Žulkus Vladas

Archeologas, istorikas, akademikas, profesorius, habilituotas daktaras, Palangos miesto garbės pilietis.

V. Žulkus gimė 1945 m. balandžio 16 d. Telšiuose. 1947 m. tėvai persikėlė į Palangą. 1962 m. jis baigė Palangos vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą (dabar – VGTU, 1962–1964). Atitarnavęs sovietinėje kariuomenėje, įsidarbino Klaipėdos hidrometeorologijos observatorijoje techniku ir neakivaizdiniu būdu studijavo okeanografiją Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) hidrometeorologijos institute (1967–1969). Paminklų konservavimo instituto (vėliau – Paminklų restauravimo-projektavimo institutas) Klaipėdos skyriuje dirbo techniku, mokslo darbuotoju, archeologų grupės vadovu. V. Žulkus neakivaizdiniu būdu 1976 m. baigė Vilniaus universitetą, kur studijavo istoriją. 1985–1988 m. V. Žulkus – TSRS MA Archeologijos instituto (Maskva) aspirantas. 1988 m. jis apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją tema „Klaipėda ir jos regionas XI–XVII amžiais“. 1993 m. už šią disertaciją buvo pripažintas istorijos mokslų daktaro laipsnis. 1990–1992 m. V. Žulkus – Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius.

V. Žulkus dirbo Klaipėdos universitete (toliau – KU) Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centre (dabar – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (BRIAI) vyr. moksliniu bendradarbiu, 1993–1997 m. – šio mokslo centro direktorium ir dėstytoju Istorijos katedroje. 1995 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas. 1999 m. Lietuvos istorijos institute jis apgynė habilitacinį darbą tema „Kuršiai vakarinių baltų geležies amžiaus kultūroje ir visuomenėje“. V. Žulkui suteiktas habilituoto istorijos mokslų daktaro laipsnis. 1998–2001 m. V. Žulkus – Klaipėdos universiteto Istorijos katedros vedėjas bei vyr. mokslinis bendradarbis. 2001 m. Vilniaus universiteto taryba V. Žulkui suteikė profesoriaus vardą.  2001–2002 m. V. Žulkus KU BRIAI direktorius ir profesorius Istorijos katedroje. 2002–2012 m. V. Žulkus – Klaipėdos universiteto rektorius ir vyriausias mokslo darbuotojas KU BRIAI.

Profesorius V. Žulkus aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: nuo 2000 m. – Lietuvos archeologijos draugijos narys; nuo 2006 m. dalyvauja Baltijos jūros regiono valstybių kultūros paveldo bendradarbiavimo programoje (Lietuvos atstovas Povandeninio kultūros paveldo darbo grupėje); nuo 2006 m. – asociacijos „Lietuvos-Vokietijos forumas“ narys, nuo 2008 m. – šios asociacijos valdybos pirmininkas; nuo 2010 m. – UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto narys; nuo 2010 m. – ICOMOS Povandeninio kultūros paveldo Tarptautinio komiteto narys; nuo 2010 m. – Römisch-Germanische Komission (Deutsches Archäologisches Institut) narys; Klaipėdos ir Palangos miestų savivaldybių Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys. Profesorius V. Žulkus pirmasis Lietuvoje pradėjo povandeninės archeologijos tyrimus ir daug prisidėjo prie Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo Lietuvoje.

V. Žulkus parašė 6 monografijas, yra keleto kolektyvinių monografijų autorius, įvairiomis kalbomis paskelbė apie 150 mokslinių straipsnių. Nuo 2008 m. V. Žulkus – Lietuvos mokslų akademijos narys-ekspertas, nuo 2011 m. – tikrasis narys.

Profesorius V. Žulkus apdovanotas Palangos miesto 750 m. jubiliejiniu medaliu (2003), Klaipėdos apskrities garbės ženklu (2008), Valstybine mokslo premija už darbų ciklą „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008 m.)“ (2009, kartu su Audrone Bliujiene ir Algirdu Girininku), suteiktas Klaipėdos miesto kultūros magistro vardas (2009), Rusijos federalinio I. Kanto vardo (Kaliningradas) universiteto garbės daktaro vardas (2009), apdovanotas Latvijos Respublikos Pripažinimo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (2011), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2011).

2015 m. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, prie šio tikslo prisidedant savo darbais ir ilgamete reikšminga moksline, kultūrine, visuomenine veikla, kuriant Palangos miesto gyventojų kultūrinę ir dvasinę gerovę, archeologui, istorikui, akademikui, profesoriui, habilituotam daktarui Vladui Žulkui suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas.

Nuotrauka iš asmeninio V. Žulkaus archyvo.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-04 12:34