Nemokamos paslaugos


Vartotojų aptarnavimo skyrius

Abonementas

 • Knygų skolinimas į namus (terminas - 1 mėn., maksimalus skaičius – 5 vnt.)
 • Elektroninis katalogas
 • Naujų knygų parodos

Skaitykla

 • 150 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai
 • Enciklopedijos, žodynai, žinynai
 • Įvairių mokslo šakų knygų fondas
 • Konsultacijos dokumentų paieškos, naudojimosi katalogais ir duomenų bazėmis klausimais
 • WiFi

Kraštotyros skaitykla 

 • Dokumentų fondas apie Palangą, jos apylinkes, pajūrį, Baltijos jūrą, žymius kraštiečius
 • Teminiai periodikos publikacijų apie Palangą aplankai
 • Miesto periodinių leidinių archyvas
 • Fotonuotraukų apie Palangą archyvas
 • E. Adiklienės kraštotyros darbų rinkinys
 • Kortelinė ir elektroninė kraštotyros  kartotekos
 • Vartotojų informacinių poreikių, susijusių su Palangos istorija, kultūra, gamta, menu, paveldu, bendruomenės gyvenimu ir kt. tenkinimas

Interneto skaitykla

 • 10 darbo vietų vartotojams
 • 1 darbo vieta vartotojams su regėjimo negalia
 • Individualūs ir grupiniai kompiuterinio raštingumo mokymai

Parodų salė

 • Dailės parodos
 • Dokumentų parodos
 • Renginiai
Vaikų literatūros skyrius
 • Spalvingos knygelės mažiesiems skaitytojams
 • Informaciniai leidiniai moksleiviams
 • Grožinė literatūra: poezija, proza
 • Knygos pedagogams ir tėvams
 • 30 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai 
 • Internetas – 4 darbo vietos vartotojams
 • Informacijos paieška
 • Renginiai
Poskyris "Gintaras"
 • Knygos vaikams ir suaugusiems
 • 20 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai 
 • Internetas – 4 darbo vietos vartotojams
Skyrius "Šventosios biblioteka"
 • Knygų skolinimas į namus (terminas - 1 mėn., maksimalus skaičius – 5 vnt.)
 • 40 pavadinimų periodiniai leidiniai
 • Internetas – 4 darbo vietos vartotojams
 • Renginiai
 • WiFi
Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-01 09:49