DUK

Kaip tapti mūsų vartotoju?

Norint tapti bibliotekos vartotoju tereikia užsiregistruoti ir įsigyti vieningą vartotojo pažymėjimą, galiojantį visose Lietuvos viešosiose bibliotekose. Vartotojo pažymėjimo galiojimas neterminuotas. Vartotojų registravimo ir aptarnavimo tvarka nustatyta Naudojimosi Palangos miesto savivaldybės viešąja biblioteka taisyklėse : 

6. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti registruotuoju bibliotekos vartotoju ir įsigyti vartotojo pažymėjimą, turi:
6.1. susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
6.2. pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
6.3. nurodyti asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir duomenis ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą);
6.4. pasirašyti šių taisyklių 1 priede nustatytos formos vartotojo registracijos kortelę ir tuo patvirtinti, kad:
6.4.1. susipažino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
6.4.2. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;
6.4.3. yra informuotas apie asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas;
6.5. išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą gauti bibliotekos informaciją ir (ar) dalyvauti bibliotekos vykdomose apklausose;
6.6. sumokėti vartotojo pažymėjimo išdavimo mokestį. Mokestis nustatytas Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
7. Fiziniai asmenys iki 16 metų registruojami pateikus nustatytos formos teisėto jų atstovo (tėvo, įtėvio, globėjo ar rūpintojo) paraišką (2 priedas).
8. Vartotojui, praradusiam ar sugadinusiam vartotojo pažymėjimą, išduodamas naujas vartotojo pažymėjimas, už kurį vartotojas sumoka nustatytą vartotojo pažymėjimo išdavimo mokestį.
Kaip rezervuoti leidinį?

Rezervuoti galima tik tuos leidinius, kurių nėra laisvų egzempliorių.

Norėdami rezervuoti leidinį, pirmiausia susiraskite leidinį bibliotekos el. kataloge: paieškos lauke įrašykite leidinio antraštę arba jos dalį, arba autorių ir nurodykite, kur bus vykdoma paieška –  Kataloge. Spauskite Ieškoti. Suradę reikiamą leidinį, į pažymėkite ir spauskite dešinėje pusėje esantį mygtuką Užsakyti leidinį. Jūsų bus praprašyta prisistatyti, t.y. suvesti savo prisijungimo duomenis (pirminis slaptažodis – Jūsų pavardė lietuviškais rašmenimis). Spauskite Registruotis. Atsidaro lentelė Egzempliorių duomenys. Grafoje Rezervuoti pažymėkite fondą, iš kurio rezervuojate leidinį. Nurodykite datą, iki kada rezervavimas jums aktualus, ir savo el. pašto adresą. Spauskite mygtuką Rezervuoti.

Netrukus gausite el. laišką, patvirtinantį, jog rezervacija buvo sėkminga. Kai leidinys bus laisvas, gausite dar vieną laišką, informuojantį, kad Jums rezervuotas leidinys. Atvykite į biblioteką pasiimti leidinį.

Rezervuotos knygos skaitytojui saugomos 5 kalendorines dienas. Jeigu iki nurodyto termino Jūs neatvyksite į biblioteką pasiimti leidinio, jis bus grąžintas į fondą, t.y. rezervacija panaikinta.

Kaip pratęsti leidinį?

Pratęsti leidinių grąžinimo terminą galima tik jeigu dar nesibaigęs terminas ir leidinys nėra rezervuotas kitam skaitytojui. Pratęsti galima ne daugiau kaip 3 kartus. Pratęsimo būdai:

  • internetu – bibliotekos el. kataloge. Susiraskite leidinį bibliotekos el. kataloge: paieškos lauke įrašykite leidinio antraštę arba jos dalį, arba autorių ir nurodykite, kur bus vykdoma paieška –  Kataloge. Spauskite Ieškoti. Spauskite viršutinėje juostoje esantį skirtuką Mano sritis, suveskite savo prisijungimo duomenis (pirminis slaptažodis – Jūsų pavardė lietuviškais rašmenimis). Prie leidinio pavadinimo rasite nuorodą Pratęsti, pasirinkite norimą datą (ilgiausias pratęsimo terminas – 1 mėnuo).
  • telefonu –skambinkite į skyrių, iš kurio pasiskolinote leidinį:          

(8 460) 49447 – vartotojų aptarnavimo skyrius;

(8 460) 49448 – vaikų literatūros skyrius;

(8 460) 49492 – poskyris „Gintaras“;

(8 460) 48674 – Šventosios biblioteka

  • atvykę į biblioteką.
DUK
Kokiais klausimais konsultuojama rubrikoje „Klausk bibliotekininko“?
Atsakome į klausimus apie biblioteką, jos fondus, aptarnavimo tvarką, bibliotekos prenumeruojamas duomenų bazes, katalogus, dokumentų paiešką, apie Interaktyvių paslaugų portalą www.ibiblioteka.lt. Į pateiktą klausimą atsakysime per 3 darbo dienas.Prieš užduodami bibliotekininkui klausimą pažiūrėkite, gal atsakymą rasite DUK.
Kokiose bibliotekose ir kiek laiko galioja LIBIS vartotojo pažymėjimas?
LIBIS pažymėjimas galioja visose Lietuvos viešosiose bibliotekose. Galiojimo terminas neribotas.
Ar gali tuo pačiu vartotojo pažymėjimu naudotis šeimos nariai ar draugai?
Ne. vartotojo pažymėjimu gali naudotis tik asmuo, kuriam pažymėjimas išduotas.
Ar galima knygas grąžinti, kai biblioteka nedirba?
Ne. Knygas galima grąžinti tik bibliotekos darbo laiku. Paskutinė mėnesio darbo diena bibliotekoje – sanitarinė (vartotojai neaptarnaujami).
Koks slaptažodis naudojamas, norint prisijungti el. kataloge?
Pirminis slaptažodis yra Jūsų pavardė lietuviškomis raidėmis. Slaptažodį galite pasikeisti.
Ar veikia bibliotekoje belaidis internetas?
Taip. Prisijungimui prie bibliotekos belaidžio interneto būtina registracija. Dėl registracijos kreiptis į interneto skaityklos (III a.) darbuotoją.
Kaip naudotis bibliotekos kompiuteriais?
Bibliotekoje viešos interneto prieigos kompiuteriais naudotis gali tik registruoti vartotojai. Dėl registracijos prašome kreiptis į interneto skaityklos (III a.) darbuotoją.
Ar bibliotekoje teikiamos dokumentų kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugos?
Taip. Daugiau informacijos rasite tinklalapio skyriaus „Paslaugos“ skiltyje „Mokamos paslaugos“.
Ar yra galimybė bibliotekoje rengti nedidelių žmonių grupių darbinius susitikimus, seminarus, įvairius pristatymus?
Taip, biblioteka teikia salės nuomos paslaugas. Daugiau informacijos skiltyje „Mokamos paslaugos“


Dokumentai parsisiuntimui
Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-15 09:22