Žymių datų kalendorius

                 2020 METŲ ŽYMIŲ PALANGOS DATŲ KALENDORIUS

 • Prieš 767 m. (1253) vokiečių kronikose paminėta Palanga. Ši data oficialiai pripažinta Palangos miesto įkūrimo data
 • Prieš 514 m. (1506) Birutės kalne pastatyta Šv. Jurgio koplyčia
 • Prieš 430 m. (1590) pastatyta pirmoji Palangos bažnyčia
 • Prieš 412 m. (1608) Karaliaučiuje pagamintas varpas Palangos bažnyčiai
 • Prieš 253 m. (1767) pastatyta antroji Palangos bažnyčia
 • Prieš 225 m. (1795), po trečiojo Žečpospolitos padalinimo, didžioji Lietuvos dalis su pajūriu (ir Palanga) atiteko Rusijai
 • Prieš 219 m. (1701) į Lietuvą įsiveržusi švedų kariuomenė išgriovė Palangos ir Šventosios uostų įrengimus ir molus
 • Prieš 201 m. (1819) Palanga prijungta prie Kuršo gubernijos
 • Prieš 201 m. (1819) Palangoje įsteigta pradžios mokykla, kurioje dėstoma vokiečių kalba
 • Prieš 196 m. (1824) Palangoje lankėsi poetas Adomas Mickevičius
 • Prieš 196 m. (1824) Mykolas Tiškevičius nupirko Palangą iš generolo K. Niesolovskio
 • Prieš 196 m. (1824) pašventinta Būtingės bažnyčia
 • Prieš 193 m. (1827) Palangoje įkurta vaistinė, kuri veikia iki šiol
 • Prieš 172 m. (1848) pradėtas sodinti parkas ties dabartine J. Basanavičiaus-Vytauto gatvių sankirta
 • Prieš 151 m. (1869) ant Birutės kalno pastatyta nauja mūrinė koplyčia
 • Prieš 151 m. (1869) M. Valančius parašė „Palangos Juzę“
 • Prieš 145 m. (1875) įkurta M. ir G. Kanų gintaro apdirbimo įmonė
 • Prieš 136 m. (1884) pradėtas statyti Palangos jūros tiltas
 • Prieš 134 m. (1886) Palangoje leistas rankraštinis laikraštis „La Limande“
 • Prieš 134 m. (1886) Palangoje įsteigta progimnazija
 • Prieš 130 m. (1890) Palangoje fotografe pradėjo dirbti Paulina Mongirdaitė
 • Prieš 130 m. (1890) atidaryta Būtingės pradžios mokykla (vaikai mokomi latvių ir rusų k.)
 • Prieš 129 m. (1891) Šventojoje atidaryta jūreivystės mokykla
 • Prieš 123 m. (1897) pastatyti Palangos grafų Tiškevičių rūmai ir įkurtas parkas
 • Prieš 122 m. (1898) Palangos parke įrengta grota
 • Prieš 121 m. (1899 08 20) Palangoje suvaidintas pirmasis viešas lietuviškas spektaklis –Keturakio „Amerika pirtyje“
 • Prieš 118 m. (1902) Palangoje pastatyti žydų maldos namai – sinagoga
 • Prieš 113 m. (1907) pastatyta neogotikinė Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
 • Prieš 112 m. (1908) prie kurhauzo iškastas artezinis šulinys
 • Prieš 107 m. (1913) įkurta Palangos mylėtojų draugija
 • Prieš 107 m. (1913) Palangos progimnazija reorganizuota į gimnaziją
 • Prieš 107 m. (1913) žymus lenkų istorikas, literatas, politinis veikėjas S. Karwowski (1848-1917) pirmą kartą išsamiau aprašė apie Palangą (Poląga i Kretynga. Poznan, 1913)
 • Prieš 106 m. (1914 09 02) Palangos gimnazija evakuota į Voru (Estija)
 • Prieš 105 m. (1915 03 23) vokiečiai užėmė Palangą ir šeimininkavo joje iki 1918 m. rudens
 • Prieš 101 m. (1919) Palangą užima latvių kariuomenės dalys
 • Prieš 100 m. (1920 09 28) Lietuvos ir Latvijos atstovai Rygoje pasirašė sutartį dėl sienos nustatymo perdavimo Arbitražo komisijai, kurios pirmininku paskirtas  Edinburgo profesorius James Young Simpson
 • Prieš 99 m. (1921) įsikūrė Palangos šaulių būrys
 • Prieš 99 m. (1921) kovo 30 d. pagal Arbitražo komisijos nutarimą Latvijos civilinė ir karinė valdžia pasitraukė iš Palangos
 • Prieš 99 m. (1921) kovo 31 d. Palangoje įsteigtas kurortui tvarkyti komitetas, kuris vėliau reorganizuotas į kurorto inspekciją
 • Prieš 99 m. (1921) kovo 31 d., Lietuvai atgavus Palangą iš latvių, ant Birutės kalno vyko didelės iškilmės
 • Prieš 98 m. (1922) Vilniuje išleista J. Basanavičiaus studija apie Palangą – „Iš Palangos istorijos“
 • Prieš 98 m. (1922) Palangoje įkurta „Žuvies bendrovė“
 • Prieš 98 m. (1922) atkurta Palangos gimnazija
 • Prieš 97 m. (1923) pradėta Šventosios uosto statyba
 • Prieš 96 m. (1924) Palangoje lankėsi Jonas Basanavičius. Pagerbdami jį, palangiškiai Tiškevičiaus bulvarą pavadino J. Basanavičiaus gatve
 • Prieš 92 m. (1928) priimtos taisyklės kurortams tvarkyti
 • Prieš 90 m. (1930) buvo paskelbti Vytauto Didžiojo metai. Per Lietuvą procesijų iškilmingai nešamas Vytauto Didžiojo paveikslas atneštas ir į Palangą
 • Prieš 89 m. (1931) kanauninkas J. Galdikas Šventojoje pastatė medinę koplyčią
 • Prieš 89 m. (1931) valstybė iš grafų Tiškevičių nupirko jūros tiltą
 • Prieš 88 m. (1932) priimtas Kurortų įstatymas
 • Prieš 87 m. (1933) J. Šliūpas išrinktas pirmuoju Palangos miesto burmistru
 • Prieš 87 m. (1933) Palangai suteiktos miesto ir kurorto teisės
 • Prieš 87 m. (1933) Palangoje lankėsi skautų judėjimo įkūrėjas seras Robert Baden-Powell
 • Prieš 86 m. (1934) Tautininkų sąjungos Palangos skyriaus nariai prie Birutės kalno pasodino ąžuoliuką ir prezidento A. Smetonos garbei pavadino jį Tautos vado ąžuolu. Ąžuoliukas auga iki šiol
 • Prieš 84 m. (1936) išleistas žymaus Palangos fotografo I. Stropaus fotografijų albumas „Palanga: vaizdų albumas“
 • Prieš 83 m. (1937 03 15) įkurta Palangos valstybinė viešoji biblioteka
 • Prieš 82 m. (1938) Palangoje 05 10  kilo didžiulis gaisras
 • Prieš 82 m. (1938) V. Lvovas paskirtas Palangos miesto statybos inžinieriumi – tai pirmas oficialus miesto architektas
 • Prieš 81 m. (1939) Palangoje pastatyta autobusų stotis, nauji pašto rūmai, pradinė mokykla
 • Prieš 80 m. (1940 08 24) Palanga neteko miesto statuso
 • Prieš 79 m. (1941 06 22) vokiečiai užėmė Palangą
 • Prieš 76 m. (1944 10 10) Palangą užėmė sovietų armija
 • Prieš 68 m. (1952) Palangai suteiktos respublikinio pavaldumo miesto teisės
 • Prieš 62 m. (1958) įkurta Palangos vaikų muzikos mokykla
 • Prieš 60 m. (1960 05 14) priimtas nutarimas dėl Palangos botanikos parko įsteigimo
 • Prieš 60 m. (1960) Palangos parke atidengta R. Antinio skulptūra „Eglė – žalčių karalienė“
 • Prieš 59 m. (1961) Palangoje atidengta N. Gaigalaitės skulptūra „Jūratė ir Kastytis“
 • Prieš 59 m. (1961) pastatytas naujas vidurinės mokyklos pastatas Jūratės gatvėje
 • Prieš 57 m. (1963 08 03) Palangoje atidarytas Gintaro muziejus
 • Prieš 56 m. (1965) Palangos parke atidengta skulptorės K. Petrikaitės-Tulienės skulptūra „Birutė“
 • Prieš 53 m. (1967 10 18) Palangą nusiaubė uraganas
 • Prieš 51 m. (1969) įsteigtas Kauno medicinos instituto širdies ir kraujagyslių fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo instituto Palangos filialas (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto Palangos filialas)
 • Prieš 49 m. (1971) pastatyta Palangos vasaros estrada
 • Prieš 49 m. (1971) vasario 5 d. Gintaro muziejuje surengta pirmoji gintaro meistrų kūrybos paroda
 • Prieš 47 m. (1973) Šventoji prijungta prie Palangos
 • Prieš 39 m. (1981) Palangos paplūdimiai nukentėjo dėl tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos metu Klaipėdos uoste išsiliejusio mazuto
 • Prieš 36 m. (1984) Palangos vaikų muzikos mokyklai (dabar – Meno mokykla) suteiktas Stasio Vainiūno vardas
 • Prieš 32 m. (1988) įkurtas folkloro ansamblis „Mėguva“
 • Prieš 31 m. (1989) atidaryta Palangos trečioji vidurinė mokykla (dabar – „Baltijos“ pagrindinė mokykla)
 • Prieš 31 m. (1989) įkurta J. Šliūpo memorialinė sodyba
 • Prieš 27 m. (1993 06 14) atstatyta „Laiminančio Kristaus“ skulptūra (skulptorius S. Žirgulis)
 • Prieš 27 m. (1993) įkurta Palangos kūrybinė grupė „Mostas“
 • Prieš 24 m. (1996 09 03) Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas Palangos herbas
 • Prieš 23 m. (1997) grafui Alfredui Tiškevičiui suteiktas Palangos garbės piliečio vardas
 • Prieš 23 m. (1997) atidarytas rekonstruotas tiltas į jūrą
 • Prieš 21 m. (1999 12 04) Palangą nuniokojo uraganas „Anatolijus“
 • Prieš 19 m. (2001 12 26) pastatyta Iveros Dievo Motinos ikonos vardo cerkvė
 • Prieš 18 m. (2002) atidengtas paminklas J. Basanavičiui (skulptorius J. Zikaras, architektas V. Moncevičius)
 • Prieš 18 m. (2002) sudegė Kurhauzas
 • Prieš 17 m. (2003) atidengtas paminklas pirmam Palangos miesto burmistrui J. Šliūpui (Skulptoriai A. Toleikis, D. Lukoševičius, architektė J. Galdikienė)
 • Prieš 11 m. (2009) generolui J. Žemaičiui (po mirties) ir muziejininkui, dailėtyrininkui R. Budriui suteikti Palangos garbės piliečių vardai.
 • Prieš 7 m. (2013) atstatytas Palangos kurhauzo mūrinis pastatas
 • Prieš 6 m. (2014) atidarytas Palangos sporto kompleksas
 • Prieš 6 m. (2014) pirmą kartą minėtos bendruomenės iniciatyva surengtos „Palangos dienos“, skirtos svarbioms datoms paminėti
 • Prieš 6 m. (2014) paskelbta „Palangos vėliavos“ savaitė
 • Prieš 6 m. (2014) atidaryta naujoji autobusų stotis
 • Prieš 5 m. (2015) atidaryta Palangos koncertų salė
 • Prieš 5 m. (2015) atidarytas Palangos aplinkkelis
 • Prieš 5 m. (2015) įrengtas muzikinis fontanas
 • Prieš 5 m. (2015) atidengta memorialinė lenta prie kompozitoriaus Juozo Karoso namo (Birutės al. 5)
 • Prieš 5 m. (2015) baigti Palangos Gintaro muziejaus restauravimo darbai
 • Prieš 4 m. (2016) atrestauruota „Anapilio“ vila perduota Palangos kurorto muziejui
 • Prieš 3 m. (2017) atidaryta naujai rekonstruota Grafų Tiškevičių alėja. Ją puošia dvi skulptūrinės kompozicijos: „Grafienė Antanina Sofija Loncka-Tiškevičienė“ ir „Grafas Feliksas Tiškevičius“ (skulptorius K. Pūdymas, architektė S. Stripinienė)
 • Prieš 3 m. (2017) ties Kęstučio gatve atstatyti raižiniais puošti istoriniai vartai
 • Prieš 2 m. (2018) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Palangos miesto savivaldybei patikėjimo teise perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti Šventosios uostas
 • Prieš 2 m. (2018) atnaujinta ir išplatinta Kretingos gatvė, pritaikyta šiuolaikiniams kurorto poreikiams
 • Prieš 2 m. (2018) restauruota Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia
 • Prieš 2 m. (2018) įkurtoje Signatarų alėjoje atidengtas paminklas (skulptorius A. Sakalauskas, architektas A. Žebrauskas) Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarams, baigusiems Palangos progimnaziją
 • Prieš 2 m. (2018) valstybės atkūrimo šimtmečio proga Palanga įsteigė apdovanojimą „Gintarinė snaigė“
 • Prieš 1 m. (2019 03 01) atidarytas šiuolaikiškas ir modernus Palangos baseinas su sveikatingumo centru
 • Prieš 1 m. (2019 03 03) Palangos miesto meru trečiai kadencijai išrinktas Šarūnas Vaitkus
 • Prieš 1 m. (2019 06 01) per iškilmingą ceremoniją Vidmantui Griciui ir Mikui Kostui Balčiui įteiktos Palangos miesto garbės piliečių regalijos
 • Prieš 1 m. (2019 06 01) ant Palangos koncertų salės fasado atidengta kompozicija „Autografas“ (skulpt. Romas Klimavičius, arch. Gerda Antanaitytė), skirta S. Povilaičio vardui įamžinti. Rugsėjo 24 d. už kompoziciją įteiktas Lietuvos rekordo diplomas, patvirtinantis, kad tai yra didžiausias autografas šalyje
 • Prieš 1 m. (2019 10 14) atidarytas mineralinio vandens gręžinys. Gręžinio gylis – 570 m
 • Prieš 1 m. (2019) Palanga tarp geriausius brandos egzaminų rezultatus demonstruojančių savivaldybių – trečia.
 • Prieš 1 m. (2019) Teniso bazė sugrąžinta Palangai, pradėti rekonstrukcijos darbai
 • Prieš 1 m. (2019 12 21) Palangos kurorto muziejuje atidaryta pirmoji nuolatinė ekspozicija

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-30 18:07