Žymių datų kalendorius

                 2019 METŲ ŽYMIŲ PALANGOS DATŲ KALENDORIUS

 • Prieš 766 m. (1253) vokiečių kronikose paminėta Palanga. Ši data oficialiai pripažinta Palangos miesto įkūrimo data
 • Prieš 513 m. (1506) Birutės kalne pastatyta Šv. Jurgio koplyčia
 • Prieš 429 m. (1590) pastatyta pirmoji Palangos bažnyčia
 • Prieš 411 m. (1608) Karaliaučiuje pagamintas varpas Palangos bažnyčiai
 • Prieš 252 m. (1767) pastatyta antroji Palangos bažnyčia
 • Prieš 224 m. (1795), po trečiojo Žečpospolitos padalinimo, didžioji Lietuvos dalis su pajūriu (ir Palanga) atiteko Rusijai
 • Prieš 218 m. (1701) į Lietuvą įsiveržusi švedų kariuomenė išgriovė Palangos ir Šventosios uostų įrengimus ir molus
 • Prieš 200 m. (1819) Palanga prijungta prie Kuršo gubernijos
 • Prieš 200 m. (1819) Palangoje įsteigta pradžios mokykla, kurioje dėstoma vokiečių kalba
 • Prieš 195 m. (1824) Palangoje lankėsi poetas Adomas Mickevičius
 • Prieš 195 m. (1824) Mykolas Tiškevičius nupirko Palangą iš generolo K. Niesolovskio
 • Prieš 195 m. (1824) pašventinta Būtingės bažnyčia
 • Prieš 192 m. (1827) Palangoje įkurta vaistinė, kuri veikia iki šiol
 • Prieš 171 m. (1848) pradėtas sodinti parkas ties dabartine J. Basanavičiaus-Vytauto gatvių sankirta
 • Prieš 150 m. (1869) ant Birutės kalno pastatyta nauja mūrinė koplyčia
 • Prieš 150 m. (1869) M. Valančius parašė „Palangos Juzę“
 • Prieš 144 m. (1875) įkurta M. ir G. Kanų gintaro apdirbimo įmonė
 • Prieš 135 m. (1884) pradėtas statyti Palangos jūros tiltas
 • Prieš 133 m. (1886) Palangoje leistas rankraštinis laikraštis „La Limande“
 • Prieš 133 m. (1886) Palangoje įsteigta progimnazija
 • Prieš 129 m. (1890) Palangoje fotografe pradėjo dirbti Paulina Mongirdaitė
 • Prieš 129 m. (1890) atidaryta Būtingės pradžios mokykla (vaikai mokomi latvių ir rusų k.)
 • Prieš 128 m. (1891) Šventojoje atidaryta jūreivystės mokykla
 • Prieš 122 m. (1897) pastatyti Palangos grafų Tiškevičių rūmai ir įkurtas parkas
 • Prieš 121 m. (1898) Palangos parke įrengta grota
 • Prieš 120 m. (1899 08 20) Palangoje suvaidintas pirmasis viešas lietuviškas spektaklis –Keturakio „Amerika pirtyje“
 • Prieš 117 m. (1902) Palangoje pastatyti žydų maldos namai – sinagoga
 • Prieš 112 m. (1907) pastatyta neogotikinė Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
 • Prieš 111 m. (1908) prie kurhauzo iškastas artezinis šulinys
 • Prieš 110 m. (1913) įkurta Palangos mylėtojų draugija
 • Prieš 110 m. (1913) Palangos progimnazija reorganizuota į gimnaziją
 • Prieš 110 m. (1913) žymus lenkų istorikas, literatas, politinis veikėjas S. Karwowski (1848-1917) pirmą kartą išsamiau aprašė apie Palangą (Poląga i Kretynga. Poznan, 1913)
 • Prieš 105 m. (1914 09 02) Palangos gimnazija evakuota į Voru (Estija)
 • Prieš 104 m. (1915 03 23) vokiečiai užėmė Palangą ir šeimininkavo joje iki 1918 m. rudens
 • Prieš 100 m. (1919) Palangą užima latvių kariuomenės dalys
 • Prieš 99 m. (1920 09 28) Lietuvos ir Latvijos atstovai Rygoje pasirašė sutartį dėl sienos nustatymo perdavimo Arbitražo komisijai, kurios pirmininku paskirtas  Edinburgo profesorius James Young Simpson
 • Prieš 98 m. (1921) įsikūrė Palangos šaulių būrys
 • Prieš 98 m. (1921) kovo 30 d. pagal Arbitražo komisijos nutarimą Latvijos civilinė ir karinė valdžia pasitraukė iš Palangos
 • Prieš 98 m. (1921) kovo 31 d. Palangoje įsteigtas kurortui tvarkyti komitetas, kuris vėliau reorganizuotas į kurorto inspekciją
 • Prieš 98 m. (1921) kovo 31 d., Lietuvai atgavus Palangą iš latvių, ant Birutės kalno vyko didelės iškilmės
 • Prieš 97 m. (1922) Vilniuje išleista J. Basanavičiaus studija apie Palangą – „Iš Palangos istorijos“
 • Prieš 97 m. (1922) Palangoje įkurta „Žuvies bendrovė“
 • Prieš 97 m. (1922) atkurta Palangos gimnazija
 • Prieš 96 m. (1923) pradėta Šventosios uosto statyba
 • Prieš 95 m. (1924) Palangoje lankėsi Jonas Basanavičius. Pagerbdami jį, palangiškiai Tiškevičiaus bulvarą pavadino J. Basanavičiaus gatve
 • Prieš 91 m. (1928) priimtos taisyklės kurortams tvarkyti
 • Prieš 89 m. (1930) buvo paskelbti Vytauto Didžiojo metai. Per Lietuvą procesijų iškilmingai nešamas Vytauto Didžiojo paveikslas atneštas ir į Palangą
 • Prieš 88 m. (1931) kanauninkas J. Galdikas Šventojoje pastatė medinę koplyčią
 • Prieš 88 m. (1931) valstybė iš grafų Tiškevičių nupirko jūros tiltą
 • Prieš 87 m. (1932) priimtas Kurortų įstatymas
 • Prieš 86 m. (1933) J. Šliūpas išrinktas pirmuoju Palangos miesto burmistru
 • Prieš 86 m. (1933) Palangai suteiktos miesto ir kurorto teisės
 • Prieš 86 m. (1933) Palangoje lankėsi skautų judėjimo įkūrėjas seras Robert Baden-Powell
 • Prieš 85 m. (1934) Tautininkų sąjungos Palangos skyriaus nariai prie Birutės kalno pasodino ąžuoliuką ir prezidento A. Smetonos garbei pavadino jį Tautos vado ąžuolu. Ąžuoliukas auga iki šiol
 • Prieš 83 m. (1936) išleistas žymaus Palangos fotografo I. Stropaus fotografijų albumas „Palanga: vaizdų albumas“
 • Prieš 82 m. (1937 03 15) įkurta Palangos valstybinė viešoji biblioteka
 • Prieš 81 m. (1938) Palangoje 05 10  kilo didžiulis gaisras
 • Prieš 81 m. (1938) V. Lvovas paskirtas Palangos miesto statybos inžinieriumi – tai pirmas oficialus miesto architektas
 • Prieš 80 m. (1939) Palangoje pastatyta autobusų stotis, nauji pašto rūmai, pradinė mokykla
 • Prieš 79 m. (1940 08 24) Palanga neteko miesto statuso
 • Prieš 78 m. (1941 06 22) vokiečiai užėmė Palangą
 • Prieš 75 m. (1944 10 10) Palangą užėmė sovietų armija
 • Prieš 67 m. (1952) Palangai suteiktos respublikinio pavaldumo miesto teisės
 • Prieš 61 m. (1958) įkurta Palangos vaikų muzikos mokykla
 • Prieš 59 m. (1960) Palangos parke atidengta R. Antinio skulptūra „Eglė – žalčių karalienė“
 • Prieš 58 m. (1961) Palangoje atidengta N. Gaigalaitės skulptūra „Jūratė ir Kastytis“
 • Prieš 58 m. (1961) pastatytas naujas vidurinės mokyklos pastatas Jūratės gatvėje
 • Prieš 56 m. (1963 08 03) Palangoje atidarytas Gintaro muziejus
 • Prieš 54 m. (1965) Palangos parke atidengta skulptorės K. Petrikaitės-Tulienės skulptūra „Birutė“
 • Prieš 52 m. (1967 10 18) Palangą nusiaubė uraganas
 • Prieš 50 m. (1969) įsteigtas Kauno medicinos instituto širdies ir kraujagyslių fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo instituto Palangos filialas (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto Palangos filialas)
 • Prieš 48 m. (1971) pastatyta Palangos vasaros estrada
 • Prieš 48 m. (1971) vasario 5 d. Gintaro muziejuje surengta pirmoji gintaro meistrų kūrybos paroda
 • Prieš 46 m. (1973) Šventoji prijungta prie Palangos
 • Prieš 38 m. (1981) Palangos paplūdimiai nukentėjo dėl tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos metu Klaipėdos uoste išsiliejusio mazuto
 • Prieš 35 m. (1984) Palangos vaikų muzikos mokyklai (dabar – Menų mokykla) suteiktas Stasio Vainiūno vardas
 • Prieš 31 m. (1988) įkurtas folkloro ansamblis „Mėguva“
 • Prieš 30 m. (1989) atidaryta Palangos trečioji vidurinė mokykla (dabar – „Baltijos“ pagrindinė mokykla)
 • Prieš 30 m. (1989) įkurta J. Šliūpo memorialinė sodyba
 • Prieš 26 m. (1993 06 14) atstatyta „Laiminančio Kristaus“ skulptūra (skulptorius S. Žirgulis)
 • Prieš 26 m. (1993) įkurta Palangos kūrybinė grupė „Mostas“
 • Prieš 23 m. (1996 09 03) Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas Palangos herbas
 • Prieš 22 m. (1997) grafui Alfredui Tiškevičiui suteiktas Palangos garbės piliečio vardas
 • Prieš 22 m. (1997) atidarytas rekonstruotas tiltas į jūrą
 • Prieš 20 m. (1999 12 04) Palangą nuniokojo uraganas „Anatolijus“
 • Prieš 18 m. (2001 12 26) pastatyta Iveros Dievo Motinos ikonos vardo cerkvė
 • Prieš 16 m. (2002) atidengtas paminklas J. Basanavičiui (skulptorius J. Zikaras, architektas V. Moncevičius)
 • Prieš 16 m. (2002) sudegė Kurhauzas
 • Prieš 14 m. (2003) atidengtas paminklas pirmam Palangos miesto burmistrui J. Šliūpui (Skulptoriai A. Toleikis, D. Lukoševičius, architektė J. Galdikienė)
 • Prieš 10 m. (2009) generolui J. Žemaičiui (po mirties) ir muziejininkui, dailėtyrininkui R. Budriui suteikti Palangos garbės piliečių vardai.
 • Prieš 6 m. (2013) atstatytas Palangos kurhauzo mūrinis pastatas
 • Prieš 5 m. (2014) atidarytas Palangos sporto kompleksas
 • Prieš 5 m. (2014) pirmą kartą minėtos bendruomenės iniciatyva surengtos „Palangos dienos“, skirtos svarbioms datoms paminėti
 • Prieš 5 m. (2014) paskelbta „Palangos vėliavos“ savaitė
 • Prieš 5 m. (2014) atidaryta naujoji autobusų stotis
 • Prieš 4 m. (2015) atidaryta Palangos koncertų salė
 • Prieš 4 m. (2015) atidarytas Palangos aplinkkelis
 • Prieš 4 m. (2015) įrengtas muzikinis fontanas
 • Prieš 4 m. (2015) atidengta memorialinė lenta prie kompozitoriaus Juozo Karoso namo (Birutės al. 5)
 • Prieš 4 m. (2015) baigti Palangos Gintaro muziejaus restauravimo darbai
 • Prieš 3 m. (2016) atrestauruota „Anapilio“ vila perduota Palangos kurorto muziejui
 • Prieš 2 m. (2017) atidaryta naujai rekonstruota Grafų Tiškevičių alėja. Ją puošia dvi skulptūrinės kompozicijos: „Grafienė Antanina Sofija Loncka-Tiškevičienė“ ir „Grafas Feliksas Tiškevičius“ (skulptorius K. Pūdymas, architektė S. Stripinienė)
 • Prieš 2 m. (2017)  ties Kęstučio gatve atstatyti raižiniais puošti istoriniai vartai
 • Prieš 1 m. (2018) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Palangos miesto savivaldybei patikėjimo teise perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti Šventosios uostas
 • Prieš 1 m. (2018) atnaujinta ir išplatinta Kretingos gatvė, pritaikyta šiuolaikiniams kurorto poreikiams
 • Prieš 1 m. (2018) restauruota Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia
 • Prieš 1 m. (2018) įkurtoje Signatarų alėjoje atidengtas paminklas (skulptorius A. Sakalauskas, architektas A. Žebrauskas) Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarams, baigusiems Palangos progimnaziją
 • Prieš 1 m. (2018) valstybės atkūrimo šimtmečio proga Palanga įsteigė apdovanojimą „Gintarinė snaigė“

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-05 10:41