Žymių datų kalendorius

                  2022 METŲ ŽYMIŲ PALANGOS DATŲ KALENDORIUS

                                      Istorijos, kultūros įvykių datos

Prieš 769 m. (1253 05 05) Kuršo žemės dalybų tarp Livonijos ordino ir Rygos vyskupo akte paminėta Palanga. Ši data oficialiai pripažinta Palangos miesto įkūrimo data

Prieš 516 m. (1506) Birutės kalne pastatyta Šv. Jurgio koplyčia

Prieš 432 m. (1590) pastatyta pirmoji Palangos bažnyčia

Prieš 321 m. (1701) į Lietuvą įsiveržusi švedų kariuomenė išgriovė Palangos ir Šventosios uostų įrenginius ir molus

Prieš 255 m. (1767) pastatyta antroji Palangos bažnyčia

Prieš 227 m. (1795), po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalinimo, didžioji Lietuvos dalis su pajūriu (ir Palanga) atiteko Rusijai

Prieš 203 m. (1819) Palanga prijungta prie Kuršo gubernijos

Prieš 203 m. (1819) Palangoje įsteigta pradžios mokykla, kurioje dėstoma vokiečių kalba

Prieš 198 m. (1824) Palangoje lankėsi poetas Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz)

Prieš 198 m. (1824) Mykolas Tiškevičius (Michał Tyszkiewicz) nupirko Palangą iš generolo Ksavero Niesiolovskio (Ksaver Niesiolowski)

Prieš 198 m. (1824) pašventinta Būtingės bažnyčia

Prieš 195 m. (1827) Palangoje įkurta vaistinė, kuri veikia iki šiol

Prieš 174 m. (1848) ties dabartine J. Basanavičiaus-Vytauto gatvių sankirta pradėtas sodinti parkas

Prieš 153 m. (1869) ant Birutės kalno pastatyta nauja mūrinė koplyčia

Prieš 153 m. (1869) Motiejus Valančius parašė „Palangos Juzę“

Prieš 147 m. (1875) įkurta M. ir G. Kanų gintaro apdirbimo įmonė

Prieš 138 m. (1884) pradėtas statyti Palangos jūros tiltas

Prieš 136 m. (1886) Palangoje leistas rankraštinis laikraštis prancūzų kalba – La Limande

Prieš 136 m. (1886) Palangoje įsteigta progimnazija

Prieš 132 m. (1890) Palangoje fotografe pradėjo dirbti Paulina Mongirdaitė (Pauline Mongird)

Prieš 132 m. (1890) atidaryta Būtingės pradžios mokykla (vaikai mokomi latvių ir rusų k.)

Prieš 131 m. (1891) Šventojoje atidaryta jūreivystės mokykla

Prieš 125 m. (1897) pastatyti Palangos grafų Tiškevičių rūmai ir įkurtas parkas

Prieš 124 m. (1898) Palangos parke įrengta Lurdo grota

Prieš 123 m. (1899 08 20) Palangoje suvaidintas pirmasis viešas lietuviškas spektaklis –Keturakio „Amerika pirtyje“

Prieš 120 m. (1902) Palangoje pastatyti žydų maldos namai – sinagoga

Prieš 115 m. (1907) pastatyta neogotikinė Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Prieš 114 m. (1908) prie kurhauzo iškastas artezinis šulinys

Prieš 109 m. (1913) įkurta Palangos mylėtojų draugija

Prieš 109 m. (1913) Palangos progimnazija reorganizuota į gimnaziją

Prieš 109 m. (1913) lenkų istorikas Stanislovas Karvovskis (Stanisław Karwowski) pirmą kartą išsamiai aprašė apie Palangą leidinyje Poląga i Kretynga, 1913

Prieš 108 m. (1914 09 02) Palangos gimnazija evakuota į Veru (Võru, Estija)

Prieš 107 m. (1915 03 23) vokiečiai užėmė Palangą ir šeimininkavo joje iki 1918 m. rudens

Prieš 103 m. (1919) Palangą užėmė latvių kariuomenės dalys

Prieš 102 m. (1920 09 28) Lietuvos ir Latvijos atstovai Rygoje pasirašė sutartį dėl sienos nustatymo perdavimo Arbitražo komisijai, kurios pirmininku paskirtas  Edinburgo profesorius Džeimsas Jangas Simpsonas (James Young Simpson)

Prieš 101 m. (1921) įsteigtas Palangos šaulių būrys

Prieš 101 m. (1921 03 30) pagal Arbitražo komisijos nutarimą Latvijos civilinė ir karinė valdžia pasitraukė iš Palangos, kurortas grąžintas Lietuvai

Prieš 100 m. (1922) Vilniuje išleista J. Basanavičiaus studija apie Palangą – „Iš Palangos istorijos“

Prieš 100 m. (1922) atkurta Palangos gimnazija

Prieš 99 m. (1923) pradėta Šventosios uosto statyba

Prieš 98 m. (1924) Palangoje lankėsi Jonas Basanavičius. Pagerbdami jį, palangiškiai Tiškevičiaus bulvarą pavadino J. Basanavičiaus gatve

Prieš 96 m. (1926), Marijonui Daujotui vadovaujant, pradėtas pajūrio kopų apželdinimas

Prieš 92 m. (1930) paskelbti Vytauto Didžiojo metai. Per Lietuvą procesijų iškilmingai nešamas Vytauto Didžiojo paveikslas atkeliavo ir į Palangą

Prieš 91 m. (1931) kanauninkas Jurgis Galdikas Šventojoje pastatė medinę koplyčią

Prieš 91 m. (1931) valstybė iš grafų Tiškevičių nupirko jūros tiltą

Prieš 90 m. (1932) priimtas Kurortų įstatymas

Prieš 89 m. (1933) Jonas Šliūpas išrinktas pirmuoju Palangos miesto burmistru

Prieš 89 m. (1933) Palangai suteiktos miesto ir kurorto teisės

Prieš 89 m. (1933) Palangoje lankėsi skautų judėjimo įkūrėjas seras Robertas Badenas-Povelis (Robert Baden-Powell)

Prieš 88 m. (1934) Tautininkų sąjungos Palangos skyriaus nariai prie Birutės kalno pasodino ąžuoliuką ir prezidento Antano Smetonos garbei pavadino jį Tautos vado ąžuolu. Ąžuolas auga iki šiol

Prieš 86 m. (1936) išleistas žymaus Palangos fotografo I. Stropaus fotografijų albumas „Palanga: vaizdų albumas“

Prieš 85 m. (1937 03 15) įkurta Palangos valstybinė viešoji biblioteka

Prieš 84 m. (1938 05 10) Palangoje kilo didžiulis gaisras

Prieš 84 m. (1938) Vadimas Lvovas paskirtas Palangos miesto statybos inžinieriumi – tai pirmas oficialus miesto architektas

Prieš 83 m. (1939) Palangoje pastatyta autobusų stotis, nauji pašto rūmai, pradinė mokykla

Prieš 83 m. (1939 02 01) įkurta Šventosios valstybinė viešoji biblioteka

Prieš 82 m. (1940 08 24) Palanga neteko miesto statuso

Prieš 81 m. (1941 06 22) vokiečiai užėmė Palangą

Prieš 81 m. (1941 06 27) ties dabartine „Auska“ sušaudyta 111 Palangos gyventojų (žydų, lietuvių ir kitų tautybių gyventojų)

Prieš 81 m. (1941 10 12) Kunigiškių miške nužudyta apie 200 Palangos ir 100 Kretingos žydų bendruomenės moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių

Prieš 78 m. (1944 10 10) Palangą užėmė sovietų armija

Prieš 70 m. (1952) Palangai suteiktos respublikinio pavaldumo miesto teisės

Prieš 64 m. (1958) įkurta Palangos vaikų muzikos mokykla (dabar – Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla)

Prieš 62 m. (1960 05 14) įsteigtas Palangos botanikos parkas

Prieš 62 m. (1960) Palangos parke atidengta Roberto Antinio skulptūra „Eglė – žalčių karalienė“

Prieš 61 m. (1961) Palangoje atidengta Nijolės Gaigalaitės skulptūra „Jūratė ir Kastytis“

Prieš 61 m. (1961) pastatytas naujas vidurinės mokyklos pastatas Jūratės gatvėje

Prieš 61 m. (1961) įkurtas šokių ansamblis „Bočiai“

Prieš 59 m. (1963 08 03) Palangoje atidarytas Gintaro muziejus

Prieš 57 m. (1965) Palangos parke atidengta skulptorės Konstancijos Petrikaitės-Tulienės skulptūra „Birutė“

Prieš 56 m. (1966) Palangoje pastatyta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vasaros skaitykla. Projekto autorius – Albinas Čepys

Prieš 55 m. (1967 10 18) Palangą nusiaubė uraganas

Prieš 53 m. (1969) įsteigtas Kauno medicinos instituto širdies ir kraujagyslių fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo instituto Palangos filialas (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto Palangos klinika)

Prieš 51 m. (1971 02 05) Gintaro muziejuje surengta pirmoji gintaro meistrų kūrybos paroda

Prieš 49 m. (1973) Šventoji prijungta prie Palangos

Prieš 41 m. (1981) Palangos paplūdimiai nukentėjo dėl tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos metu Klaipėdos uoste išsiliejusio mazuto

Prieš 34 m. (1988) įkurtas Palangos folkloro ansamblis „Mėguva“

Prieš 33 m. (1989) atidaryta Palangos trečioji vidurinė mokykla (dabar – Baltijos pagrindinė mokykla)

Prieš 33 m. (1989) Palangoje įkurtas Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys – Jono Šliūpo memorialinė sodyba (dabar –  Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus)

Prieš 29 m. (1993 06 14) atstatyta „Laiminančio Kristaus“ skulptūra (skulptorius Stasys Žirgulis)

Prieš 29 m. (1993) įkurta Palangos kūrybinė grupė „Mostas“

Prieš 26 m. (1996 09 03) Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas Palangos herbas

Prieš 25 m. (1997) grafui Alfredui Tiškevičiui pirmajam suteiktas Palangos garbės piliečio vardas

Prieš 25 m. (1997) atidarytas rekonstruotas tiltas į jūrą

Prieš 23 m. (1999 07 10) Antano Mončio namuose-muziejuje atidaryta nuolatinė kūrinių ekspozicija

Prieš 21 m. (2001 12 26) tikintiesiems atverta Iveros Dievo Motinos ikonos vardo cerkvė

Prieš 20 m. (2002) atidengtas paminklas Jonui Basanavičiui (skulptorius Juozas Zikaras, architektas Vytautas Moncevičius)

Prieš 20 m. (2002) sudegė Kurhauzas

Prieš 19 m. (2003) atidengtas paminklas pirmam Palangos miesto burmistrui Jonui Šliūpui (skulptoriai Aloyzas Toleikis, Donatas Lukoševičius, architektė Jolanta Galdikienė)

Prieš 14 m. (2008 06 20) patvirtintas Šventosios herbas (autorius – Petras Baronas)

Prieš 10 m. (2012) pagal architektų Gintauto ir Irenos Likšų projektą pastatyta Palangos evangelikų liuteronų bažnyčia

Prieš 9 m. (2013) atstatytas Palangos kurhauzo mūrinis pastatas

Prieš 8 m. (2014) atidarytas Palangos sporto kompleksas

Prieš 8 m. (2014) pirmą kartą  bendruomenės iniciatyva surengtos „Palangos dienos“, skirtos svarbioms datoms: pirmam Palangos vardo paminėjimui rašytiniuose šaltiniuose (1253 m. balandžio 5 d.) ir  Palangos grąžinimui Lietuvai (1921 m. kovo 30 d.)

Prieš 8 m. (2014) atidaryta naujoji Palangos autobusų stotis

Prieš 7 m. (2015) pastatyta Palangos koncertų salė

Prieš 7 m. (2015) nutiestas Palangos aplinkkelis

Prieš 6 m. (2016) restauruota „Anapilio“ vila perduota Palangos kurorto muziejui

Prieš 5 m. (2017) atidaryta rekonstruota Grafų Tiškevičių alėja

Prieš 4 m. (2018), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu, Palangos miesto savivaldybei patikėjimo teise perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti Šventosios uostas

Prieš 4 m. (2018) įkurtoje Signatarų alėjoje atidengtas paminklas  Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarams, baigusiems Palangos progimnaziją – Kazimierui Steponui Šauliui, Jurgiui Šauliui, Steponui Kairiui, Antanui Smetonai (skulptorius Arūnas Sakalauskas, architektas Algirdas Žebrauskas)

Prieš 3 m. (2019 03 01) atidarytas šiuolaikiškas ir modernus Palangos baseinas su sveikatingumo centru

Prieš 3 m. (2019 10 14) atidarytas mineralinio vandens gręžinys. Jo gylis – 570 m

Prieš 3 m. (2019 12 21) Palangos kurorto muziejuje atidaryta pirmoji nuolatinė ekspozicija

Prieš 2 m. (2020 08 01) iškilmingai atidaryta Šventosios centrinė aikštė

Prieš 2 m. (2020) atstatyta kurhauzo medinė dalis

 

Iškilių Palangos asmenybių sukaktys

 

Sausis

1 d. sukanka 133 m., kai 1889 m. gimė JUOZAS TALLAT-KELPŠA – kompozitorius, dirigentas. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1900–1905). Kai Lietuva minėjo pirmojo viešo lietuviškojo spektaklio 10-metį (1909), J. Tallat-Kelpša buvo jubiliejinio komiteto narys ir dirigavo Miko Petrausko operą „Birutė“. Mirė 1949 02 05

1 d. sukanka 152 m., kai 1870 m. Palangoje gimė JULIUS BRUCKUS – gydytojas, istorikas, politikos veikėjas, I Seimo narys, profesorius. Mirė 1951 01 27

1 d. sukanka 124 m., kai 1898 m.  gimė PRANAS MARTINAITIS – botanikas, sodininkas, pirmasis Palangos botanikos parko direktorius (1960–1961). Mirė 1972 11 25, palaidotas Palangoje

2 d. sukanka 109 m., kai 1913 m. gimė BRONIUS UOGINTAS – dailininkas tapytojas, dėstytojas. Palangoje turėjo dirbtuves. Mirė 1988 09 03

3 d. sukanka 143 m., kai 1879 m. gimė STEPONAS KAIRYS – inžinierius, politikas, pedagogas, profesorius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918, vasario 16) signataras. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1889–1894). Mirė 1964 12 16

4 d. sukanka 37 m., kai 1985 m. mirė dvasininkas, monsinjoras, prelatas, kanonų teisės daktaras, Palangos klebonas ir dekanas (1975–1985) BRONISLOVAS BARAUSKAS. Palangoje B. Barauskas parašė rankraštinį darbą „Palanga. Šimtmečių epizodai“. Palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje

5 d. sukanka 75 m., kai 1947 m. gimė skulptorius REGIMANTAS MIDVIKIS. Jo darbai Palangoje: paminklas pirmajam viešam lietuviškam spektakliui (1989), paminklinės stelos Baliui Dvarionui (2004), Vladui Jurgučiui (1997), Eduardui Balsiui (1989). Mirė 2015 06 12

5 d. sukanka 158 m., kai 1864 m. gimė JUOZAPAS ŠNIUKŠTA – kunigas, Palangos klebonas (1896–1938). Jo klebonavimo metu pastatyta mūrinė  Palangos bažnyčia (1907). Palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje 1949 08 14

5 d. sukanka 9 m., kai 2013 m. mirė ALFREDAS PAULAUSKAS – architektas, Palangos vyriausiasis architektas (1957–1963).

6 d. sukanka 129 m., kai 1893 m. gimė rašytojas VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS. Jis dažnai ilsėjosi ir kūrė Palangoje. Ateitininkų konferencijos metu Palangoje suvaidinta V. Mykolaičio-Putino misterija „Nuvainikuota vaidilutė“ (1927). Mirė 1967 06 07 

6 d. sukanka 128 m., kai 1884 m. Palangoje gimė PRANAS JURGUTIS – Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, medicinos felčeris, Palangos ligoninės įkūrėjas (1948), kraštotyrininkas. Mirė 1981 08 28. Palaidotas Palangoje

6 d., prieš 18 m. (2004), mirė LIUDAS SALDŪNAS – medikas, Palangos reabilitacinių ir sanatorinių įstaigų asociacijos prezidentas, visuomenininkas, politikas. Palangoje gyveno nuo 1971 m. Palaidotas Palangoje

7 d. sukanka 81 m., kai 1941 m. mirė ROBERTAS BADENAS-POVELIS (ROBERT BADEN-POWELL) – anglų karininkas, Pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas. 1933 m. su grupe anglų skautų jis lankėsi Palangoje.

8 d. sukanka 76 m., kai 1946 m. gimė KĘSTUTIS ČILINSKAS – teisininkas, visuomenės veikėjas, Seimo narys (2007–2008). Iki studijų Vilniaus valstybiniame universitete gyveno, mokėsi, dirbo  Palangoje. Mirė 2011 05 23, palaidotas Palangoje

8 d. sukanka 78 m., kai 1944 m. mirė KRISTINA ŠILAUSKAITĖ – mokytoja, knygnešė, daraktorė. Palaidota Palangoje

9 d. sukanka 56 m., kai 1966 m. mirė politikas, ekonomistas, Lietuvos banko įkūrėjas, Lietuvos mokslų akademijos narys, profesorius VLADAS RAFAELIS JURGUTIS. Palaidotas Palangoje

9 d. sukanka 78 m., kai 1944 m. mirė valstybės ir politikos veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918, vasario 16) signataras, Lietuvos Respublikos prezidentas, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis ANTANAS SMETONA

11 d. sukanka 190 m., kai 1832 m. gimė kunigas VLADISLOVAS DUSEIKA. Palangos bažnyčios klebonas. Už ryšius su 1863 m. sukilėliais ištremtas iš Lietuvos į Birską (Ufos gub.). Į Palangą grįžo 1871 m. Mirė Palangoje 1890 m.

11 d. sukanka 97 m., kai 1925 m. mirė HUBERTAS LUISAS NOELIS (HUBERT  LOUIS NOЁL) – prancūzų skulptorius, medalių kūrėjas. Jo skulptūra „Rebeka“ puošia Palangos parką nuo 1983 m.

12 d. sukanka 76 m., kai 1946 m. mirė rašytoja, visuomenės, kultūros veikėja, knygnešė STASĖ VAINEIKIENĖ. Viena iš Palangos gimnazijos steigėjų (1922), kurį laiką joje mokytojavo. Išleido memuarų knygą „Palangos atsiminimai“ (1931)

14 d. sukanka 145 m., kai 1877 m. gimė STEPONAS PAULAUSKAS – pirmasis šaulių vadas Palangoje. Mirė 1965 09 25, palaidotas Palangos kapinėse

15 d. sukanka 75 m., kai 1947 m. gimė estrados dainininkas STASYS POVILAITIS. Nuo 1961 m. gyveno Palangoje. Kurorte buvo įkūręs jaunimo estradinį ansamblį. 1965 m. išvyko gyventi į Vilnių. Vasaras leido Palangoje. Mirė 2015 10 06, palaidotas Palangoje

15 d. sukanka 93 m., kai 1929 m. gimė JADVYGA BIELIAUSKIENĖ – Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėja, sovietmečio disidentė, politinė kalinė, Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos įkūrėja ir vadovė. Mokėsi Palangos gimnazijoje. Mirė 2009 11 21

15 d. sukanka 166 m., kai 1855 m. gimė MARCIJONAS POVILAS JURGAITIS – kunigas, knygnešys, visuomenės veikėjas, Palangos progimnazijos kapelionas (1883–1889). Mirė 1926 04 05

17 d. sukanka 84 m., kai 1938 m. mirė gydytojas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, pirmojo viešo lietuviško spektaklio Palangoje (1899) rengėjas LIUDAS VAINEIKIS. Palangoje jo vardu pavadinta gatvė (1925), buvusio gyvenamojo namo vietoje stovi jo biustas (1989, skulptorius Jonas Jagėla)

17 d. sukanka 9 m., kai 2013 m. mirė poetas, inžinierius DONIUS REMYS. Gyveno ir kūrė Palangoje

20 d. sukanka 137 m., kai 1885 m. gimė fotografas IGNAS  STROPUS. Nuo 1921 iki 1944 m. su pertraukomis gyveno ir dirbo Palangoje, turėjo foto ateljė, išleido atvirukų su Palangos vaizdais, nuotraukų albumą Palanga: vaizdų albumas (1936). Mirė 1959 08 13

21 d. sukanka 121 m., kai 1901 m. gimė KAZIMIERAS PRIALGAUSKAS – kunigas,  bažnytinės teisės daktaras. 1950 m. saugumiečių areštuotas, nuteistas 10 m. kalėti. Į Lietuvą grįžo 1954 m. Paskirtas į  Palangą altarijon (1975). Mirė 1988 08 02

21 d. sukanka 118 m., kai 1904 m. gimė rašytoja, beletristė ALEKSANDRA ŠILGALYTĖ. Gyveno Palangoje, parašė atsiminimų knygą apie Palangą „Žingsneliai ir žingsniai“. Mirė 1997 12 03, palaidota Palangoje

23 d. sukanka 62 m., kai 1960 m. mirė medikas, pirmo viešo lietuviško spektaklio dalyvis VLADISLOVAS MONGIRDAS. Mokėsi Palangos progimnazijoje

27 d. sukanka 152 m., kai 1870 m. Posadove (Lenkija) gimė ANTANINA SOFIJA LONCKA-TIŠKEVIČIENĖ (ANTONINA ZOFIA KORZBOK-ŁĄCKA-TYSZKIEWICZ) – Korzbok herbo bajoraitė, Palangos grafo Felikso Tiškevičiaus žmona. Vyrui mirus, grafienė valdė Palangą. Mirė 1953 m.

27 d. sukanka 71 m., kai 1951 m. mirė gydytojas, istorikas, politikos veikėjas, I Seimo narys, profesorius JULIUS BRUCKUS. Gimė Palangoje 1870 m.

28 d. sukanka 150 m., kai 1872 m. gimė KAZIMIERAS STEPONAS ŠAULYS – kunigas, dėstytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918, vasario 16) signataras. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1886–1890). Mirė 1964 05 09

28 d. sukanka 88 m., kai 1934 m. gimė FELIKSAS VISKANTA – muzikas, choro vadovas, kompozitorius. Gimė ir augo Palangoje. Mirė 1995 11 27

31 d. sukanka 135 m., kai 1887 m. gimė RAPOLAS SKIPITIS – teisininkas, visuomenės veikėjas. Baigė Palangos progimnaziją (1904). Mirė 1976 02 23

Vasaris

1 d. sukanka 92 m., kai 1930 m. gimė LEONAS VYTAUTAS STRIOGA – dailininkas, skulptorius. Palangoje  eksponuojami trys skulptoriaus darbai: „Šokėjos“, „Mintis“, „Vaikai“

1 d. sukanka 63 m., kai 1959 m. mirė rašytoja, visuomenės veikėja, pedagogė SOFIJA ČIURLIONIENĖ-KYMANTAITĖ. Mokėsi (1898–1899), vėliau poilsiavo ir kūrė Palangoje.

3 d. sukanka 6 m., kai 2016 m. mirė dirigentas, pedagogas, profesorius SAULIUS SONDECKIS. Jo iniciatyva Palangos gintaro muziejaus terasoje nuo 1971 m.  vyksta  vasaros  muzikos festivaliai „Nakties serenados“,  groja Lietuvos kamerinis orkestras, kuriam S. Sondeckis ilgus metus dirigavo

5 d. sukanka 73 m., kai 1949 m. mirė kompozitorius, dirigentas, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis JUOZAS TALLAT-KELPŠA

6 d. sukanka 107 m., kai 1915 m. gimė FELIKSAS DAUKANTAS – dailininkas dizaineris, gintaro dirbinių kūrėjas, dėstytojas, profesorius. Palangos gintaro muziejuje eksponuotos  personalinės gintaro dirbinių parodos (1974, 1995). Mirė 1995 08 12

7 d. sukanka 101 m., kai 1921 m. gimė GENOVAITĖ URBONIENĖ – pedagogė (lituanistė). Dirbo Palangos vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, vadovavo moksleivių dramos būreliui. Mirė 2007 03 07, palaidota Palangos miesto kapinėse

8 d. sukanka 105 m., kai 1917 m. gimė architektas ALBINAS ČEPYS. Buvo Palangos miesto vyriausiasis architektas (1963–1977). Jo projektai Palangoje – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  Vasaros skaitykla, parodų paviljonas, kavinė-restoranas „Šachmatinė“, alaus baras „Laumės gryčia“, gyvenamieji namai ir kt. Mirė 1989 04 05, palaidotas Palangoje

9 d. sukanka 224 m., kai 1798 m. gimė poetas ADOMAS MICKEVIČIUS (ADAM MICKIEWICZ). Palangoje lankėsi 1824 m. vasarą. Jo vardu pavadinta kurorto gatvė

9 d. sukanka 92 m., kai 1930 m. gimė VYTAUTAS PETRAS BLOŽĖ – poetas, vertėjas. Gyveno ir kūrė Palangoje (2002–2005). Mirė 2016 12 31

10 d. sukanka 97 m., kai 1925 m. gimė DONIUS REMYS – poetas, inžinierius. Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2013 01 17

10 d. sukanka 101 m., kai 1921 m. gimė KAZIMIERAS RAGAUSKAS – sportininkas. Gimė ir augo Palangoje. Mirė 2002 02 21, palaidotas Palangoje

11 d. sukanka 57 m., kai 1965 m. mirė statybos inžinierius, dėstytojas, profesorius, Šventosios uosto statybos viršininkas JONAS ŠIMOLIŪNAS

12 d. sukanka 85 m., kai 1937 m. gimė ALBINA VANDA VERTULIENĖ – skulptorė, gintaro apdirbimo meistrė. Gyveno ir kūrė Palangoje. Nuo 1963 m. dirbo Klaipėdos „Dailės“ kombinato Palangos gintaro ceche. Palangos gintaro muziejuje rengė autorines gintaro dirbinių parodas. Palangą puošia jos skulptūra „Mergytė“ (1979). Mirė 2015 02 08, palaidota Palangoje

14 d. sukanka 116 m., kai 1906 m. gimė EMILIJA ADIKLIENĖ – pedagogė (lituanistė), kraštotyrininkė. Kurorte gyveno nuo 1932 m. Palangos vidurinės mokyklos direktorė (1946–1951), mokytoja. Mirė 1993 11 11, palaidota Palangoje

16 d. sukanka 87 m., kai 1935 m. gimė JULIUS VERTULIS – skulptorius, gintaro, metalo  apdirbimo meistras. Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2005 12 30, palaidotas Palangoje

16 d. sukanka 95 m., kai 1927 m. mirė visuomenės, kultūros veikėjas, gydytojas JONAS BASANAVIČIUS. 1924 m. lankėsi Palangoje. Parašė studiją „Iš Palangos istorijos“ (1922). Mirė 1927 02 16. Palangoje jo vardu pavadinta gatvė. 2002 m. kurorte atidengtas  J. Basanavičiaus biustas (skulptorius Juozas Zikaras)

19 d. sukanka 47 m., kai 1975 m. mirė etnografas, fizikas, muziejų steigėjas, profesorius IGNAS KONČIUS. Mokėsi, dirbo, gyveno Palangoje

19 d. sukanka 9 m., kai 2013 m. mirė dailininkas BRONIUS UOGINTAS (sūnus). Gyveno ir kūrė Palangoje

20 d. sukanka 106 m., kai 1916 m. gimė JULIUS JUZELIŪNAS – kompozitorius, muzikos teoretikas, pedagogas, visuomenės veikėjas, habil. dr. (humanitariniai m.), menotyros dr. (1972). Poilsiaudavo Palangoje, vėliau įsigijo vilą. Mirė 2001 05 15

20 d. sukanka 69 m., kai 1953 m. mirė kultūros ir visuomenės veikėjas, rašytojas, filosofas, muzikas VYDŪNAS (VILHELMAS STOROSTA). Poilsiaudavo Palangoje, skaitė paskaitas mokytojų kursų metu (1923)

21 d. sukanka 20 m., kai 2002 m. mirė KAZIMIERAS RAGAUSKAS – sportininkas. Gimė, augo ir palaidotas Palangoje

22 d. sukanka 165 m., kai 1857 m. gimė ROBERTAS BADENAS-POVELIS (ROBERT BADEN-POWELL) – anglų karininkas, Pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas. Lankėsi  Palangoje vykusiame tarptautiniame skautų sąskrydyje (1933), jo vardu pavadinta kurorto gatvė. Mirė 1941 01 07

22 d. sukanka 111 m., kai 1911 m. gimė BOLESLOVAS NORMANTAS – pedagogas (muzikos mokytojas), chorvedys. Gyveno ir dirbo Palangoje. Mirė 2004 08 22, palaidotas Palangoje

23 d. sukanka 46 m., kai 1976 m. mirė teisininkas, visuomenės veikėjas, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis  RAPOLAS SKIPITIS

23 d. sukanka 41 m., kai 1981 m. mirė skulptorius STEPONAS ŠARAPOVAS. Jo skulptūra „Šaulys“ eksponuojama Palangos Birutės parke

24 d. sukanka 34 m., kai 1988 m. mirė pedagogas, Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos (dabar – Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla) direktorius VYTAUTAS STRIKAS. Palaidotas Palangoje

26 d. sukanka 137 m., kai  1885 m. gimė ALEKSANDRAS STULGINSKIS – valstybės ir politikos veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918, vasario 16) signataras, Lietuvos Respublikos prezidentas. Dažnai poilsiaudavo Palangoje. Mirė 1969 09 22

27 d. sukanka 115 m., kai 1907 m. gimė ALDONA DVARIONIENĖ (SMILGAITĖ)  – pianistė, kompozitoriaus B. Dvariono žmona. Mirė 1982 08 25, palaidota Palangoje

27 d. sukanka 117 m., kai 1905 m. gimė VACLOVAS STRIMAITIS – kunigas. Rinko medžiagą apie Palangos istoriją. Mirė 1982 10 08

28 d. sukanka 221 m., kai 1801 m. gimė MOTIEJUS VALANČIUS – žemaičių vyskupas, rašytojas, švietėjas. Parašė kūrinį „Palangos Juzė“. Jo vardu pavadinta gatvė Palangoje. Mirė 1875 05 29

29 d. sukanka 94 m., kai 1928 m. gimė KAZIMIERAS URBONAVIČIUS – miškininkas, Palangos botanikos parko direktorius. Nuo 1964 m. gyveno Palangoje. Mirė 2000 03 03, palaidotas Palangoje

Kovas

1 d. sukanka 164 m., kai 1858 m. gimė KAZIMIERAS PRAPUOLENIS – kunigas, visuomenės, politikos ir katalikų bažnyčios veikėjas. Palangos altarijoje apsigyveno 1925 m. Mirė 1933 04 17, palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje

3 d. sukanka 22 m., kai 2000 m. mirė KAZIMIERAS URBONAVIČIUS – miškininkas, Palangos botanikos parko direktorius. Nuo 1964 m. gyveno Palangoje. Palaidotas Palangoje

7 d. sukanka 161 m., kai 1861 m. gimė JONAS ŠLIŪPAS – gydytojas, kultūros, visuomenės veikėjas, aušrininkas, medicinos, filologijos ir teisės mokslų daktaras,   pirmasis Palangos miesto burmistras. Palangoje veikia Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus. Šalia atidengtas  biustas (2003, skulptoriai Aloyzas Toleikis, Donatas Lukoševičius, architektė Jolanta Galdikienė), jo vardu pavadinta gatvė Palangoje. Mirė 1944 11 06

7 d. sukanka 11 m., kai 2012 m. mirė palangiškė tautodailininkė (audėja) EMILIJA ČERNECKIENĖ. Palaidota Palangoje

7 d. sukanka 15 m., kai 2007 m. mirė GENOVAITĖ URBONIENĖ – pedagogė (lituanistė). Dirbo Palangos vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, vadovavo moksleivių dramos būreliui. Palaidota Palangoje

10 d. sukanka 70 m., kai 1952 m. gimė JUOZAS GRIUŠYS – dailininkas, Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ vadovas. Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2017 05 11, palaidotas Palangoje

10 d. sukanka 83 m., kai 1939 m. gimė ALGIMANTAS VINCAS ULBA – politikos bei visuomenės veikėjas, Palangos miesto meras (1994–1995), Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto (1990, kovo 11)  signataras. Mirė 2012 06 27, palaidotas Palangoje

11 d. sukanka 137 m., kai 1885 m. gimė VIKTORAS RUOKIS – agrochemikas, profesorius, pedagogas, mokslininkas, dirvožemininkas, keliautojas. Knygos „Palangos kraštas“  bendraautorius (1925, su Ignu Končiumi). Mirė 1971 12 26

11 d. sukanka 154 m., kai 1868 m. gimė  KRISTINA ŠILAUSKAITĖ  – mokytoja, knygnešė, daraktorė. Mirė 1944 01 08, palaidota Palangoje

13 d. sukanka 136 m., kai 1886 m. gimė SOFIJA ČIURLIONIENĖ-KYMANTAITĖ – rašytoja, visuomenės veikėja, pedagogė. Gyveno (1898–1899), vėliau poilsiavo ir kūrė Palangoje. Mirė 1958 02 01

15 d. sukanka 113 m., kai 1909 m. Palangoje gimė JONAS ŽEMAITIS – generolas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas, partizanų ginkluotųjų pajėgų organizatorius ir pasipriešinimo vadas. Palangos miesto Garbės pilietis (2009, po mirties).  Palangoje generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui atminti pastatytas paminklas (2004, skulptorius Jonas Jagėla). Sušaudytas 1954 11 26

17 d. sukanka 74 m., kai 1948 m. gimė GEDIMINAS GRIŠKEVIČIUS – poetas, žurnalistas, laikraščio „Palanga“ redaktorius, poezijos knygelių vaikams autorius. Gyveno ir dirbo Palangoje. Mirė 2020 07 13, palaidotas Palangoje

17 d. sukanka 114 m., kai 1908 m. gimė JUOZAPAS ŠUKYS – kunigas, teologijos daktaras,  Palangos klebonas (1950–1953)

20 d. sukanka 89 m., kai 1933 m. Palangoje gimė REGINA ANDRIEKUTĖ – tautodailininkė (gintaro apdirbimo meistrė). Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2012 10 20, palaidota Palangoje

21 d. sukanka 100 m., kai 1922 m. gimė JUOZAS KAZLAUSKAS – pedagogas (lituanistas), buvęs ilgametis Palangos vidurinės mokyklos direktorius. Mirė 2001 05 05, palaidotas Palangoje

22 d. sukanka 100 m., kai 1922 m. Palangoje gimė VYTAUTAS JUREVIČIUS – pedagogas, poetas, tremtinys. Apdovanotas „Vyčio kryžiaus“ ordinu (Karininko kryžiumi).  Mirė 2010 04 21, palaidotas Palangoje

22 d. sukanka 154 m., kai 1868 m. gimė VYDŪNAS (VILHELMAS STOROSTA) – kultūros ir visuomenės veikėjas, rašytojas, filosofas, muzikas. Vasarodavo Palangoje, skaitė paskaitas mokytojų kursų metu (1923). Jo vardu pavadinta kurorto gatvė. Palangos skulptūrų parke eksponuojamas Vydūno bareljefas (1983, skulptorius Albertas Donatas Belevičius)

24 d. sukanka 176 m., kai 1846 m. mirė kunigas, etnografas, kraštotyrininkas, literatūros istorikas, vertėjas LIUDVIKAS ADOMAS JUCEVIČIUS. Pirmasis užrašė legendą apie Jūratę ir Kastytį (1836)

26 d. sukanka 134 m., kai 1887 m. gimė POVILAS ŽADEIKIS – diplomatas, valstybės veikėjas. Baigė Palangos progimnaziją (1903). Mirė 1957 05 11

30 d. sukanka 161 m., kai 1861 m. gimė GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ – rašytoja, kultūros, visuomenės veikėja, knygnešė, pirmojo viešo lietuviškojo spektaklio Palangoje (1899) organizatorė ir režisierė. Mirė 1943 06 14

31 d. sukanka 138 m., kai 1884 m. gimė STASĖ VAINEIKIENĖ (PAULAUSKAITĖ) – rašytoja, visuomenės, kultūros veikėja, knygnešė, gydytojo Liudo Vaineikio žmona. Viena iš Palangos gimnazijos steigėjų (1922), kurį laiką joje mokytojavo. Išleido memuarų knygą „Palangos atsiminimai“ (1931). Mirė 1946 01 12

31 d. sukanka 88 m., kai 1934 m. mirė kunigas, publicistas, vertėjas, draudžiamos lietuviškosios spaudos platinimo organizatorius, Palangos vikaras ir progimnazijos kapelionas (1900–1906)  JULIJONAS JASENSKIS

Balandis

1 d. sukanka 99 m., kai 1923 m. gimė KOSTAS ŠILGALIS – dainininkas, operos solistas (baritonas). Mokėsi Palangoje. Mirė 1994 06 04

1 d. sukanka 183 m., kai 1839 m. gimė HUBERTAS LUISAS NOELIS (HUBERT  LOUIS NOЁL) – prancūzų skulptorius, medalių kūrėjas. Jo skulptūra „Rebeka“ puošia Palangos parką.

2 d. sukanka 76 m., kai 1946 m. gimė BRONIUS UOGINTAS (sūnus) – dailininkas. Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2013 02 19

2 d. sukanka 113 m., kai 1909 m. gimė STASYS VAINIŪNAS – kompozitorius, pianistas, pedagogas. Jo vardu pavadinta Palangos vaikų muzikos mokykla (dabar – Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla). Mirė 1982 10 18

4 d. sukanka 33 m., kai 1989 m. mirė kurorto vyriausiasis architektas (1963–1977) ALBINAS ČEPYS. Jo projektai Palangoje – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  Vasaros skaitykla, parodų paviljonas, kavinė-restoranas „Šachmatinė“, alaus baras „Laumės gryčia“, gyvenamieji namai ir kt. Palaidotas Palangoje

5 d. sukanka 92 m., kai 1930 m. gimė BOLESLOVAS ZUBRICKAS – pedagogas, muzikologas, choro vadovas, humanitarinių mokslų (istorijos) daktaras. Į Palangą atvyko 1954 m. Vadovavo Palangos vaikų muzikos mokyklai (1958–1962). Mirė 2011 09 23

5 d. sukanka 121 m., kai 1901 m. gimė JONAS PIKTUIŽIS – Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, kovojęs už Lietuvos nepriklausomybę ir žuvęs prie Širvintų. 1932 m. J. Piktuižis pripažintas Lietuvos kariuomenės kūrėju savanoriu. Tais pačiais metais Roužės gatvė Palangoje pavadinta J. Piktuižio vardu. Žuvo 1920 11 21

7 d. sukanka 140 m., kai 1882 m. gimė rašytojas ANTANAS VIENUOLIS. Palangoje poilsiaudavo Rašytojų namų arba  Literatūros fondo vilose. Parašė legendą apie Naglio kalną Palangoje. Mirė 1957 08 17

7 d. sukanka 37 m., kai 1985 m. mirė sklandytojas, sklandytuvų konstruktorius, pirmasis Palangos gintaro muziejaus vedėjas (1963–1967) BRONIUS OŠKINIS. Nuo 1962 m. gyveno Palangoje. Jo vardu pavadinta kurorto gatvė. Palaidotas Palangoje

7 d. sukanka 63 m., kai 1959 m. mirė NAPOLEONAS BERNOTAS – teatro ir kino aktorius, teatro režisierius. Palaidotas Palangoje

10 d. sukanka 104 m., kai 1919 m. gimė BRONĖ MINGILAITĖ-UOGINTIENĖ – dailininkė tapytoja, dėstytoja. Palangoje turėjo dirbtuves, kuriose vasaromis tapydavo. Mirė 1983 07 13

10 d. sukanka 111 m., kai 1911 m. mirė kompozitorius, dailininkas MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS. 1908 m. vasarą poilsiavo Palangoje, lankėsi pas  sužadėtinę Sofiją Kymantaitę ir kūrė. Jų atminimui Palangoje, ant L. Vaineikio g. 17 namo atidengta memorialinė lenta (1969, skulptorė Dalia Zubovaitė-Palukaitienė)

14 d. sukanka 76 m., kai 1946 m. mirė švedų architektas  KARLAS EDUARDAS STRANDMANAS (KARL EDUARD STRANDMANN), projektavęs Palangos bažnyčią

14 d. sukanka 89 m., kai 1933 m. mirė Palangos grafas FELIKSAS TIŠKEVIČIUS (FELIKS TYSZKIEWICZ)

14 d. sukanka 82 m., kai 1940 m.  gimė LIUDAS SALDŪNAS – medikas, Palangos reabilitacinių ir sanatorinių įstaigų asociacijos prezidentas, visuomenininkas, politikas. Palangoje gyveno nuo 1971 m. Mirė 2004 m., palaidotas Palangoje

15 d. sukanka 109 m., kai 1913 m. gimė BRONIUS OŠKINIS – sklandytojas, sklandytuvų konstruktorius, sklandymo pradininkas Lietuvoje, pirmasis Palangos gintaro muziejaus vedėjas (1963–1967). Nuo 1962 m. gyveno  Palangoje. Jo vardu pavadinta kurorto gatvė. Mirė 1985 04 07, palaidotas Palangoje

15 d. sukanka 12 m., kai 2010 m. mirė kultūros ir visuomenės veikėja, bibliotekininkė, kraštotyrininkė AUDRA LUKAUSKYTĖ. Palaidota Palangoje

16 d. sukanka 84 m., kai 1938 m. gimė JONAS VAIŠĖ – dailininkas. Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2013 10 09, palaidotas Palangoje

17 d. sukanka 89 m., kai 1933 m. mirė kunigas, visuomenės, politikos ir katalikų bažnyčios veikėjas KAZIMIERAS PRAPUOLENIS. Palangos altarijoje apsigyveno 1925 m. Palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje

17 d. sukanka 3 m., kai 2019 m. mirė JONAS JAGĖLA – skulptorius. Jo darbai  Palangoje: paminklas Liudui Vaineikiui (1989), Jonui Žemaičiui-Vytautui (2004)

18 d. sukanka 115 m., kai 1907 m. gimė JONAS ILSKIS – kunigas, literatas, Palangos vikaras ir gimnazijos kapelionas (1935–1938), Palangos klebonas ir dekanas (1941–1948). Mirė 1985 10 06

20 d. sukanka 67 m., kai 1955 m. mirė JONAS PRANAS ALEKSA – valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, sociologas, ekonomistas, pedagogas, ministras. 1925–1940 m. vasaromis gyveno Palangoje su šeima. Kurorte, prie Vytauto 52 numeriu pažymėto namo, atidengta atminimo lenta (2009). Palaidotas Palangoje

21 d. sukanka 12 m., kai 2010 m. mirė palangiškis pedagogas, poetas, tremtinys VYTAUTAS JUREVIČIUS. Palaidotas Palangoje

22 d. sukanka 75 m., kai 1947 m. mirė poetas, muziejininkas BUTKŲ JUZĖ (JUOZAS BUTKUS), pirmasis Palangos valstybinės viešosios bibliotekos vedėjas (1937–1940)

22 d. sukanka 13 m., kai 2009 m. mirė architektas GINTAUTAS LIKŠA. Gyveno Palangoje (nuo 1979), kurorte suprojektavo daug pastatų. Palaidotas Palangoje

22 d. sukanka 36 m., kai 1986 m. mirė ANDRIEJUS LIEBUS – stalius, medžio drožėjas, restauratorius. Gimė, dirbo ir palaidotas Palangoje

23 d. sukanka 139 metai, kai 1883 m. gimė JURGIS GALDIKAS – kunigas, pedagogas, filosofijos m. daktaras. Mokėsi Palangos progimnazijoje. Buvo Palangos klebonas (1938–1944). Mirė 1963 06 17

23 d. sukanka 116 m., kai 1906 m. mirė visuomenės ir kultūros  veikėjas, publicistas, pirmo viešo lietuviško spektaklio Palangoje dalyvis POVILAS VIŠINSKIS

30 d. sukanka 91 m., kai 1930 m. gimė ZUZANA PRANAITYTĖ – skulptorė. Šventosios kopose stovi jos skulptūra „Žvejo dukros“ (1982). Mirė 2020 10 15

Gegužė

3 d. sukanka 112 m., kai 1910 m. gimė KAZIMIERAS KLOVAS – kunigas, Palangos bažnyčios klebonas (1961–1970). Mirė 1971 09 01, palaidotas Palangoje

5 d. sukanka 142 m., kai 1879 m. gimė JURGIS ŠAULYS – diplomatas, visuomenės, politikos veikėjas, spaudos bendradarbis, filosofijos m. daktaras, Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918, vasario 16) signataras. Mokėsi Palangos progimnazijoje. Mirė 1948 10 18

5 d. sukanka 21 m., kai 2001 m. mirė pedagogas, ilgametis Palangos vidurinės mokyklos direktorius JUOZAS KAZLAUSKAS. Palaidotas Palangoje

8 d. sukanka 101 m., kai 1921 m. gimė ANTANAS MONČYS – skulptorius. Po antrojo Pasaulinio karo gyveno ir kūrė Prancūzijoje, Paryžiuje. Palangai padovanojo savo darbų (1992). Mirė 1993 07 10. Palangoje veikia Antano Mončio namai-muziejus

8 d. sukanka 152 m., kai 1870 m. mirė kunigas, Palangos klebonas (1859–1870) KONSTANTINAS STEPONAVIČIUS. Palaidotas Palangoje

8 d. sukanka 76 m., kai 1946 m. gimė istorikas, povandeninio paveldo tyrinėtojas, archeologinių ekspedicijų koordinatorius ir vadovas, pirmasis Palangos kurorto muziejaus direktorius JŪRATIS VIKTORAS LIACHOVIČIUS. Mirė 2017 10 15, palaidotas Palangoje

9 d. sukanka 58 m., kai 1964 m. mirė kunigas, dėstytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918, vasario 16) signataras, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis KAZIMIERAS STEPONAS ŠAULYS

10 d. sukanka 97 m., kai 1925 m. Palangoje gimė POVILAS PUKYS – žurnalistas, redaktorius, rašytojas, visuomenininkas. Mirė 2017 03 15

11 d. sukanka 17 m., kai 2005 m. mirė palangiškis rašytojas, žurnalistas, publicistas IGNAS PIKTURNA

11 d. sukanka 65 m., kai 1957 m. mirė diplomatas, valstybės veikėjas, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis POVILAS ŽADEIKIS

11 d. sukanka 5 m., kai 2017 m. mirė JUOZAS GRIUŠYS – dailininkas, Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ vadovas. Gyveno, dirbo, kūrė ir palaidotas Palangoje

14 d. sukanka 90 m., kai 1932 m. gimė RIMANTAS ANTANAS KVIKLYS – miškininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, literatas, Kretingos garbės pilietis, ilgametis Šventosios girininkijos girininkas (nuo 1959 m.). Mirė 2016 07 31

15 d. sukanka 100 m., kai 1922 m. gimė VYTAUTAS VENCKUS – muzikologas, radijo laidų vedėjas, pedagogas. Mirė 1997 11 07, palaidotas Palangoje

15 d. sukanka 107 m., kai 1915 m. gimė EMILIJA ČERNECKIENĖ – tautodailininkė (audėja), tautinių kostiumų kūrėja. Mirė 2012 03 07, palaidota Palangoje

15 d. sukanka 22 m., kai 2001 m. mirė kompozitorius, muzikos teoretikas, pedagogas, visuomenės veikėjas, habilituotas daktaras JULIUS JUZELIŪNAS. Poilsiaudavo Palangoje, vėliau įsigijo vilą, poilsiavo ir kūrė

17 d. sukanka 155 m., kai 1867 m. gimė KARLAS EDUARDAS STRANDMANAS (KARL EDUARD  STRANDMANN) – švedų architektas. Jis projektavo Palangos bažnyčią (1897–1907). Mirė 1946 04 14

17 d. sukanka 147 m., kai 1875 m. mirė žemaičių vyskupas, rašytojas, švietėjas MOTIEJUS VALANČIUS. Parašė kūrinį „Palangos Juzė“. Jo vardu pavadinta gatvė Palangoje

18 d. sukanka 145 m., kai 1877 m. gimė VLADISLOVAS MONGIRDAS – medikas, draudžiamos lietuviškosios spaudos platintojas. Mokėsi Palangos progimnazijoje. Pirmojo viešo lietuviškojo spektaklio metu Palangoje (1899) vaidino Bekampį. Mirė 1960 01 23

18 d. sukanka 83 m., kai 1939 m. gimė ALDONA DVARIONAITĖ – pianistė, pedagogė, kompozitoriaus B. Dvariono dukra. Mirė 2000 11 05, palaidota Palangoje

19 d. sukanka 71 m., kai 1951 m. gimė VYTAUTAS KERNAGIS – lietuvių muzikos, dainuojamos poezijos atlikėjas ir autorius, pramoginių renginių režisierius, televizijos laidų vedėjas, aktorius. Dažnai  koncertuodavo Palangoje. Vasaromis gyveno kurorte. Mirė 2008 03 15

19 d. sukanka 191 m., kai 1831 m. mirė poetas SILVESTRAS VALIŪNAS, parašęs Palangos himnu tapusią  „Birutės dainą“

20 d. sukanka 141 m., kai 1881 m. gimė STANISLOVAS KUIZINAS – knygnešys, kariškis, provizorius. Mokėsi Palangos progimnazijoje, dalyvavo Palangoje vykusiame pirmajame lietuviškame  viešame spektaklyje, sukūrė piemenuko rolę (1899). Mirė 1944 02 13

20 d. sukanka 21 m., kai 2001 m. mirė skulptorė ŽYMANTĖ JONUŠKAITĖ. Gyveno ir kūrė Palangoje (nuo 1960). Palangos skulptūrų parkelyje eksponuojama jos dekoratyvinė  skulptūra „Saulytė“. Palaidota Palangoje

20 d. sukanka 49 m., kai 1973 m. mirė kunigas, poetas, publicistas, dramaturgas, memuarų autorius, buvęs Palangos progimnazijos auklėtinis MYKOLAS VAITKUS

21 d. sukanka 144 m., kai 1878 m. gimė JONAS ŠIMOLIŪNAS – statybos inžinierius, dėstytojas, profesorius,  Šventosios uosto statybos viršininkas (1925–1930). Mirė 1965 02 11

22 d. sukanka 95 m., kai 1927 m. Būtingėje gimė FELIKSAS EINAS  –  teatro ir kino aktorius. Mirė 1991 03 08

22 d. sukanka 80 m., kai 1942 m. gimė ALBINAS STANKUS – gydytojas neuropatologas, dėstytojas, išradėjas, mokslininkas, biomedicinos mokslų daktaras, politikos ir visuomenės veikėjas, ilgametis Palangos miesto savivaldybės tarybos narys (6 kadencijos). Mirė 2021 10 11

23 d. sukanka 11 m., kai 2011 m. mirė teisininkas, visuomenės veikėjas KĘSTUTIS ČILINSKAS. Iki studijų Vilniaus valstybiniame universitete gyveno, mokėsi, dirbo  Palangoje. Palaidotas Palangoje

24 d. sukanka 96 m., kai 1926 m. gimė STEFANIJA DAUKŠIENĖ (VEČERSKYTĖ) – pedagogė, poetė, politinė kalinė, tremtinė, Palangos miesto savivaldybės tarybos narė (1995–1997).  Gyveno, dirbo, kūrė Palangoje. Mirė 2019 12 24, palaidota Palangoje

25 d. sukanka 103 m., kai 1919 m. gimė JUOZAPAS MIKLOVAS – kunigas. Palangos bažnyčios altarista su vikaro teisėmis (1978–1985), Palangos bažnyčios klebonas (1985–1991). Mirė 1991 07 18, palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje

25 d. sukanka 136 m., kai 1886 m. gimė JONAS VAILOKAITIS – verslininkas, valstybės, politikos veikėjas. Palangoje turėjo nuosavybės, aktyviai dalyvavo kurorto visuomeniniame, kultūriniame gyvenime. Mirė 1944 12 16

31 d. sukanka 70 m., kai 1952 m. mirė kunigas, publicistas, visuomenės veikėjas KAZIMIERAS GENYS. Buvo Palangos vikaras ir progimnazijos kapelionas (1892–1896), Palangos gimnazijos direktorius (1928–1930)

Birželis

4 d. sukanka 28 m., kai 1994 m. mirė operos solistas KOSTAS ŠILGALIS. Mokėsi Palangoje

7 d. sukanka 55 m., kai 1967 m. mirė rašytojas VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS.  Jis dažnai ilsėjosi ir kūrė Palangoje. Ateitininkų konferencijos metu Palangoje suvaidinta V. Mykolaičio-Putino misterija „Nuvainikuota vaidilutė“ (1927)

12 d. sukanka 23 m., kai 1999 m. mirė skulptorė, dailininkė KONSTANCIJA PETRIKAITĖ-TULIENĖ. Palangoje Birutės kalno papėdę puošia jos skulptūra „Birutė“ (1965)   

12 d. sukanka 7 m., kai 2015 m. mirė skulptorius REGIMANTAS MIDVIKIS. Jo darbai Palangoje: paminklas pirmajam viešam lietuviškam spektakliui (1989), paminklinės stelos Baliui Dvarionui (2004), Vladui Jurgučiui (1997), Eduardui Balsiui (1989)

12 d. sukanka 108 m., kai 1914 m. gimė NAPOLEONAS BERNOTAS – teatro ir kino aktorius, teatro režisierius. Palaidotas Palangoje

13 d. sukanka 148 m., kai 1874 m. gimė KONSTANTINAS ARIS – mokslininkas, keliautojas, entomologas, Vidurinės Azijos tyrinėtojas. Gimė Palangoje. Mirė 1941 m.

14 d. sukanka 79 m., kai 1943 m. mirė rašytoja,  kultūros, visuomenės veikėja, knygnešė, pirmojo viešo lietuviškojo spektaklio Palangoje organizatorė ir režisierė GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ

17 d. sukanka 141 m., kai 1881 m. gimė VLADAS NAGIUS-NAGEVIČIUS – karo gydytojas, generolas, archeologas, muziejininkas. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1893–1896). Mirė 1954 09 15

17 d. sukanka 59 m., kai 1963 m. mirė kunigas, pedagogas, filosofijos mokslų daktaras JURGIS GALDIKAS. Mokėsi Palangos progimnazijoje, buvo Palangos klebonas (1938–1944), Šventojoje (1931 m.) pastatė medinę koplyčią

18 d. sukanka 114 m., kai 1908 m. Palangoje gimė LIUDA VAINEIKYTĖ – dailininkė, Lietuvos nusipelniusi meno veikėja. Mirė 1997 11 15

19 d. sukanka 118 m., kai 1904 m. gimė BALYS DVARIONAS – kompozitorius, dirigentas, pianistas, pedagogas, profesorius. Vasaromis gyveno savo vasarnamyje Palangoje. Mirė 1972 08 23, palaidotas Palangoje. Jo namus Palangoje, Birutės al. 6, ženklina paminklinė stela (2004, architektas Regimantas Midvikis)

20 d. sukanka 135 m., kai 1887 m. gimė ANTANAS VIRELIŪNAS – pedagogas, kalbininkas, kraštotyrininkas. Mirė 1925 07 23, palaidotas Palangoje

26 d. sukanka 81 m., kai 1941 m. žuvo medikas, „Medicinos“ žurnalo pirmasis redaktorius, medicinos vadovėlių autorius, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis JUOZAS ŽEMGULYS

27 d. sukanka 69 m., kai 1954 m. mirė kompozitorius, pedagogas JONAS BENDORIUS. Vasaromis gyveno ir kūrė savo name Palangoje  

27 d. sukanka 10 m., kai 2012 m. mirė politikas, visuomenės veikėjas, Palangos miesto meras, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto (1990, kovo 11) signataras ALGIMANTAS VINCAS ULBA

28 d. sukanka 63 m., kai 1959 m. gimė EDVARDAS ŽIBA – dailininkas, Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ pirmasis pirmininkas. Baigė Palangos vidurinę mokyklą, gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2000 10 05, palaidotas Šventosios kapinėse

28 d. sukanka 147 m., kai 1875 m. gimė POVILAS VIŠINSKIS – visuomenės ir kultūros veikėjas, publicistas. Aktyviai dalyvavo, rengiant pirmąjį viešą lietuviškąjį spektaklį (Keturakio „Amerika pirtyje“) Palangoje (1899), vaidino siuvėją Vincą. Mirė 1906 04 23

28 d. sukanka 90 m., kai 1932 m. mirė kunigas, poetas, profesorius MAIRONIS. Dažnai poilsiavo ir kūrė Palangoje. Parašė eilėraštį „Nuo Birutės kalno“, baladę „Jūratė ir Kastytis“ ir kt. Jo vardu pavadinta gatvė Palangoje

29 d. sukanka 77 m., kai 1945 m. gimė JONAS JAGĖLA – skulptorius. Jo darbai  Palangoje: paminklas Liudui Vaineikiui (1989), Jonui Žemaičiui-Vytautui (2004). Mirė 2019 04 17

Liepa

1 d. sukanka 114 m., kai 1908 m. Palangoje  gimė ANDRIEJUS LIEBUS – stalius, medžio drožėjas, restauratorius. Mirė 1986 06 22, palaidotas Palangoje

5 d. sukanka 86 m., kai 1936 m. gimė STEPONAS ŠARAPOVAS – skulptorius. Palangos parke stovi jo skulptūra „Šaulys“ (1981). Mirė 1981 02 23

7 d. sukanka 77 m., kai 1945 m. mirė poetė SALOMĖJA NĖRIS. Lankėsi ir kūrė Palangoje

10 d. sukanka 29 m., kai 1993 m. mirė skulptorius ANTANAS MONČYS. Palangai padovanojo savo darbų (1992). Kurorte veikia Antano Mončio namai-muziejus

10 d. sukanka 14 m., kai 2008 m. mirė Palangos grafas, miesto garbės pilietis ALFREDAS MARIJA TIŠKEVIČIUS (ALFRED MARIA TYSZKIEWICZ). Palaidotas Palangoje

11 d. sukanka 233 m., kai 1789 m. gimė poetas SILVESTRAS VALIŪNAS. Parašė Palangos himnu tapusį eiliuotą kūrinį „Birutės daina“. Mirė 1831 05 19

13 d. sukanka 38 m., kai 1984 m. mirė dailininkė, pedagogė BRONĖ MINGILAITĖ-UOGINTIENĖ. Palangoje turėjo dirbtuves, kuriose vasaromis tapydavo

13 d. sukanka 98 m., kai 1924 m. gimė VYTAUTAS GUDELIS – geografas, geologas, habil. dr., profesorius, jūrotyros ir krantotyros pradininkas Lietuvoje Nuo 1948 m. rinko medžiagą apie Lietuvos pajūrį, paskelbė daug publikacijų. Mirė 2007 07 17

13 d. sukanka 2 m., kai 2020 m. mirė GEDIMINAS GRIŠKEVIČIUS – poetas, žurnalistas, laikraščio „Palanga“ redaktorius, poezijos knygelių vaikams autorius. Palaidotas Palangoje

 

16 d. sukanka 65 m., kai 1957 m. mirė pianistas, pedagogas, profesorius IGNAS PRIELGAUSKAS

17 d. sukanka 182 m., kai 1840 m. gimė EDUARDAS FRANSUA ANDRĖ (EDOUARD FRANÇOIS ANDRÉ) – prancūzų kraštovaizdžio architektas, botanikas, Palangos Birutės parko projekto autorius. Mirė 1911 10 25. Parke atidengtas paminklas parko įkūrėjui E. F. Andrė (2007, skulptorė Gražina Oškinytė)

18 d. sukanka 31 m., kai 1991 m. mirė JUOZAPAS MIKLOVAS – Palangos bažnyčios altarista su vikaro teisėmis (1978–1985), Palangos bažnyčios klebonas (1985–1991).  Palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje

19 d. sukanka 67 m., kai 1955 m. Palangoje gimė JUOZAS MEŠKYS – dailininkas, fotografas. Prisidėjo prie kūrybinės grupės „Mostas“ įkūrimo Palangoje. Mirė 2005 12 28, palaidotas Palangoje

19 d. sukanka 153 m., kai 1869 m. gimė Palangos grafas FELIKSAS TIŠKEVIČIUS (FELIKS TYSZKIEWICZ). Mirė 1933 04 14

20 d. sukanka 131 m., kai 1891 m. gimė MARIJONAS DAUJOTAS – miškininkas, mokslininkas, Lietuvos pajūrio smėlynų apželdinimo pradininkas. Mirė 1975 12 13. Netoli Naglio kalno jam atminti pastatytas stogastulpis (1984), jo vardu pavadinta gatvė Palangoje

21 d. sukanka 129 m., kai 1893 m. gimė BUTKŲ JUZĖ (JUOZAS BUTKUS) –  poetas, muziejininkas, pirmasis Palangos viešosios bibliotekos vedėjas (1937–1940). Mirė 1947 04 22

22 d. sukanka 122 m., kai 1900 m. gimė MYKOLAS SLYVAUSKAS – 1918 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, Nepriklausomos Lietuvos karininkas. Nuo 1968 m. gyveno Palangoje. Mirė 1983 12 30, palaidotas Palangoje

23 d. sukanka 97 m., kai 1925 m. mirė pedagogas, kalbininkas, kraštotyrininkas ANTANAS VIRELIŪNAS. Palaidotas Palangoje

29 d. sukanka 8 m., kai 2014 m. mirė EGIDIJUS RIMKUS – medikas, Palangos miesto meras (2001–2002), Palangos savivaldybės tarybos narys (2000–2004). Palaidotas Palangoje

31 d. sukanka 136 m., kai 1886 m. gimė IGNAS KONČIUS – etnografas, fizikas, muziejų steigėjas, profesorius.  Mokėsi, dirbo, gyveno Palangoje. Mirė 1975 02 19

31 d. sukanka 6 m., kai 2016 m. mirė RIMANTAS ANTANAS KVIKLYS – miškininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, literatas,  Kretingos garbės pilietis, ilgametis Šventosios girininkijos girininkas

Rugpjūtis

2 d. sukanka 69 m., kai 1953 m. mirė dvasininkas, verslininkas, valstybės, politikos veikėjas JUOZAS VAILOKAITIS. Palangoje turėjo nuosavybės, aktyviai dalyvavo kurorto visuomeniniame, kultūriniame gyvenime

8 d. sukanka 34 m., kai 1988 m. mirė kunigas, bažnytinės teisės daktaras KAZIMIERAS PRIALGAUSKAS. 1950 m. saugumiečių areštuotas, nuteistas 10 m. kalėti. Į Lietuvą grįžo 1954 m. Paskirtas į  Palangą altarijon (1975)

9 d.  sukanka 75 m., kai 1947 m. gimė ROMUALDAS VALANTINAS – gydytojas, visuomenės veikėjas. Dirbo sanatorijos „Žuvėdra“ vyriausiuoju gydytoju (1983–2003), buvo miesto tarybos narys (2003–2007). Mirė 2015 11 19, palaidotas Palangoje

9 d.  sukanka 56 m., kai 1966 m. mirė dailininkas, kolekcionierius, visuomenės veikėjas ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS. Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, turėjo vasarnamį, kuriame 1946–1966 m. praleisdavo atostogas, kūrė. Palangos gamta pavaizduota daugelyje jo paveikslų  

10 d. sukanka 149 m., kai 1874 m. gimė ANTANAS SMETONA – valstybės ir politikos veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918, vasario 16) signataras, Lietuvos Respublikos prezidentas. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1891–1893). Būdamas prezidentu,  vasaromis kasmet ilsėdavosi Palangoje, „Baltojoje“ viloje. Mirė 1944 01 09

10 d. sukanka 85 m., kai 1937 m. gimė VYTAUTAS STRIKAS – pedagogas (muzikos mokytojas), ilgametis Palangos muzikos mokyklos direktorius (1966–1988), 1960 m. įkūrė ir vadovavo kaimo kapelai „Atgaja“. Mirė 1988 02 24, palaidotas Palangoje

10 d. sukanka 76 m., kai 1946 m. mirė Lietuvos kariuomenės generolas VALERIJONAS RAMANAUSKAS, nuo 1926 m. gyvenęs Palangoje

11 d. sukanka 98 m., kai 1924 m. mirė vokiečių architektas FRANCAS HEINRICHAS ŠVECHTENAS (FRANZ HEINRICH SCHWECHTEN), suprojektavęs Palangos grafų Tiškevičių rūmus

12 d. sukanka 151 m., kai 1871 m. gimė IGNAS PRIELGAUSKAS – pianistas, pedagogas, profesorius.  Palangoje turėjo vilą. Mirė 1956 07 16

12 d. sukanka 181 m., kai 1841 m. gimė FRANCAS HEINRICHAS ŠVECHTENAS (FRANZ HEINRICH SCHWECHTEN) – vokiečių architektas, suprojektavęs Palangos grafų Tiškevičių rūmus. Mirė 1924 08 11

12 d. sukanka 137 m., kai 1885 m. gimė KLEMENSAS SKABEIKA – pedagogas, visuomenės veikėjas, lietuviškų elementorių autorius. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1896–1899). Mirė 1951 12 12

13 d. sukanka 63 m., kai 1959 m. mirė Palangoje dirbęs fotografas IGNAS STROPUS

14 d. sukanka 73 m., kai 1949 m. mirė kunigas, Palangos klebonas JUOZAPAS ŠNIUKŠTA

15 d. sukanka 133 m., kai 1889 m. gimė JONAS BENDORIUS – kompozitorius, pedagogas. Vasaromis gyveno savo name Palangoje, kūrė. Mirė 1954 06 27

20 d. sukanka 94 m., kai 1928 m. gimė ALFREDAS PAULAUSKAS – inžinierius architektas, Palangos vyriausiasis architektas (1957–1963). Mirė 2013 01 05

22 d. sukanka 17 m., kai 2004 m. mirė Palangos pedagogas (muzikos mokytojas), choro vadovas BOLESLOVAS NORMANTAS. Palaidotas Palangoje

23 d. sukanka 50 m., kai 1972 m. mirė kompozitorius, dirigentas, pianistas, pedagogas, profesorius BALYS DVARIONAS. Vasaromis gyveno savo vasarnamyje Palangoje. Mirė 1972 08 23, palaidotas Palangoje. Jo namus Palangoje, Birutės al. 6, ženklina paminklinė stela (2004, architektas Regimantas Midvikis)

23 d. sukanka 5 m., kai 2017 m. mirė inžinierius, visuomenės veikėjas, Palangos burmistro dr. Jono Šliūpo sūnus VYTAUTAS ŠLIŪPAS

25 d. sukanka 40 m., kai 1982 m. mirė pianistė ALDONA DVARIONIENĖ. Palaidota Palangoje

27 d. sukanka 98 m., kai 1924 m. gimė IGNAS PIKTURNA – rašytojas marinistas, žurnalistas, publicistas, scenaristas. Gimė  Palangoje, baigė Palangos gimnaziją (1944). Mirė 2005 05 11

28 d. sukanka 41 m., kai 1981 m. mirė PRANAS JURGUTIS – Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, medicinos felčeris, Palangos ligoninės įkūrėjas (1948), kraštotyrininkas. Palaidotas Palangoje

31 d. sukanka 152 m., kai 1869 m. gimė LIUDAS VAINEIKIS – gydytojas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, pirmojo viešo lietuviško spektaklio Palangoje (1899) organizatorius. Mirė 1938 01 17. Palangoje jo vardu pavadinta gatvė (1925), o buvusio gyvenamojo namo vietoje stovi jo biustas (1989, skulptorius Jonas Jagėla)

31 d. sukanka 147 m., kai 1875 m. gimė JULIJONAS JASENSKIS – kunigas, publicistas, vertėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, Palangos vikaras ir progimnazijos kapelionas (1900–1906). Mirė 1934 03 31

Rugsėjis

1 d. sukanka 51 m., kai 1971 m. mirė KAZIMIERAS KLOVAS – kunigas, Palangos bažnyčios klebonas (1961–1970). Palaidotas Palangoje

3 d. sukanka 88 m., kai 1934 m. gimė ALBERTAS DONATAS BELEVIČIUS – skulptorius, poetas. Palangą puošia jo sukurtos skulptūros  „Vydūnas“ (1983),  „Jūros merga“ (1986). Mirė 2002 08 18

7 d. sukanka 95 m., kai 1927 m. gimė LEANDRAS ALMINAS – kultūros, visuomenės veikėjas, meno  kolektyvų vadovas, Palangos kultūros skyriaus vedėjas, medžio drožėjas. Mirė 1990 10 31, palaidotas Palangoje

8 d. sukanka 89 m., kai 1933 m. gimė ALBERTAS ŽULKUS – tautodailininkas (skulptorius, medžio drožėjas). Nuo 1958 m. gyveno ir kūrė Palangoje. Kurorte stovi jo padarytas kryžius palangiškiams tremtiniams atminti (1988). Mirė 2016 02 01, palaidotas Palangoje

10 d. sukanka 80 m., kai 1942 m. gimė VYTAUTAS ZIGMAS VAITONIS – Lietuvos šachmatininkas. Baigė Palangos vidurinę mokyklą (dabar – Senoji gimnazija). Mirė 2020 12 30, palaidotas Palangoje

11 d. sukanka 155 m., kai 1867 m. Palangoje gimė PETRAS LIGNORAS (LIGNARSKIS) – knygnešys, grafo Felikso Tiškevičiaus liokajus. Mirė 1952 m.

13 d. sukanka 95 m., kai 1927 m. Palangoje gimė LEONAS KIAULEIKIS –  publicistas, žurnalistas, kolekcininkas. Mokėsi Palangos gimnazijoje. Mirė 2009 10 18, palaidotas Palangoje

15 d. sukanka 68 m., kai 1954 m. mirė karo gydytojas, generolas, archeologas, muziejininkas VLADAS NAGIUS-NAGEVIČIUS. Mokėsi Palangos progimnazijoje

16 d. sukanka 11 m., kai 2011 m. mirė choro vadovas, pedagogas, muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras, pirmasis Palangos vaikų muzikos mokyklos vadovas (1958–1962) BOLESLOVAS ZUBRICKAS

19 d. sukanka 79 m., kai 1943 m. gimė GINTAUTAS LIKŠA – architektas. Gyveno Palangoje (nuo 1979), suprojektavo daug pastatų Palangoje. Mirė 2009 04 22, palaidotas Palangoje

21 d. sukanka 133 m., kai 1889 m. gimė MATAS UNTULIS – pedagogas, tautosakininkas, kalbininkas, lietuvių kalbos žodžių rinkėjas, kraštotyrininkas, publicistas. Palangos progimnazijos direktorius (1923–1926), vadovavo Palangoje vykusiems mokytojų kursams. Mirė 1952 09 09

22 d. sukanka 147 m., kai 1875 m. gimė MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS – kompozitorius, dailininkas. Palangoje lankėsi paauglystėje su Oginskio dvaro mokyklos orkestru. 1908 m. vasarą vasarojo Palangoje, lankėsi pas  sužadėtinę Sofiją Kymantaitę ir kūrė. Jų atminimui Palangoje, ant L. Vaineikio g. 17 namo atidengta memorialinė lenta (1969, skulptorė Dalia Zubovaitė-Palukaitienė). Mirė 1911 04 10

26 d. sukanka 79 m., kai 1943 m. gimė AUDRA LUKAUSKYTĖ – kultūros ir visuomenės veikėja, bibliotekininkė, spaudos bendradarbė, kultūros renginių, parodų organizatorė, kraštotyrininkė. Dirbo Palangos miesto bibliotekos vedėja, vėliau – viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja (1988–2010). Mirė 2010 04 15, palaidota Palangoje

27 d. sukanka 116 m., kai 1906 m. gimė KONSTANCIJA PETRIKAITĖ-TULIENĖ – skulptorė. Palangoje Birutės kalno papėdę puošia jos skulptūra „Birutė“ (1965). Mirė 1999 06 12

30 d. sukanka 86 m., kai 1936 m. gimė ŽYMANTĖ JONUŠKAITĖ – skulptorė. Gyveno ir kūrė Palangoje (nuo 1960). Palangos skulptūrų parkelyje eksponuojama jos dekoratyvinė  skulptūra „Saulytė“. Mirė 2001 05 20, palaidota Palangoje

Spalis

5 d. sukanka 22 m., kai 2000 m. mirė dailininkas, Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ pirmasis vadovas EDVARDAS ŽIBA. Palaidotas Šventojoje

6 d. sukanka 37 m., kai 1985 m. mirė kunigas, literatas, Palangos vikaras ir gimnazijos kapelionas (1935–1938), Palangos klebonas ir dekanas (1941–1948) JONAS ILSKIS

6 d. sukanka 7 m., kai 2015 m. mirė estrados dainininkas STASYS POVILAITIS. Nuo 1961 m. gyveno Palangoje. Kurorte buvo įkūręs jaunimo estradinį ansamblį. 1965 m. išvyko į Vilnių. Vasaromis gyveno Palangoje. Palaidotas Palangoje

8 d. sukanka 40 m., kai 1982 m. mirė kunigas VACLOVAS STRIMAITIS, rinkęs medžiagą apie Palangos istoriją

9 d. sukanka 9 m., kai 2013 m. mirė dailininkas JONAS VAIŠĖ. Gyveno ir kūrė Palangoje. Palaidotas Palangoje

10 d. sukanka 32 m., kai 1990 m. mirė kultūros, visuomenės veikėjas, meno  kolektyvų vadovas, Palangos kultūros skyriaus vedėjas, medžio drožėjas LEANDRAS ALMINAS

11 d. sukanka 94 m., kai 1928 m. gimė SAULIUS SONDECKIS – dirigentas, pedagogas, profesorius. Jo iniciatyva Palangos gintaro muziejaus terasoje nuo 1971 m.  vyksta  vasaros  muzikos festivaliai „Nakties serenados“, groja Lietuvos kamerinis orkestras, kuriam ilgus metus jis dirigavo. Mirė 2016 02 03

11 d. sukanka 1 m., kai 2021 m.  mirė ALBINAS STANKUS – gydytojas neuropatologas, dėstytojas, išradėjas, mokslininkas, biomedicinos mokslų daktaras, politikos ir visuomenės veikėjas, ilgametis Palangos miesto savivaldybės tarybos narys (6 kadencijos).

15 d. sukanka 5 m., kai 2017 m. mirė JŪRATIS VIKTORAS LIACHOVIČIUS – istorikas, muziejininkas, povandeninio kultūros paveldo tyrinėtojas, archeologinių ekspedicijų koordinatorius ir vadovas, pirmasis Palangos kurorto muziejaus direktorius. Palaidotas Palangoje

15 d. sukanka 148 m., kai 1874 m. Palangoje gimė mokslininkas, profesorius,  ekonomistas BORISAS BRUCKUS. Mirė 1938 12 06

18 d. sukanka 13 m., kai 2009 m. mirė publicistas, žurnalistas, kolekcininkas LEONAS KIAULEIKIS. Mokėsi Palangos gimnazijoje. Palaidotas Palangoje

18 d. sukanka 73 m., kai 1948 m. mirė diplomatas, visuomenės, politikos veikėjas, filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918, vasario 16) signataras, buvęs Palangos  progimnazijos moksleivis  JURGIS ŠAULYS

19 d. sukanka 114 m., kai 1908 m. gimė BRONISLOVAS BARAUSKAS – Palangos klebonas ir dekanas (1975–1984), monsinjoras, prelatas, kanonų teisės daktaras. Mirė 1985 01 04, palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje

20 d. sukanka 10 m., kai 2012 m. mirė REGINA ANDRIEKUTĖ – tautodailininkė (gintaro apdirbimo meistrė). Palaidota Palangoje

22 d. sukanka 64 m., kai 1958 m. gimė EGIDIJUS RIMKUS – medikas, Palangos miesto meras (2001–2002), Palangos savivaldybės tarybos narys (2000–2004). Mirė 2014 07 29, palaidotas Palangoje

24 d. sukanka 92 m., kai 1930 m. gimė VYTAUTAS ŠLIŪPAS – visuomenės veikėjas, inžinierius, Palangos pirmojo burmistro Jono Šliūpo sūnus. Rūpinosi tėvo archyvo išsaugojimu. Mirė 2017 08 23

25 d. sukanka 111 m., kai 1911 m. mirė EDUARDAS FRANSUA ANDRĖ (EDOUARD FRANÇOIS ANDRÉ) – prancūzų kraštovaizdžio architektas, Palangos Birutės parko projekto autorius

27 d. sukanka 139 m., kai 1883 m. gimė MYKOLAS VAITKUS – kunigas, poetas, publicistas, dramaturgas, memuarų autorius, vertėjas,  pedagogas, kultūros ir spaudos darbuotojas. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1895–1899), parašė to laikotarpio atsiminimus, vasarodavo Palangoje. Mirė 1973 05 20

 27 d. sukanka 136 m., kai 1886 m. Palangoje gimė JUOZAS STOUKUS – valstybės tarnautojas, pedagogas, matematikas, pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos aukštosios matematikos pradmenų vadovėlių Lietuvos gimnazijoms lietuvių kalba autorius, Palangoje leisto mėnraščio „Palangos žvejys“ redaktorius. Mirė 1946 m.

27 d. sukanka 149 m., kai 1873 m. gimė FELICIJONAS JUŠKEVIČIUS – kunigas, Palangos vikaras ir progimnazijos kapelionas (1896–1899). Mirė 1899 10 27

31 d. sukanka 146 m., kai 1876 m. gimė ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS – dailininkas (tapytojas), kolekcininkas, visuomenės veikėjas. Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, turėjo vasarnamį, kuriame 1946–1966 m. praleisdavo atostogas, kūrė. Palangos gamta pavaizduota daugelyje jo paveikslų. Mirė 1966 08 09

Lapkritis

2 d. sukanka 125 m., kai 1897 m. Palangoje gimė MARKAS JUDELIS – pedagogas, jidiš kalbininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1975 08 02

2 d. sukanka 160 m., kai 1862 m. gimė MAIRONIS – kunigas, poetas, profesorius. Dažnai poilsiaudavo ir kurdavo Palangoje. Parašė eilėraštį „Nuo Birutės kalno“, balad?

Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-25 15:38