Žymių datų kalendorius

                 2021 METŲ ŽYMIŲ PALANGOS DATŲ KALENDORIUS

                                      Istorijos, kultūros įvykių datos

 

 • Prieš 768 m. (1253) vokiečių kronikose paminėta Palanga. Ši data oficialiai pripažinta Palangos miesto įkūrimo data
 • Prieš 515 m. (1506) Birutės kalne pastatyta Šv. Jurgio koplyčia
 • Prieš 431 m. (1590) pastatyta pirmoji Palangos bažnyčia
 • Prieš 413 m. (1608) Karaliaučiuje pagamintas varpas Palangos bažnyčiai
 • Prieš 320 m. (1701) į Lietuvą įsiveržusi švedų kariuomenė išgriovė Palangos ir Šventosios uostų įrengimus ir molus
 • Prieš 254 m. (1767) pastatyta antroji Palangos bažnyčia
 • Prieš 226 m. (1795), po trečiojo Žečpospolitos padalinimo, didžioji Lietuvos dalis su pajūriu (ir Palanga) atiteko Rusijai
 • Prieš 202 m. (1819) Palanga prijungta prie Kuršo gubernijos
 • Prieš 202 m. (1819) Palangoje įsteigta pradžios mokykla, kurioje dėstoma vokiečių kalba
 • Prieš 197 m. (1824) Palangoje lankėsi poetas Adomas Mickevičius
 • Prieš 197 m. (1824) Mykolas Tiškevičius nupirko Palangą iš generolo K. Niesolovskio
 • Prieš 197 m. (1824) pašventinta Būtingės bažnyčia
 • Prieš 194 m. (1827) Palangoje įkurta vaistinė, kuri veikia iki šiol
 • Prieš 173 m. (1848) pradėtas sodinti parkas ties dabartine J. Basanavičiaus-Vytauto gatvių sankirta
 • Prieš 152 m. (1869) ant Birutės kalno pastatyta nauja mūrinė koplyčia
 • Prieš 152 m. (1869) M. Valančius parašė „Palangos Juzę“
 • Prieš 146 m. (1875) įkurta M. ir G. Kanų gintaro apdirbimo įmonė
 • Prieš 137 m. (1884) pradėtas statyti Palangos jūros tiltas
 • Prieš 135 m. (1886) Palangoje leistas rankraštinis laikraštis „La Limande“
 • Prieš 135 m. (1886) Palangoje įsteigta progimnazija
 • Prieš 131 m. (1890) Palangoje fotografe pradėjo dirbti Paulina Mongirdaitė
 • Prieš 131 m. (1890) atidaryta Būtingės pradžios mokykla (vaikai mokomi latvių ir rusų k.)
 • Prieš 130 m. (1891) Šventojoje atidaryta jūreivystės mokykla
 • Prieš 124 m. (1897) pastatyti Palangos grafų Tiškevičių rūmai ir įkurtas parkas
 • Prieš 123 m. (1898) Palangos parke įrengta grota
 • Prieš 122 m. (1899 08 20) Palangoje suvaidintas pirmasis viešas lietuviškas spektaklis –Keturakio „Amerika pirtyje“
 • Prieš 119 m. (1902) Palangoje pastatyti žydų maldos namai – sinagoga
 • Prieš 114 m. (1907) pastatyta neogotikinė Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
 • Prieš 113 m. (1908) prie kurhauzo iškastas artezinis šulinys
 • Prieš 108 m. (1913) įkurta Palangos mylėtojų draugija
 • Prieš 108 m. (1913) Palangos progimnazija reorganizuota į gimnaziją
 • Prieš 108 m. (1913) žymus lenkų istorikas, literatas, politinis veikėjas S. Karwowski (1848–1917) pirmą kartą išsamiau aprašė apie Palangą (Poląga i Kretynga. Poznan, 1913)
 • Prieš 107 m. (1914 09 02) Palangos gimnazija evakuota į Voru (Estija)
 • Prieš 106 m. (1915 03 23) vokiečiai užėmė Palangą ir šeimininkavo joje iki 1918 m. rudens
 • Prieš 102 m. (1919) Palangą užima latvių kariuomenės dalys
 • Prieš 101 m. (1920 09 28) Lietuvos ir Latvijos atstovai Rygoje pasirašė sutartį dėl sienos nustatymo perdavimo Arbitražo komisijai, kurios pirmininku paskirtas  Edinburgo profesorius James Young Simpson
 • Prieš 100 m. (1921) įsikūrė Palangos šaulių būrys
 • Prieš 100 m. (1921) kovo 30 d. pagal Arbitražo komisijos nutarimą Latvijos civilinė ir karinė valdžia pasitraukė iš Palangos
 • Prieš 100 m. (1921) kovo 31 d. Palangoje įsteigtas kurortui tvarkyti komitetas, kuris vėliau reorganizuotas į kurorto inspekciją
 • Prieš 100 m. (1921) kovo 31 d., Lietuvai atgavus Palangą iš latvių, ant Birutės kalno vyko didelės iškilmės
 • Prieš 99 m. (1922) Vilniuje išleista J. Basanavičiaus studija apie Palangą – „Iš Palangos istorijos“
 • Prieš 99 m. (1922) Palangoje įkurta „Žuvies bendrovė“
 • Prieš 99 m. (1922) atkurta Palangos gimnazija
 • Prieš 98 m. (1923) pradėta Šventosios uosto statyba
 • Prieš 97 m. (1924) Palangoje lankėsi Jonas Basanavičius. Pagerbdami jį, palangiškiai Tiškevičiaus bulvarą pavadino J. Basanavičiaus gatve
 • Prieš 93 m. (1928) priimtos taisyklės kurortams tvarkyti
 • Prieš 91 m. (1930) buvo paskelbti Vytauto Didžiojo metai. Per Lietuvą procesijų iškilmingai nešamas Vytauto Didžiojo paveikslas atneštas ir į Palangą
 • Prieš 90 m. (1931) kanauninkas J. Galdikas Šventojoje pastatė medinę koplyčią
 • Prieš 90 m. (1931) valstybė iš grafų Tiškevičių nupirko jūros tiltą
 • Prieš 89 m. (1932) priimtas Kurortų įstatymas
 • Prieš 88 m. (1933) J. Šliūpas išrinktas pirmuoju Palangos miesto burmistru
 • Prieš 88 m. (1933) Palangai suteiktos miesto ir kurorto teisės
 • Prieš 88 m. (1933) Palangoje lankėsi skautų judėjimo įkūrėjas seras Robert Baden-Powell
 • Prieš 87 m. (1934) Tautininkų sąjungos Palangos skyriaus nariai prie Birutės kalno pasodino ąžuoliuką ir prezidento A. Smetonos garbei pavadino jį Tautos vado ąžuolu. Ąžuolas auga iki šiol
 • Prieš 85 m. (1936) išleistas žymaus Palangos fotografo I. Stropaus fotografijų albumas „Palanga: vaizdų albumas“
 • Prieš 84 m. (1937 03 15) įkurta Palangos valstybinė viešoji biblioteka
 • Prieš 83 m. (1938) Palangoje 05 10  kilo didžiulis gaisras
 • Prieš 83 m. (1938) V. Lvovas paskirtas Palangos miesto statybos inžinieriumi – tai pirmas oficialus miesto architektas
 • Prieš 82 m. (1939) Palangoje pastatyta autobusų stotis, nauji pašto rūmai, pradinė mokykla
 • Prieš 81 m. (1940 08 24) Palanga neteko miesto statuso
 • Prieš 80 m. (1941 06 22) vokiečiai užėmė Palangą
 • Prieš 80 m. (1941 06 27) ties dabartine „Auska“ sušaudyta 111 Palangos gyventojų (žydų, lietuvių)
 • Prieš 77 m. (1944 10 10) Palangą užėmė sovietų armija
 • Prieš 69 m. (1952) Palangai suteiktos respublikinio pavaldumo miesto teisės
 • Prieš 63 m. (1958) įkurta Palangos vaikų muzikos mokykla
 • Prieš 61 m. (1960 m. gegužės 14 d.) priimtas nutarimas dėl Palangos botanikos parko įsteigimo
 • Prieš 61 m. (1960) Palangos parke atidengta R. Antinio skulptūra „Eglė – žalčių karalienė“
 • Prieš 60 m. (1961) Palangoje atidengta N. Gaigalaitės skulptūra „Jūratė ir Kastytis“
 • Prieš 60 m. (1961) pastatytas naujas vidurinės mokyklos pastatas Jūratės gatvėje
 • Prieš 58 m. (1963 08 03) Palangoje atidarytas Gintaro muziejus
 • Prieš 56 m. (1965) Palangos parke atidengta skulptorės K. Petrikaitės-Tulienės skulptūra „Birutė“
 • Prieš 54 m. (1967 10 18) Palangą nusiaubė uraganas
 • Prieš 52 m. (1969) įsteigtas Kauno medicinos instituto širdies ir kraujagyslių fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo instituto Palangos filialas (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto Palangos klinika)
 • Prieš 50 m. (1971) pastatyta Palangos vasaros estrada
 • Prieš 50 m. (1971 02 05) Gintaro muziejuje surengta pirmoji gintaro meistrų kūrybos paroda
 • Prieš 48 m. (1973) Šventoji prijungta prie Palangos
 • Prieš 40 m. (1981) Palangos paplūdimiai nukentėjo dėl tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos metu Klaipėdos uoste išsiliejusio mazuto
 • Prieš 37 m. (1984) Palangos vaikų muzikos mokyklai (dabar – Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla) suteiktas Stasio Vainiūno vardas
 • Prieš 33 m. (1988) įkurtas folkloro ansamblis „Mėguva“
 • Prieš 32 m. (1989) atidaryta Palangos trečioji vidurinė mokykla (dabar – „Baltijos“ pagrindinė mokykla)
 • Prieš 32 m. (1989) įkurta J. Šliūpo memorialinė sodyba
 • Prieš 28 m. (1993 06 14) atstatyta „Laiminančio Kristaus“ skulptūra (skulptorius S. Žirgulis)
 • Prieš 28 m. (1993) įkurta Palangos kūrybinė grupė „Mostas“
 • Prieš 25 m. (1996 09 03) Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas Palangos herbas
 • Prieš 24 m. (1997) grafui Alfredui Tiškevičiui suteiktas Palangos garbės piliečio vardas
 • Prieš 24 m. (1997) atidarytas rekonstruotas tiltas į jūrą
 • Prieš 22 m. (1999 12 04) Palangą nuniokojo uraganas „Anatolijus“
 • Prieš 20 m. (2001 12 26) pastatyta Iveros Dievo Motinos ikonos vardo cerkvė
 • Prieš 19 m. (2002) atidengtas paminklas J. Basanavičiui (skulptorius J. Zikaras, architektas V. Moncevičius)
 • Prieš 19 m. (2002) sudegė Kurhauzas
 • Prieš 18 m. (2003) atidengtas paminklas pirmam Palangos miesto burmistrui J. Šliūpui (skulptoriai A. Toleikis, D. Lukoševičius, architektė J. Galdikienė)
 • Prieš 12 m. (2009) generolui J. Žemaičiui (po mirties) ir muziejininkui, dailėtyrininkui R. Budriui suteikti Palangos garbės piliečių vardai.
 • Prieš 8 m. (2013) atstatytas Palangos kurhauzo mūrinis pastatas
 • Prieš 7 m. (2014) atidarytas Palangos sporto kompleksas
 • Prieš 7 m. (2014) pirmą kartą minėtos bendruomenės iniciatyva surengtos „Palangos dienos“, skirtos svarbioms datoms paminėti
 • Prieš 7 m. (2014) paskelbta „Palangos vėliavos“ savaitė
 • Prieš 7 m. (2014) atidaryta naujoji autobusų stotis
 • Prieš 6 m. (2015) atidaryta Palangos koncertų salė
 • Prieš 6 m. (2015) atidarytas Palangos aplinkkelis
 • Prieš 6 m. (2015) įrengtas muzikinis fontanas
 • Prieš 6 m. (2015) atidengta memorialinė lenta prie kompozitoriaus Juozo Karoso namo (Birutės al. 5)
 • Prieš 6 m. (2015) baigti Palangos Gintaro muziejaus restauravimo darbai
 • Prieš 5 m. (2016) restauruota „Anapilio“ vila perduota Palangos kurorto muziejui
 • Prieš 4 m. (2017) atidaryta rekonstruota Grafų Tiškevičių alėja. Ją puošia dvi skulptūrinės kompozicijos: „Grafienė Antanina Sofija Loncka-Tiškevičienė“ ir „Grafas Feliksas Tiškevičius“ (skulptorius K. Pūdymas, architektė S. Stripinienė)
 • Prieš 4 m. (2017)  ties Kęstučio gatve atstatyti raižiniais puošti istoriniai vartai
 • Prieš 3 m. (2018) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Palangos miesto savivaldybei patikėjimo teise perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti Šventosios uostas
 • Prieš 3 m. (2018) atnaujinta ir išplatinta Kretingos gatvė, pritaikyta šiuolaikiniams kurorto poreikiams
 • Prieš 3 m. (2018) restauruota Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia
 • Prieš 3 m. (2018) įkurtoje Signatarų alėjoje atidengtas paminklas (skulptorius A. Sakalauskas, architektas A. Žebrauskas) Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarams, baigusiems Palangos progimnaziją
 • Prieš 3 m. (2018) valstybės atkūrimo šimtmečio proga Palanga įsteigė apdovanojimą „Gintarinė snaigė“
 • Prieš 2 m. (2019 03 01) atidarytas šiuolaikiškas ir modernus Palangos baseinas su sveikatingumo centru
 • Prieš 2 m. (2019 03 03) Palangos miesto meru trečiai kadencijai išrinktas Šarūnas Vaitkus
 • Prieš 2 m. (2019 06 01) per iškilmingą ceremoniją Vidmantui Griciui ir Mikui Kostui Balčiui įteiktos Palangos miesto garbės piliečių regalijos
 • Prieš 2 m. (2019 06 01) ant Palangos koncertų salės fasado atidengta kompozicija „Autografas“ (skulptorius Romas Klimavičius, architektė Gerda Antanaitytė), skirta Stasio Povilaičio vardui įamžinti. Rugsėjo 24 d. už kompoziciją įteiktas Lietuvos rekordo diplomas, patvirtinantis, kad tai yra didžiausias autografas šalyje
 • Prieš 2 m. (2019 10 14) atidarytas mineralinio vandens gręžinys. Jo gylis – 570 m
 • Prieš 2 m. (2019) Palanga tarp geriausius brandos egzaminų rezultatus demonstruojančių savivaldybių buvo trečia
 • Prieš 2 m. (2019) Teniso bazė sugrąžinta Palangai, pradėti rekonstrukcijos darbai
 • Prieš 2 m. (2019) inovatyviausia fizikos mokytoja nominuota Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Saulė Paulikienė
 • Prieš 2 m. (2019 12 21) Palangos kurorto muziejuje atidaryta pirmoji nuolatinė ekspozicija
 • Prieš 1 m. (2020 08 01) iškilmingai atidaryta Šventosios centrinė aikštė
 • Prieš 1 m. (2020 08 19) Palangoje atidaryta moderni šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė
 • Prieš 1 m. (2020 10 17) įvyko kurhauzo medinės dalies atidarymo iškilmės
 • Prieš 1 m. (2020 10 25) į Seimą išrinktas palangiškis Mindaugas Skritulskas
 • Prieš 1 m. (2020 12 03)  asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ inovatyviausiu informacinių technologijų mokytoju nominavo Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos  mokytoją ekspertą Osvaldą Valiuką
 • Prieš 1 m. (2020 m. gruodį) prieš Antano Mončio namus-muziejų esanti erdvė pavadinta  Antano Mončio aikšte
 • Prieš 1 m. (2020) atnaujinti įvažiavimai į Šventąją ir Palangą (iš S. Dariaus ir S. Girėno g.), sutvarkytos Vytauto, Vanagupės, S. Dariaus ir S. Girėno, Neringos, Žuvėdrų ir kt. gatvės
 • Prieš 1 m. (2020) Palangos ir Šventosios paplūdimiuose įrengti modernūs treniruokliai, Mėlynosios vėliavos paplūdimyje įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė, paplūdimiai papildyti smėliu
 • Prieš 1 m. (2020) baigtas  Vlado Jurgučio progimnazijos  stadiono kapitalinio remonto pirmasis etapas
 • Prieš 1 m. (2020)  „Auskos“ pastatas perduotas savivaldybės žinion
 • Prieš 1 m. (2020) į patogesnes, neįgaliesiems pritaikytas patalpas persikėlė Socialinių paslaugų centras
 • Prieš 1 m. (2020) Palangoje, kaip ir visame pasaulyje, prasidėjo COVID-19 pandemija

Iškilių Palangos asmenybių sukaktys

 Sausis

1 d. sukanka 132 m., kai 1889 m. gimė JUOZAS TALLAT-KELPŠA – kompozitorius, dirigentas. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1900-1905). Kai Lietuva minėjo pirmojo viešo lietuviškojo spektaklio 10-metį (1909), J. Tallat-Kelpša buvo jubiliejinio komiteto narys ir dirigavo Miko Petrausko operą „Birutė“. Mirė 1949 m.

1 d. sukanka 151 m., kai 1870 m. Palangoje gimė JULIUS BRUCKUS – gydytojas, istorikas, politikos veikėjas, I Seimo narys, profesorius. Mirė 1951 01 27

2 d. sukanka 108 m., kai 1913 m. gimė BRONIUS UOGINTAS – dailininkas tapytojas, dėstytojas. Palangoje turėjo dirbtuves, kuriose vasarą rinkdavosi žymūs Lietuvos menininkai. Jie bendraudavo, diskutuodavo, o B. Uogintas tapydavo jų portretus. Mirė 1988 09 03

3 d. sukanka 142 m., kai 1879 m. gimė STEPONAS KAIRYS – inžinierius, politikas, pedagogas, profesorius, Lietuvos Nepriklausomybės akto (1918, vasario 16) signataras. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1889–1894). Mirė 1964 12 16

4 d. sukanka 36 m., kai 1985 m. mirė Palangos klebonas ir dekanas, monsinjoras, prelatas, kanonų teisės daktaras BRONISLOVAS BARAUSKAS

5 d. sukanka 74 m., kai 1947 m. gimė skulptorius REGIMANTAS MIDVIKIS. Jo darbai Palangoje: paminklas pirmajam viešam lietuviškam spektakliui (1989), paminklinės stelos B. Dvarionui (2004), V. Jurgučiui (1997), E. Balsiui (1989). Mirė 2015 06 12

5 d. sukanka 157 m., kai 1864 m. gimė JUOZAPAS ŠNIUKŠTA – kunigas, Palangos klebonas (1896-1938). Jo klebonavimo metu buvo pastatyta mūrinė  Palangos bažnyčia (1907). Palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje 1949 08 14

5 d. sukanka 8 m., kai 2013 m. mirė ALFREDAS PAULAUSKAS – Palangos vyriausiasis architektas

6 d. sukanka 128 m., kai 1893 m. gimė rašytojas VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS. Jis dažnai ilsėjosi ir kūrė Palangoje. Ateitininkų konferencijos metu Palangoje suvaidinta V. Mykolaičio-Putino misterija „Nuvainikuota vaidilutė“ (1927). Mirė 1967 06 07 

7 d. sukanka 80 m., kai 1941 m. mirė ROBERT BADEN-POWELL – anglų karininkas, Pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas

8 d. sukanka 75 m., kai 1946 m. gimė KĘSTUTIS ČILINSKAS – teisininkas, visuomenės veikėjas, Seimo narys (2007–2008). Iki studijų Vilniaus valstybiniame universitete gyveno, mokėsi, dirbo  Palangoje. Mirė 2011 05 23, palaidotas Palangoje

9 d. sukanka 55 m., kai 1966 m. mirė politikas, ekonomistas, Lietuvos banko įkūrėjas, Lietuvos mokslų akademijos narys, profesorius VLADAS RAFAELIS JURGUTIS

9 d. sukanka 77 m., kai 1944 m. mirė valstybės ir politikos veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, Lietuvos Respublikos prezidentas, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis ANTANAS SMETONA

11 d. sukanka 189 m., kai 1832 m. gimė kunigas VLADISLOVAS DUSEIKA. Už ryšius su 1863 m. sukilėliais ištremtas iš Lietuvos. Į Palangą grįžo 1871 m. Mirė Palangoje 1890 m.

12 d. sukanka 75 m., kai 1946 m. mirė rašytoja, visuomenės, kultūros veikėja, knygnešė STASĖ VAINEIKIENĖ

14 d. sukanka 144 m., kai 1877 m. gimė STEPONAS PAULAUSKAS – pirmasis šaulių vadas Palangoje. Mirė 1965 09 25 d., palaidotas Palangos kapinėse

15 d. sukanka 74 m., kai 1947 m. gimė estrados dainininkas STASYS POVILAITIS. Nuo 1961 m. gyveno Palangoje. Kurorte buvo įkūręs jaunimo estradinį ansamblį. 1965 m. išvyko į Vilnių. Vasaromis gyveno Palangoje. Mirė 2015 10 06, palaidotas Palangoje

15 d. sukanka 92 m., kai 1929 m. gimė JADVYGA BIELIAUSKIENĖ – Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėja, sovietmečio disidentė, politinė kalinė, Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos įkūrėja ir vadovė. Mokėsi Palangos gimnazijoje. Mirė 2009 11 21

15 d. sukanka 166 m., kai 1855 m. gimė MARCIJONAS POVILAS JURGAITIS – kunigas, knygnešys, visuomenės veikėjas, Palangos progimnazijos kapelionas (1883–1889). Mirė 1926 04 05

17 d. sukanka 83 m., kai 1938 m. mirė gydytojas, visuomenės veikėjas LIUDAS VAINEIKIS

17 d. sukanka 8 m., kai 2013 m. mirė poetas, inžinierius DONIUS REMYS

20 d. sukanka 136 m., kai 1885 m. gimė fotografas IGNAS  STROPUS. Nuo 1921 iki 1944 m. su pertraukomis gyveno ir dirbo Palangoje, turėjo foto ateljė, leido atvirukus su Palangos vaizdais, išleido nuotraukų albumą Palanga: vaizdų albumas. Klaipėda, 1936. Mirė 1959 08 13

21 d. sukanka 120 m., kai 1901 m. gimė KAZIMIERAS PRIALGAUSKAS – kunigas,  bažnytinės teisės daktaras. 1950 m. saugumiečių areštuotas, nuteistas 10 m. kalėti. Į Lietuvą grįžo 1954 m. Paskirtas į  Palangą altarijon (1975). Mirė 1988 08 02

21 d. sukanka 117 m., kai 1904 m. gimė rašytoja, beletristė ALEKSANDRA ŠILGALYTĖ. Gyveno Palangoje, parašė atsiminimų knygą apie Palangą „Žingsneliai ir žingsniai“ (1999). Mirė 1997 12 03

23 d. sukanka 61 m., kai 1960 m. mirė medikas, pirmo viešo lietuviško spektaklio dalyvis VLADISLOVAS MONGIRDAS

27 d. sukanka 70 m., kai 1951 m. mirė gydytojas, istorikas, politikos veikėjas, I Seimo narys, profesorius JULIUS BRUCKUS

28 d. sukanka 149 m., kai 1872 m. gimė KAZIMIERAS STEPONAS ŠAULYS – kunigas, dėstytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918, vasario 16) signataras. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1886–1890). Mirė 1964 05 09

28 d. sukanka 87 m., kai 1934 m. gimė FELIKSAS VISKANTA – muzikas, chorvedys, kompozitorius. Gimė ir augo Palangoje. Mirė 1995 11 27

31 d. sukanka 134 m., kai 1887 m. gimė RAPOLAS SKIPITIS – teisininkas, visuomenės veikėjas. Baigė Palangos progimnaziją (1904). Mirė 1976 02 23

Vasaris

1 d. sukanka 91 m., kai 1930 m. gimė LEONAS VYTAUTAS STRIOGA – dailininkas, skulptorius. Palangoje  eksponuojami trys skulptoriaus darbai: „Šokėjos“, „Mintis“, „Vaikai“

1 d. sukanka 62 m., kai 1959 m. mirė rašytoja, visuomenės veikėja, pedagogė SOFIJA ČIURLIONIENĖ-KYMANTAITĖ

3 d. sukanka 5 m., kai 2016 m. mirė dirigentas, pedagogas, profesorius SAULIUS SONDECKIS

5 d. sukanka 64 m., kai 1957 m. gimė PRANAS ŽEIMYS – inžinierius, visuomenės ir valstybės veikėjas, Palangos meras (1997–2000, 2001–2006), Seimo narys ( 2008–2011, 2012–2016)

5 d. sukanka 72 m., kai 1949 m. mirė kompozitorius, dirigentas, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis JUOZAS TALLAT-KELPŠA

6 d. sukanka 106 m., kai 1915 m. gimė FELIKSAS DAUKANTAS – dailininkas dizaineris, gintaro dirbinių kūrėjas, dėstytojas, profesorius. Palangos gintaro muziejuje rengė  personalines gintaro dirbinių parodas (1974, 1995). Mirė 1995 08 12

8 d. sukanka 104 m., kai 1917 m. gimė architektas ALBINAS ČEPYS. Buvo Palangos miesto vyriausiasis architektas (1963-1977). Jo projektai Palangoje – LNB  Vasaros skaitykla, parodų paviljonas, kavinė-restoranas „Šachmatinė“, alaus baras „Laumės gryčia“, gyvenamieji namai ir kt. Mirė 1989 04 05, palaidotas Palangoje

9 d. sukanka 223 m., kai 1798 m. gimė ADOMAS MICKEVIČIUS – lenkų poetas. Palangoje lankėsi 1824 m. vasarą. Jo vardu pavadinta kurorto gatvė

9 d. sukanka 91 m., kai 1930 m. gimė VYTAUTAS PETRAS BLOŽĖ – poetas, vertėjas. Gyveno ir kūrė Palangoje (2002–2005). Mirė 2016 12 31

10 d. sukanka 96 m., kai 1925 m. gimė DONIUS REMYS – poetas, filosofas, inžinierius. Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2013 01 17

11 d. sukanka 56 m., kai 1965 m. mirė statybos inžinierius, dėstytojas, profesorius, Šventosios uosto statybos viršininkas JONAS ŠIMOLIŪNAS

12 d. sukanka 84 m., kai 1937 m. gimė ALBINA VANDA VERTULIENĖ – skulptorė, gintaro apdirbimo meistrė. Nuo 1963 m.  dirbo Klaipėdos „Dailės“ kombinato Palangos gintaro ceche. Palangos gintaro muziejuje rengė autorines gintaro dirbinių parodas. Palangoje stovi jos skulptūra „Mergytė“ (1979). Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2015 02 08, palaidota Palangoje

14 d. sukanka 115 m., kai 1906 m. gimė EMILIJA ADIKLIENĖ – pedagogė (lituanistė), kraštotyrininkė. Palangoje gyveno nuo 1932 m. Palangos gimnazijos, vėliau – vidurinės mokyklos direktorė (1946-1951). Mirė 1993 11 11, palaidota Palangoje

16 d. sukanka 86 m., kai 1935 m. gimė JULIUS VERTULIS – skulptorius, gintaro, metalo  apdirbimo meistras. Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2005 12 30, palaidotas Palangoje

16 d. sukanka 94 m., kai 1927 m. mirė visuomenės, kultūros veikėjas, gydytojas JONAS BASANAVIČIUS

19 d. sukanka: 46 m., kai 1975 m. mirė etnografas, fizikas, muziejų steigėjas, profesorius IGNAS KONČIUS

19 d. sukanka 8 m., kai 2013 m. mirė dailininkas BRONIUS UOGINTAS (sūnus)

20 d. sukanka 105 m., kai 1916 m. gimė JULIUS JUZELIŪNAS – kompozitorius, muzikos teoretikas, pedagogas, visuomenės veikėjas, habil. dr. (humanitariniai m.), menotyros dr. (1972). Poilsiaudavo Palangoje, vėliau įsigijo vilą. Mirė 2001 05 15

20 d. sukanka 68 m., kai 1953 m. mirė kultūros ir visuomenės veikėjas, rašytojas, filosofas, muzikas VYDŪNAS (VILHELMAS STOROSTA). Jis lankėsi Palangoje, skaitė paskaitas mokytojų kursų metu (1923)

22 d. sukanka 164 m., kai 1857 m. gimė ROBERT BADEN-POWELL – anglų karininkas, Pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas. Dalyvavo Palangoje vykusiame tarptautiniame skautų sąskrydyje (1933). Mirė 1941 01 07

22 d. sukanka 110 m., kai 1911 m. gimė BOLESLOVAS NORMANTAS – pedagogas (muzikos mokytojas), chorvedys. Mirė 2004 08 22, palaidotas Palangoje

23 d. sukanka 45 m., kai 1976 m. mirė teisininkas, visuomenės veikėjas, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis  RAPOLAS SKIPITIS

23 d. sukanka 40 m., kai 1981 m. mirė skulptorius, kurio skulptūra „Šaulys“ eksponuojama Palangos Birutės parke, STEPONAS ŠARAPOVAS

24 d. sukanka 33 m., kai 1988 m. mirė pedagogas, Palangos vaikų muzikos mokyklos direktorius VYTAUTAS STRIKAS

26 d. sukanka 136 m., kai  1885 m. gimė ALEKSANDRAS STULGINSKIS – valstybės ir politikos veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės akto (1918, vasario 16) signataras, Lietuvos Respublikos prezidentas. Dažnai poilsiaudavo Palangoje. Mirė 1969 09 22

27 d. sukanka 114 m., kai 1907 m. gimė ALDONA DVARIONIENĖ (SMILGAITĖ)  – pianistė, kompozitoriaus B. Dvariono žmona. Mirė 1982 08 25, palaidota Palangoje

27 d. sukanka 116 m., kai 1905 m. gimė VACLOVAS STRIMAITIS – kunigas. Rinko medžiagą apie Palangos istoriją. Mirė 1982 10 08

28 d. sukanka 220 m., kai 1801 m. gimė MOTIEJUS VALANČIUS – žemaičių vyskupas, rašytojas, švietėjas. Parašė kūrinį „Palangos Juzė“. Jo vardu pavadinta gatvė Palangoje. Mirė 1875 05 29

Kovas

1 d. sukanka 163 m., kai 1858 m. gimė KAZIMIERAS PRAPUOLENIS – kunigas, visuomenės, politikos ir katalikų bažnyčios veikėjas. Palangos altarijoje apsigyveno 1925 m. Mirė 1933 04 17, palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje

7 d. sukanka 160 m., kai 1861 m. gimė JONAS ŠLIŪPAS – gydytojas, kultūros, visuomenės veikėjas, aušrininkas, medicinos, humanitarinių ir teisės mokslų daktaras,   pirmasis Palangos miesto burmistras (1933–1941, su pertraukomis). Palangoje veikia J. Šliūpo memorialinė sodyba. Šalia jos  atidengtas  biustas J. Šliūpui (2003, skulptoriai A. Toleikis, D. Lukoševičius). J. Šliūpo vardu pavadinta gatvė Palangoje. Mirė 1944 11 06

7 d. sukanka 9 m., kai 2012 m. mirė tautodailininkė (audėja) EMILIJA ČERNECKIENĖ

10 d. sukanka 69 m., kai 1952 m. gimė JUOZAS GRIUŠYS – dailininkas, Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ vadovas. Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2017 05 11

10 d. sukanka 82 m., kai 1939 m. gimė ALGIMANTAS VINCAS ULBA – politikos bei visuomenės veikėjas, Palangos miesto meras (1994–1995), Lietuvos nepriklausomybės akto (1990, kovo 11)  signataras. Mirė 2012 06 27, palaidotas Palangoje

11 d. sukanka 136 m., kai 1885 m. gimė VIKTORAS RUOKIS – agrochemikas, profesorius, pedagogas, mokslininkas, dirvožemininkas, keliautojas. Knygos „Palangos kraštas“  bendraautorius (1925, su I. Končiumi). Mirė 1971 12 26

13 d. sukanka 135 m., kai 1886 m. gimė SOFIJA ČIURLIONIENĖ-KYMANTAITĖ – rašytoja, visuomenės veikėja, pedagogė. Gyveno (1898–1899), vėliau poilsiavo ir kūrė Palangoje. Mirė 1958 02 01

15 d. sukanka 112 m., kai 1909 m. gimė JONAS ŽEMAITIS – generolas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas, partizanų ginkluotųjų pajėgų organizatorius ir pasipriešinimo vadas. Palangos miesto Garbės pilietis (2009, po mirties). Gimė Palangoje. Palangoje generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui atminti Palangoje pastatytas paminklas (2004, skulptorius Jonas Jagėla). Sušaudytas 1954 11 26

17 d. sukanka 73 m., kai 1948 m. gimė GEDIMINAS GRIŠKEVIČIUS – poetas, žurnalistas, laikraščio „Palanga“ redaktorius (1991–1992), poezijos knygelių vaikams autorius. Gyvena Palangoje

17 d. sukanka 113 m., kai 1908 m. gimė JUOZAPAS ŠUKYS – kunigas, teologijos daktaras,  Palangos klebonas (1950–1953)

20 d. sukanka 88 m., kai 1933 m. gimė REGINA ANDRIEKUTĖ – tautodailininkė (gintaro apdirbimo meistrė). Mirė 2012 10 20, palaidota Palangoje

21 d. sukanka 99 m., kai 1922 m. gimė JUOZAS KAZLAUSKAS – pedagogas (lituanistas), ilgametis buvęs Palangos vidurinės mokyklos direktorius. Mirė 2001 05 05, palaidotas Palangoje

22 d. sukanka 99 m., kai 1922 m. gimė VYTAUTAS JUREVIČIUS – pedagogas, poetas, tremtinys. Apdovanotas „Vyčio kryžiaus“ ordinu (Karininko kryžiumi). Palangos miesto Metų žmogus (2006). Mirė 2010 04 21, palaidotas Palangoje

22 d. sukanka 153 m., kai 1868 m. gimė VYDŪNAS (VILHELMAS STOROSTA) – kultūros ir visuomenės veikėjas, rašytojas, filosofas, muzikas. Lankėsi Palangoje, skaitė paskaitas mokytojų kursų metu (1923). Jo vardu pavadinta viena iš kurorto gatvių. Palangos skulptūrų parke eksponuojamas Vydūno bareljefas (1983, skulptorius A. D. Belevičius)

24 d. sukanka 175 m., kai 1846 m. mirė kunigas, etnografas, kraštotyrininkas, literatūros istorikas, vertėjas LIUDVIKAS ADOMAS JUCEVIČIUS

26 d. sukanka 134 m., kai 1887 m. gimė POVILAS ŽADEIKIS – diplomatas, valstybės veikėjas. Baigė Palangos progimnaziją (1903). Mirė 1957 05 11

30 d. sukanka 160 m., kai 1861 m. gimė GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ – rašytoja, kultūros, visuomenės veikėja, knygnešė, pirmojo viešo lietuviškojo spektaklio Palangoje (1899) organizatorė ir režisierė. Mirė 1943 06 14

31 d. sukanka 137 m., kai 1884 m. gimė STASĖ VAINEIKIENĖ (PAULAUSKAITĖ) – rašytoja, visuomenės, kultūros veikėja, knygnešė, gydytojo Liudo Vaineikio žmona. Viena iš Palangos gimnazijos steigėjų (1922), kurį laiką joje mokytojavo. Išleido memuarų knygą „Palangos atsiminimai“ (1931). Mirė 1946 01 12

31 d. sukanka 87 m., kai 1934 m. mirė kunigas, publicistas, vertėjas, draudžiamos lietuviškios spaudos platinimo organizatorius JULIJONAS JASENSKIS

Balandis

1 d. sukanka 98 m., kai 1923 m. gimė KOSTAS ŠILGALIS – dainininkas, operos solistas (baritonas). Mokėsi Palangoje. Mirė 1994 06 04

1 d. sukanka 182 m., kai 1839 m. gimė HUBERT  LOUIS NOЁL – prancūzų skulptorius, medalių kūrėjas. Jo skulptūra „Rebeka“ puošia Palangos parką nuo 1983 m. Skulptūra atvežta iš Vilkėno dvaro, kur ji stovėjo nuo 1913 m.

2 d. sukanka 75 m., kai 1946 m. gimė BRONIUS UOGINTAS – dailininkas. Mirė 2013 02 19

2 d. sukanka 112 m., kai 1909 m. gimė STASYS VAINIŪNAS – kompozitorius, pianistas, pedagogas. Jo vardu pavadinta Palangos vaikų muzikos mokykla (dabar – Meno mokykla). Mirė 1982 m.

5 d. sukanka 91 m., kai 1930 m. gimė BOLESLOVAS ZUBRICKAS – chorvedys, pedagogas, muzikologas, humanitarinių mokslų (istorijos) daktaras. Į Palangą atvyko 1954 m. Jo pastangomis Palangoje įkurta muzikos mokykla (1958), kuriai jis vadovavo (1958–1962). Mirė 2011 09 23

5 d. sukanka 120 m., kai 1901 m. gimė JONAS PIKTUIŽIS – savanoris, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę ir žuvo prie Širvintų. 1932 m. J. Piktuižis pripažintas Lietuvos kariuomenės savanoriu. Tais pačiais metais Roužės gatvė Palangoje pavadinta J. Piktuižio vardu. Žuvo 1920 11 21

5 d. sukanka 32 m., kai 1989 m. mirė architektas ALBINAS ČEPYS

7 d. sukanka 139 m., kai 1882 m. gimė rašytojas ANTANAS VIENUOLIS. Palangoje poilsiaudavo Rašytojų namų arba  Literatūros fondo vilose. Parašė legendą apie Naglio kalną Palangoje. Mirė 1957 08 17

7 d. sukanka 36 m., kai 1985 m. mirė sklandytojas, sklandytuvų konstruktorius, pirmasis Palangos gintaro muziejaus vedėjas BRONIUS OŠKINIS

10 d. sukanka 102 m., kai 1919 m. gimė BRONĖ MINGILAITĖ-UOGINTIENĖ – dailininkė tapytoja, dėstytoja. Palangoje turėjo dirbtuves, kuriose vasaromis tapydavo. Mirė 1983 07 13

10 d. sukanka 110 m., kai 1911 m. mirė kompozitorius, dailininkas MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS

14 d. sukanka 75 m., kai 1946 m. mirė švedų architektas KARL EDUARD STRANDMANN, projektavęs Palangos bažnyčią

15 d. sukanka 89 m., kai 1932 m. mirė Palangos grafas Feliksas Tiškevičius

15 d. sukanka 108 m., kai 1913 m. gimė BRONIUS OŠKINIS – sklandytojas, sklandytuvų konstruktorius, sklandymo pradininkas Lietuvoje, pirmasis Palangos gintaro muziejaus vedėjas (1963–1967). Nuo 1962 m. gyveno  Palangoje. Mirė 1985 04 07, palaidotas Palangos kapinėse. Jo vardu pavadinta gatvė Palangoje

15 d. sukanka 11 m., kai 2010 m. mirė kultūros ir visuomenės veikėja, bibliotekininkė, kraštotyrininkė AUDRA LUKAUSKYTĖ

16 d. sukanka 83 m., kai 1938 m. gimė JONAS VAIŠĖ – dailininkas. Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2013 10 09, palaidotas Palangoje

17 d. sukanka 88 m., kai 1933 m. mirė kunigas, visuomenės, politikos ir katalikų bažnyčios veikėjas KAZIMIERAS PRAPUOLENIS

17 d. sukanka 2 m., kai 2019 m. mirė JONAS JAGĖLA – skulptorius. Jo darbai  Palangoje: paminklas L. Vaineikiui (1989), J. Žemaičiui (2004)

18 d. sukanka 114 m., kai 1907 m. gimė JONAS ILSKIS – kunigas, literatas, Palangos vikaras ir gimnazijos kapelionas (1935–1938), Palangos klebonas ir dekanas (1941–1948). Mirė 1985 10 06

20 d. sukanka 66 m., kai 1955 m. mirė JONAS PRANAS ALEKSA – valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, sociologas, ekonomistas, pedagogas, ministras

21 d. sukanka 11 m., kai 2010 m. mirė pedagogas, poetas, tremtinys VYTAUTAS JUREVIČIUS

22 d. sukanka 74 m., kai 1947 m. mirė poetas, muziejininkas BUTKŲ JUZĖ (JUOZAS BUTKUS)

22 d. sukanka 12 m., kai 2009 m. mirė architektas GINTAUTAS LIKŠA

23 d. sukanka 138 metai, kai 1883 m. gimė JURGIS GALDIKAS – kunigas, pedagogas, filosofijos m. daktaras. Mokėsi Palangos progimnazijoje. Buvo Palangos klebonas (1938–1944). Mirė 1963 06 17

23 d. sukanka 115 m., kai 1906 m. mirė visuomenės ir kultūros  veikėjas, publicistas, pirmo lietuviško spektaklio Palangoje dalyvis POVILAS VIŠINSKIS

30 d. sukanka 91 m., kai 1930 m. gimė ZUZANA PRANAITYTĖ – skulptorė. Šventosios kopose stovi jos skulptūra „Žvejo dukros“ (1982). Mirė 2020 10 15

Gegužė

5 d. sukanka 142 m., kai 1879 m. gimė JURGIS ŠAULYS – diplomatas, visuomenės, politikos veikėjas, spaudos bendradarbis, filosofijos daktaras, Lietuvos nepriklausomybės akto (1918, vasario 16) signataras. Mokėsi Palangos progimnazijoje. Mirė 1948 10 18

5 d. sukanka 20 m., kai 2001 m. mirė pedagogas, ilgametis Palangos vidurinės mokyklos direktorius JUOZAS KAZLAUSKAS

8 d. sukanka 100 m., kai 1921 m. gimė ANTANAS MONČYS – skulptorius. Po antrojo Pasaulinio karo gyveno ir kūrė Prancūzijoje, Paryžiuje. Palangai padovanojo 58 darbus (1992). Mirė 1993 07 10. Palangoje veikia Antano Mončio namai-muziejus

8 d. sukanka 151 m., kai 1870 m. mirė kunigas, Palangos klebonas KONSTANTINAS STEPONAVIČIUS

8 d. sukanka 75 m. kai 1946 m. gimė istorikas, povandeninio paveldo tyrinėtojas, archeologinių ekspedicijų koordinatorius ir vadovas, Klaipėdos universiteto mokslininkas VIKTORAS LIACHOVIČIUS. Mirė 2017 10 15, palaidotas Palangos kapinėse

9 d. sukanka 57 m., kai 1964 m. mirė kunigas, dėstytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės akto (1918) signataras, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis KAZIMIERAS STEPONAS ŠAULYS

10 d. sukanka 96 m., kai 1925 m. Palangoje gimė POVILAS PUKYS (1935–2017) – žurnalistas, redaktorius, rašytojas, visuomenininkas. Mirė 2017 03 15

11 d. sukanka 16 m., kai 2005 m. mirė rašytojas, žurnalistas, publicistas IGNAS PIKTURNA

11 d. sukanka 64 m., kai 1957 m. mirė diplomatas, valstybės veikėjas, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis POVILAS ŽADEIKIS

11 d. sukanka 4 m., kai 2017 m. mirė JUOZAS GRIUŠYS – dailininkas, Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ vadovas. Gyveno ir kūrė Palangoje

14 d. sukanka 89 m., kai 1932 m. gimė RIMANTAS ANTANAS KVIKLYS – miškininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, literatas, spaudos bendradarbis, Kretingos garbės pilietis, Kretingos rajono tarybos narys (2004–2007), ilgametis Šventosios girininkijos girininkas (nuo1959). Mirė 2016 07 31

15 d. sukanka 99 m., kai 1922 m. gimė VYTAUTAS VENCKUS – muzikologas, radijo laidų vedėjas, pedagogas. Mirė 1997 11 07, palaidotas Palangoje

15 d. sukanka 106 m., kai 1915 m. gimė EMILIJA ČERNECKIENĖ – tautodailininkė (audėja), tautinių kostiumų kūrėja. Mirė 2012 03 07, palaidota Palangoje

15 d. sukanka 20 m., kai 2001 m. mirė kompozitorius, muzikos teoretikas, pedagogas, visuomenės veikėjas, habilituotas daktaras JULIUS JUZELIŪNAS

17 d. sukanka 154 m., kai 1867 m. gimė KARL EDUARD  STRANDMANN – švedų architektas. Jis projektavo Palangos bažnyčią (1897–1907). Mirė 1946 04 14

17 d. sukanka 146 m., kai 1875 m. mirė žemaičių vyskupas, rašytojas, švietėjas MOTIEJUS VALANČIUS

18 d. sukanka 144 m., kai 1877 m. gimė VLADISLOVAS MONGIRDAS – medikas, draudžiamos lietuviškosios spaudos platintojas. Mokėsi Palangos progimnazijoje. Pirmojo viešo lietuviškojo spektaklio metu Palangoje (1899) vaidino Bekampį. Mirė 1960 01 23

18 d. sukanka 82 m., kai 1939 m. gimė ALDONA DVARIONAITĖ – pianistė, pedagogė, kompozitoriaus B. Dvariono dukra. Mirė 2000 11 05, palaidota Palangoje

19 d. sukanka 70 m., kai 1951 m. gimė VYTAUTAS KERNAGIS – lietuvių muzikos, dainuojamos poezijos atlikėjas ir autorius, pramoginių renginių režisierius, televizijos laidų vedėjas, aktorius. Dažnai  koncertuodavo Palangoje. Turėjo butą Palangoje, vasaromis jame gyveno. Mirė 2008 03 15

19 d. sukanka 190 m., kai 1831 m. mirė poetas SILVESTRAS VALIŪNAS, parašęs Palangos himnu tapusią  „Birutės dainą“

20 d. sukanka 140 m., kai 1881 m. gimė STANISLOVAS KUIZINAS – knygnešys, kariškis, provizorius. Mokėsi Palangos progimnazijoje, dalyvavo Palangoje vykusiame pirmajame lietuviškame  viešame spektaklyje, sukūrė piemenuko rolę (1899). Mirė 1944 02 13

20 d. sukanka 20 m., kai 2001 m. mirė skulptorė ŽYMANTĖ JONUŠKAITĖ

20 d. sukanka 48 m., kai 1973 m. mirė kunigas, poetas, publicistas, dramaturgas, memuarų autorius, buvęs Palangos progimnazijos auklėtinis MYKOLAS VAITKUS

21 d. sukanka 143 m., kai 1878 m. gimė JONAS ŠIMOLIŪNAS – statybos inžinierius, dėstytojas, profesorius. Šventosios uosto statybos viršininkas (1925–1930). Mirė 1965 02 11

22 d. sukanka 94 m., kai 1927 m. gimė FELIKSAS EINAS  –  teatro ir kino aktorius. Gimė Būtingėje. Mirė 1991 03 08

23 d. sukanka 10 m., kai 2011 m. mirė teisininkas, visuomenės veikėjas KĘSTUTIS ČILINSKAS

24 d. sukanka 95 m., kai 1926 m. gimė STEFANIJA VEČERSKYTĖ-DAUKŠIENĖ – poetė, politinė kalinė, tremtinė. Gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2019 m.

25 d. sukanka 102 m., kai 1919 m. gimė JUOZAPAS MIKLOVAS – kunigas. Palangos bažnyčios altarista su vikaro teisėmis (1978–1985), Palangos bažnyčios klebonas (1985–1991). Mirė 1991 07 18, palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje

25 d. sukanka 135 m., kai 1886 m. gimė JONAS VAILOKAITIS – verslininkas, valstybės, politikos veikėjas. Palangoje turėjo nuosavybės, aktyviai dalyvavo kurorto visuomeniniame, kultūriniame gyvenime. Mirė 1944 12 16

31 d. sukanka 69 m., kai 1952 m. mirė kunigas, publicistas, visuomenės veikėjas KAZIMIERAS GENYS

Birželis

4 d. sukanka 27 m., kai 1994 m. mirė operos solistas KOSTAS ŠILGALIS

7 d. sukanka 54 m., kai 1967 m. mirė rašytojas VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

12 d. sukanka 22 m., kai 1999 m. mirė skulptorė, dailininkė KONSTANCIJA PETRIKAITĖ-TULIENĖ

12 d. sukanka 6 m., kai 2015 m. mirė skulptorius REGIMANTAS MIDVIKIS. Jo darbai Palangoje: paminklas pirmajam viešam lietuviškam spektakliui (1989), paminklinės stelos B. Dvarionui (2004), V. Jurgučiui (1997), E. Balsiui (1989)

13 d. sukanka 147 m., kai 1874 m. gimė KONSTANTINAS ARIS – mokslininkas, keliautojas, entomologas, Vidurinės Azijos tyrinėtojas. Gimė Palangoje. Mirė 1941 m.

14 d. sukanka 78 m., kai 1943 m. mirė rašytoja,  kultūros, visuomenės veikėja, knygnešė, pirmojo viešo lietuviškojo spektaklio Palangoje organizatorė ir režisierė GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ

17 d. sukanka 140 m., kai 1881 m. gimė VLADAS NAGEVIČIUS-NAGIUS – karo gydytojas, generolas, archeologas, muziejininkas. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1893–1896). Mirė 1954 09 15

17 d. sukanka 58 m., kai 1963 m. mirė kunigas, pedagogas, filosofijos mokslų daktaras JURGIS GALDIKAS

18 d. sukanka 113 m., kai 1908 m. Palangoje gimė LIUDA VAINEIKYTĖ – dailininkė, Lietuvos nusipelniusi meno veikėja, S. Vaineikienės ir L. Vaineikio dukra. Mirė 1997 11 15

19 d. sukanka 117 m., kai 1904 m. gimė BALYS DVARIONAS – kompozitorius, dirigentas, pianistas, pedagogas, profesorius. Vasaromis gyveno savo vasarnamyje Palangoje. Mirė 1972 08 23, palaidotas Palangoje. Jo namus Palangoje, Birutės al. 6, ženklina paminklinė stela (2004, architektas R. Midvikis)

20 d. sukanka 134 m., kai 1887 m. gimė ANTANAS VIRELIŪNAS – pedagogas, kalbininkas, kraštotyrininkas. Mirė 1925 07 23, palaidotas Palangoje

26 d. sukanka 80 m., kai 1941 m. žuvo medikas, „Medicinos“ žurnalo pirmasis redaktorius, medicinos vadovėlių autorius, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis JUOZAS ŽEMGULYS

27 d. sukanka 67 m., kai 1954 m. mirė kompozitorius, pedagogas JONAS BENDORIUS

27 d. sukanka 9 m., kai 2012 m. mirė politikas, visuomenės veikėjas, Palangos miesto meras, Lietuvos Nepriklausomybės akto (1990, kovo 11) signataras ALGIMANTAS VINCAS ULBA

28 d. sukanka 62 m., kai 1959 m. gimė EDVARDAS ŽIBA – dailininkas, Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ pirmasis pirmininkas. Baigė Palangos vidurinę mokyklą, gyveno ir kūrė Palangoje. Mirė 2000 10 05, palaidotas Šventosios kapinėse

28 d. sukanka 146 m., kai 1875 m. gimė POVILAS VIŠINSKIS – visuomenės ir kultūros veikėjas, publicistas. Aktyviai dalyvavo, rengiant pirmąjį lietuviškąjį spektaklį (Keturakio „Amerika pirtyje“) Palangoje (1899), spektaklyje vaidino siuvėją Vincą. Mirė 1906 04 23

28 d. sukanka 89 m., kai 1932 m. mirė kunigas, poetas, profesorius MAIRONIS

29 d. sukanka 76 m., kai 1945 m. gimė JONAS JAGĖLA – skulptorius. Jo darbai  Palangoje: paminklas L. Vaineikiui (1989), J. Žemaičiui (2004). Mirė 2019 04 17

Liepa

5 d. sukanka 85 m., kai 1936 m. gimė STEPONAS ŠARAPOVAS – skulptorius. Palangos parke stovi jo skulptūra „Šaulys“ (1981). Mirė 1981 02 23

7 d. sukanka 76 m., kai 1945 m. mirė poetė SALOMĖJA NĖRIS. Lankėsi ir kūrė Palangoje

10 d. sukanka 28 m., kai 1993 m. mirė skulptorius ANTANAS MONČYS

10 d. sukanka 13 m., kai 2008 m. mirė Palangos grafas, miesto garbės pilietis ALFREDAS TIŠKEVIČIUS

11 d. sukanka 232 m., kai 1789 m. gimė poetas SILVESTRAS VALIŪNAS. Parašė Palangos himnu tapusią dainą „Birutės daina“. Mirė 1831 05 19

13 d. sukanka 37 m., kai 1984 m. mirė dailininkė, pedagogė BRONĖ MINGILAITĖ-UOGINTIENĖ

13 d. sukanka 97 m., kai 1924 m. gimė VYTAUTAS GUDELIS – geografas, geologas, habil. dr., profesorius. Nuo 1948 m. rinko medžiagą apie Lietuvos pajūrį. Jūrotyros ir krantotyros pradininkas Lietuvoje. Paskelbė daug publikacijų apie pajūrį. Mirė 2007 07 17

16 d., sukanka 64 m., kai 1957 m. mirė IGNAS PRIELGAUSKAS – pianistas, pedagogas, profesorius

17 d. sukanka 181 m., kai 1840 m. gimė EDOUARD FRANÇOIS ANDRÉ – prancūzų kraštovaizdžio architektas, botanikas, Palangos Birutos parko projekto autorius (XIX a. pab.). Mirė 1911 m. Prie botanikos parko centrinio tako atidengtas paminklas parko įkūrėjui E. F. André (2007, skulptorė G. Oškinytė)

18 d. sukanka 30 m., kai 1991 m. mirė Palangos bažnyčios klebonas JUOZAPAS MIKLOVAS

19 d. sukanka 66 m., kai 1955 m. gimė JUOZAS MEŠKYS – dailininkas, fotografas. Gimė Palangoje. Prisidėjo prie kūrybinės grupės „Mostas“ įkūrimo Palangoje. Mirė 2005 12 28, palaidotas Palangos miesto kapinėse

20 d. sukanka 130 m., kai 1891 m. gimė MARIJONAS DAUJOTAS  – miškininkas, mokslininkas, Lietuvos pajūrio smėlynų apželdinimo pradininkas. 1924 m. pradėjo Palangos pajūrio kopų apželdinimo darbus. Mirė 1975 12 13. Netoli Naglio kalno jam atminti pastatytas stogastulpis (1984), jo vardu pavadinta gatvė Palangoje

21 d. sukanka 128 m., kai 1893 m. gimė BUTKŲ JUZĖ (JUOZAS BUTKUS) –  poetas, muziejininkas, pirmasis Palangos viešosios bibliotekos vedėjas (1937-1940). Mirė 1947 04 22

22 d. sukanka 121 m., kai 1900 m. gimė MYKOLAS SLYVAUSKAS – 1918 m. savanoris, Nepriklausomos Lietuvos karininkas. Nuo 1968 m. gyveno Palangoje. Mirė 1983 12 30, palaidotas Palangoje

23 d. sukanka 96 m., kai 1925 m. mirė pedagogas, kalbininkas, kraštotyrininkas ANTANAS VIRELIŪNAS

29 d. sukanka 7 m., kai 2014 m. mirė EGIDIJUS RIMKUS – medikas, Palangos miesto meras (2001–2002), Palangos savivaldybės tarybos narys (2000–2004)

31 d. sukanka 135 m., kai 1886 m. gimė IGNAS KONČIUS – etnografas, fizikas, muziejų steigėjas, profesorius.  Mokėsi ir gyveno Palangoje. Mirė 1975 02 19

31 d. sukanka 5 m., kai 2016 m. mirė RIMANTAS ANTANAS KVIKLYS – miškininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, literatas, spaudos bendradarbis, Kretingos garbės pilietis, Kretingos rajono tarybos narys (2004–2007), ilgametis Šventosios girininkijos girininkas (nuo1959)

Rugpjūtis

2 d. sukanka 68 m., kai 1953 m. mirė dvasininkas, verslininkas, valstybės, politikos veikėjas JUOZAS VAILOKAITIS

8 d. sukanka 33 m., kai 1988 m. mirė kunigas, bažnytinės teisės daktaras KAZIMIERAS PRIALGAUSKAS.

9 d.  sukanka 74 m., kai 1947 m. gimė ROMUALDAS VALANTINAS – gydytojas, visuomenės veikėjas. Dirbo sanatorijos „Žuvėdra“ vyr. gydytoju (1983–2003), buvo miesto tarybos narys (2003–2007). Mirė 2015 11 19, palaidotas Palangoje

9 d.  sukanka 55 m., kai 1966 m. mirė dailininkas, kolekcionierius, visuomenės veikėjas ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS

10 d. sukanka 147 m., kai 1874 m. gimė ANTANAS SMETONA – valstybės ir politikos veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės akto (1918, vasario 16) signataras, Lietuvos Respublikos prezidentas. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1891–1893). Būdamas prezidentu,  vasaromis kasmet ilsėdavosi Palangoje, „Baltojoje“ viloje. Mirė 1944 01 09

10 d. sukanka 84 m., kai 1937 m. gimė VYTAUTAS STRIKAS – pedagogas (muzikos mokytojas), ilgametis Palangos muzikos mokyklos direktorius (1966–1988), 1960 m. įkūrė ir vadovavo kaimo kapelai „Atgaja“. Mirė 1988 02 24, palaidotas Palangoje

10 d. sukanka 75 m., kai 1946 m. mirė Lietuvos kariuomenės generolas VALERIJONAS RAMANAUSKAS, nuo 1926 m. gyvenęs Palangoje

11 d. sukanka 97 m., kai 1924 m. mirė vokiečių architektas FRANZ SCHWECHTEN, suprojektavęs Palangos grafų Tiškevičių rūmus

12 d. sukanka 150 m., kai 1871 m. gimė IGNAS PRIELGAUSKAS – pianistas, pedagogas, profesorius.  Palangoje turėjo vilą. Mirė 1956 07 16

12 d. sukanka 180 m., kai 1841 m. gimė FRANZ SCHWECHTEN – vokiečių architektas, suprojektavo Palangos grafų Tiškevičių rūmus. Mirė 1924 08 11

12 d. sukanka 136 m., kai 1885 m. gimė KLEMENSAS SKABEIKA – pedagogas, visuomenės veikėjas, lietuviškų elementorių autorius. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1896–1899). Mirė 1951 12 12

13 d. sukanka 62 m., kai 1959 m. mirė Palangoje dirbęs fotografas IGNAS STROPUS

14 d. sukanka 72 m., kai 1949 m. mirė kunigas, Palangos klebonas JUOZAPAS ŠNIUKŠTA

15 d. sukanka 132 m., kai 1889 m. gimė JONAS BENDORIUS – kompozitorius, pedagogas. Vasaromis gyvendavo savo name Palangoje. Mirė 1954 06 27

20 d. sukanka 93 m., kai 1928 m. gimė ALFREDAS PAULAUSKAS – inžinierius architektas, Palangos vyriausiasis architektas (1957–1963). Mirė 2013 01 05

22 d. sukanka 16 m., kai 2004 m. mirė pedagogas (muzikos mokytojas), chorvedys BOLESLOVAS NORMANTAS

23 d. sukanka 49 m., kai 1972 m. mirė kompozitorius, dirigentas, pianistas, pedagogas, profesorius BALYS DVARIONAS

23 d. sukanka 4 m., kai 2017 m. mirė inžinierius, visuomenės veikėjas, jauniausias Palangos burmistro dr. Jono Šliūpo sūnus VYTAUTAS ŠLIŪPAS

25 d. sukanka 39 m., kai 1982 m. mirė pianistė ALDONA DVARIONIENĖ

27 d. sukanka 97 m., kai 1924 m. gimė IGNAS PIKTURNA – rašytojas marinistas, žurnalistas, publicistas, scenaristas. Gimė  Palangoje, baigė Palangos gimnaziją (1944). Mirė 2005 05 11

31 d. sukanka 152 m., kai 1869 m. gimė LIUDAS VAINEIKIS – gydytojas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, pirmojo viešo lietuviško spektaklio Palangoje (1899) organizatorius. Mirė 1938 01 17. Palangoje jo vardu pavadinta gatvė (1925), o buvusio gyvenamojo namo vietoje stovi jo biustas (1989, skulptorius J. Jagėla)

31 d. sukanka 146 m., kai 1875 m. gimė JULIJONAS JASENSKIS – kunigas, publicistas, vertėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Palangos vikaras ir progimnazijos kapelionas (1900–1906). Mirė 1934 03 31

Rugsėjis

3 d. sukanka 87 m., kai 1934 m. gimė ALBERTAS DONATAS BELEVIČIUS – skulptorius, poetas. Palangoje stovi jo sukurtos skulptūros  „Vydūnas“ (1983),  „Jūros merga“ (1986). Mirė 2002 m.

7 d. sukanka 94 m., kai 1927 m. gimė LEANDRAS ALMINAS – kultūros, visuomenės veikėjas, meno  kolektyvų vadovas, Palangos kultūros skyriaus vedėjas, medžio drožėjas. Mirė 1990 10 31

8 d. sukanka 88 m., kai 1933 m. gimė ALBERTAS ŽULKUS – tautodailininkas (skulptorius, medžio drožėjas). Nuo 1958 m. gyveno ir kūrė Palangoje. Kurorte stovi jo padarytas kryžius palangiškiams tremtiniams atminti (1988). Mirė 2016 02 01

11 d. sukanka 154 m., kai 1867 m. Palangoje gimė PETRAS LIGNORAS (LIGNARSKIS) –knygnešys, grafo Felikso Tiškevičiaus liokajus. Mirė 1952 m.

13 d. sukanka 94 m., kai 1927 m. Palangoje gimė LEONAS KIAULEIKIS –  publicistas, žurnalistas, kolekcininkas. Mokėsi Palangos gimnazijoje. Mirė 2009 10 18

15 d. sukanka 67 m., kai 1954 m. mirė karo gydytojas, generolas, archeologas, muziejininkas VLADAS NAGIUS-NAGEVIČIUS

16 d. sukanka 10 m., kai 2011 m. mirė chorvedys, pedagogas, muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras, pirmasis Palangos vaikų muzikos mokyklos vadovas (1958–1962) BOLESLOVAS ZUBRICKAS

19 d. sukanka 78 m., kai 1943 m. gimė GINTAUTAS LIKŠA – architektas. Gyveno Palangoje (nuo 1979), suprojektavo daug pastatų Palangoje (Šiaulių „Tauro“ poilsio namus ir viešbutį „Žydroji liepsna“, AB „Komprojektas“ gamybinį pastatą su bendrabučiu, Mokesčių inspekcijos pastatą ir kt.). Mirė 2009 04 22

21 d. sukanka 132 m., kai 1889 m. gimė MATAS UNTULIS – pedagogas, tautosakininkas, kalbininkas, lietuvių kalbos žodžių rinkėjas, kraštotyrininkas, publicistas. Palangos progimnazijos direktorius (1923–1926). Jis vadovavo Palangoje vykusiems mokytojų kursams. Mirė 1952 m.

22 d. sukanka 146 m., kai 1875 m. gimė MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS – kompozitorius, dailininkas. Palangoje lankėsi paauglystėje su Oginskio dvaro mokyklos orkestru. 1908 m. vasarą vasarojo Palangoje, lankėsi pas  sužadėtinę Sofiją Kymantaitę ir kūrė. Jų atminimui Palangoje, L. Vaineikio gatvėje ant 17-tuoju numeriu pažymėto namo atidengta memorialinė lenta (1969, skulptorė D. Zubovaitė-Palukaitienė)

26 d. sukanka 78 m., kai 1943 m. gimė AUDRA LUKAUSKYTĖ  – kultūros ir visuomenės veikėja, bibliotekininkė, spaudos bendradarbė, kultūros renginių, parodų organizatorė, kraštotyrininkė. Dirbo Palangos miesto bibliotekos vedėja, vėliau – viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja (1988–2010). Mirė 2010 04 15, palaidota Palangoje

27 d. sukanka 115 m., kai 1906 m. gimė KONSTANCIJA PETRIKAITĖ-TULIENĖ – skulptorė. Palangoje Birutės kalno papėdę puošia jos skulptūra „Birutė“ (1965). Mirė 1999 06 12

30 d. sukanka 85 m., kai 1936 m. gimė ŽYMANTĖ JONUŠKAITĖ – skulptorė, gyveno ir kūrė Palangoje (nuo 1960). Palangos skulptūrų parkelyje eksponuojama jos dekoratyvinė  skulptūra „Saulytė“. Mirė 2001 05 20, palaidota Palangoje

Spalis

5 d. sukanka 21 m., kai 2000 m. mirė dailininkas, Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ pirmasis vadovas EDVARDAS ŽIBA

6 d. sukanka 36 m., kai 1985 m. mirė kunigas, literatas, Palangos klebonas ir dekanas JONAS ILSKIS

6 d. sukanka 6 m., kai 2015 m. mirė estrados dainininkas STASYS POVILAITIS

8 d. sukanka 39 m., kai 1982 m. mirė kunigas VACLOVAS STRIMAITIS, rinkęs medžiagą apie Palangos istoriją

9 d. sukanka 8 m., kai 2013 m. mirė dailininkas JONAS VAIŠĖ

10 d. sukanka 31 m., kai 1990 m. mirė kultūros, visuomenės veikėjas, meno  kolektyvų vadovas, Palangos kultūros skyriaus vedėjas, medžio drožėjas LEANDRAS ALMINAS

11 d. sukanka 93 m., kai 1928 m. gimė SAULIUS SONDECKIS – dirigentas, pedagogas, profesorius. Jo iniciatyva Palangos gintaro muziejaus terasoje nuo 1971 m.  vyksta  vasaros  muzikos festivaliai „Nakties serenados“,  groja Lietuvos kamerinis orkestras, kuriam ilgus metus dirigavo S. Sondeckis. Mirė 2016 02 03

15 d. sukanka 4 m., kai 2017 m. mirė istorikas, muziejininkas, povandeninio kultūros paveldo tyrinėtojas, archeologinių ekspedicijų koordinatorius ir vadovas, Klaipėdos universiteto mokslininkas, Palangos kurorto muziejaus direktorius VIKTORAS LIACHOVIČIUS

15 d. sukanka 147 m., kai 1874 m. Palangoje gimė mokslininkas, profesorius,  ekonomistas BORISAS BRUCKUS. Mirė 1938 12 06

18 d. sukanka 12 m., kai 2009 m. mirė publicistas, žurnalistas, kolekcininkas LEONAS KIAULEIKIS

18 d. sukanka 73 m., kai 1948 m. mirė diplomatas, visuomenės, politikos veikėjas, filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, buvęs Palangos  progimnazijos moksleivis  JURGIS ŠAULYS

19 d. sukanka 113 m., kai 1908 m. gimė BRONISLOVAS BARAUSKAS – Palangos klebonas ir dekanas (1975–1984), monsinjoras, prelatas, kanonų teisės daktaras. Mirė 1985 01 04, palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje

22 d. sukanka 63 m., kai 1958 m. gimė EGIDIJUS RIMKUS – medikas, Palangos miesto meras (2001-2002), Palangos savivaldybės tarybos narys (2000–2004). Mirė 2014 07 29, palaidotas Palangoje

24 d. sukanka 91 m., kai 1930 m. gimė VYTAUTAS ŠLIŪPAS – visuomenės veikėjas, inžinierius, J. Šliūpo sūnus, rūpinosi tėvo archyvo išsaugojimu. Mirė 2017 08 23

25 d. sukanka 110 m., kai 1911 m. mirė ANDRÉ EDOUARD FRANÇOIS – prancūzų kraštovaizdžio architektas, Palangos Birutės parko projekto autorius

27 d. sukanka 138 m., kai 1883 m. gimė MYKOLAS VAITKUS – kunigas, poetas, publicistas, dramaturgas, memuarų autorius, vertėjas,  pedagogas, kultūros ir spaudos darbuotojas. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1895–1899), parašė to laikotarpio atsiminimus, vasarodavo Palangoje. Mirė 1973 05 20

27 d. sukanka 135 m., kai 1886 m. Palangoje gimė JUOZAS STOUKUS – valstybės tarnautojas, pedagogas, matematikas, pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos aukštosios matematikos pradmenų vadovėlių Lietuvos gimnazijoms lietuvių kalba autorius, Palangoje leisto mėnraščio „Palangos žvejys“ redaktorius. Mirė 1946 m.

27 d. sukanka 148 m., kai 1873 m. gimė FELICIJONAS JUŠKEVIČIUS – kunigas, Palangos vikaras ir progimnazijos kapelionas (1896–1899). Mirė 1899 10 27

31 d. sukanka 145 m., kai 1876 m. gimė ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS – dailininkas (tapytojas), kolekcininkas, visuomenės veikėjas. Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, turėjo vasarnamį, kuriame 1946–1966 m. praleisdavo atostogas, kūrė. Palangos gamta pavaizduota daugelyje jo paveikslų. Mirė 1966 08 09

Lapkritis

2 d. sukanka 124 m., kai 1897 m. Palangoje gimė MARKAS JUDELIS – pedagogas, jidiš kalbininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1975 08 02

2 d. sukanka 159 m., kai 1862 m. gimė MAIRONIS – kunigas, profesorius, poetas. Dažnai poilsiaudavo ir kurdavo Palangoje. Parašė eilėraštį „Nuo Birutės kalno“, baladę „Jūratė ir Kastytis“ ir kt. Jo vardu pavadinta gatvė Palangoje. Mirė 1932 06 28

3 d. sukanka 37 m., kai 1984 m. mirė kompozitorius, pedagogas EDUARDAS BALSYS

5 d. sukanka 21 m., kai 2000 m. mirė pianistė, pedagogė ALDONA DVARIONAITĖ

5 d. sukanka 97 m., kai 1924 m. mirė pirmoji Palangos fotografė PAULINA MONGIRDAITĖ

6 d. sukanka 77 metų, kai 1944 m. mirė gydytojas, kultūros, visuomenės veikėjas, aušrininkas, medicinos, humanitarinių ir teisės mokslų daktaras, Palangos miesto burmistras JONAS ŠLIŪPAS

7 d. sukanka 24 m., kai 1997 m. mirė muzikologas, radijo laidų vedėjas, pedagogas  VYTAUTAS VENCKUS

11 d. sukanka 28 m., kai 1993 m. mirė mokytoja, kraštotyrininkė EMILIJA ADIKLIENĖ

12 d. sukanka 144 m., kai 1877 m. gimė PETRAS ŠNIUKŠTA – teisininkas, visuomenės, valstybės veikėjas. Mokėsi Palangos progimnazijoje. Mirė 1952 11 22

15 d. sukanka  24 m., kai 1997 m. mirė dailėtyrininkė, Lietuvos nusipelniusi meno veikėja LIUDA VAINEIKYTĖ

17 d. sukanka 117 m., kai 1904 m. gimė poetė SALOMĖJA NĖRIS. Dažnai vasaromis lankydavosi Palangoje, ilsėdavosi, kurdavo. Dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kursuose Palangoje (1939). Jūrai, Palangai S. Nėris skyrė daug posmų

17 d. sukanka 136 m., kai 1885 m. gimė VLADAS RAFAELIS JURGUTIS – politikas, ekonomistas, akademikas, Lietuvos banko įkūrėjas, kunigas, finansų terminijos kūrėjas, Lietuvos mokslų akademijos narys, profesorius. Gimė Palangoje. Mokėsi Palangos progimnazijoje (1897–1901). Mirė 1966 01 09, palaidotas Palangoje. Gimtuosius namus Palangoje, Piktuižio 13, ženklina paminklinė stela (1997, skulptorius R. Midvikis)

17 d. sukanka 108 m., kai 1913 m. gimė ALFREDAS TIŠKEVIČIUS – Palangos grafas, Felikso Tiškevičiaus sūnus, Palangos miesto Garbės pilietis (1997). Mirė 2008 07 10, palaidotas Palangoje

21 d. sukanka 101 m., kai 1920 m. žuvo palangiškis Lietuvos kariuomenės savanoris JONAS PIKTUIŽIS

22 d. sukanka 69 m., kai 1952 m. mirė teisininkas, visuomenės, valstybės veikėjas, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis PETRAS ŠNIUKŠTA

23 d. sukanka 170 m., kai 1851 m. gimė JONAS BASANAVIČIUS – visuomenės, kultūros veikėjas, lietuvių tautos patriarchas, Lietuvos nepriklausomybės akto (1918, vasario 16) signataras, gydytojas. Parašė studiją „Iš Palangos istorijos“ (1922). Mirė 1927 02 16. Jo vardu pavadinta gatvė Palangoje. 2002 m. atidengtas  J. Basanavičiaus biustas (skulptorius J. Zikaras)

26 d. sukanka 67 m., kai 1954 m. buvo nužudytas generolas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas, partizanų ginkluotųjų pajėgų organizatorius ir pasipriešinimo vadas, Palangos miesto garbės pilietis JONAS ŽEMAITIS

27 d. sukanka  26 m., kai 1995 m. mirė muzikas, chorvedys FELIKSAS VISKANTA

Gruodis

3 d. sukanka 24 m., kai 1997 m. mirė rašytoja, beletristė ALEKSANDRA ŠILGALYTĖ,  parašiusi atsiminimus apie savo vaikystę, praleistą Palangoje

6 d. sukanka 83 m., kai 1938 m. mirė mokslininkas, profesorius, ekonomistas BORISAS BRUCKUS

7 d.  sukanka 165 m., kai 1856 m. gimė VALERIJONAS RAMANAUSKAS – Lietuvos kariuomenės generolas. Nuo 1926 m. gyveno Palangoje. Mirė 1946 08 10, palaidotas Palangoje

12 d. sukanka 70 m., kai 1951 m. mirė pedagogas, visuomenės veikėjas, lietuviškų elementorių autorius, buvęs Palangos progimnazijos moksleivis KLEMENSAS SKABEIKA

13 d. sukanka 46 m., kai 1975 m. mirė miškininkas, mokslininkas MARIJONAS DAUJOTAS

15 d. sukanka 87 m., kai 1934 m. gimė ROMUALDAS JURGUTIS – medikas (terapeutas), medicinos mokslų daktaras (1993). Mokėsi Palangos vidurinėje mokykloje (1943–1954)

15 d. sukanka 208 m., kai 1813 m. gimė LIUDVIKAS ADOMAS JUCEVIČIUS – kunigas, etnografas, kraštotyrininkas, literatas, literatūros istorikas, vertėjas. Pirmasis užrašė legendą apie Jūratę ir Kastytį (1836). Mirė 1846 03 24

16 d. sukanka 57 m., kai 1964 m. mirė inžinierius, politikas, pedagogas, profesorius,  Lietuvos Nepriklausomybės akto (1918, vasario 16) signataras STEPONAS KAIRYS

16 d. sukanka 77 m., kai 1944 m. mirė verslininkas, valstybės, politikos veikėjas JONAS VAILOKAITIS

17 d. sukanka 141 m., kai 1880 m. gimė JUOZAS VAILOKAITIS – dvasininkas, verslininkas, valstybės, politikos veikėjas. Palangoje turėjo nuosavybės, aktyviai dalyvavo kurorto visuomeniniame, kultūriniame gyvenime. Mirė 1955 08 02

17 d. sukanka 131 m., kai 1890 m. gimė JUOZAS ŽEMGULYS – medikas (chirurgas), „Medicinos“ žurnalo pirmasis redaktorius, rašė straipsnius, vadovėlius medicinos tema. Baigė Palangos progimnaziją.  Mirė 1941 06 26

20 d. sukanka 102 m., kai 1919 m. gimė EDUARDAS BALSYS  –  kompozitorius, pedagogas, profesorius (1969). Kartu su  tėvais apsigyveno Palangoje (1939), vėliau į Palangą atvykdavo vasaroti ir kurti. Mirė 1984 11 03. Namas J. Šliūpo gatvėje, pažymėtas  ketvirtuoju numeriu, kuriame gyveno kompozitorius, paženklintas paminkliniu bareljefu (1989, skulptorius R. Midvikis)

23 d. sukanka 155 m., kai 1866 m. gimė KAZIMIERAS GENYS – kunigas, publicistas, visuomenės veikėjas, lietuviškos draudžiamos spaudos platintojas, Palangos vikaras ir progimnazijos kapelionas (1892–1896), Palangos gimnazijos direktorius (1928–1930)

25 d. sukanka 142 m., kai 1879 m. gimė  JONAS PRANAS ALEKSA – valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, sociologas, ekonomistas, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras (1920–1923), Žemės ūkio ministras (1926–1935), tremtinys, pedagogas, spaudos bendradarbis. 1925–1940 m. vasaromis gyveno Palangoje su šeima. Mirė 1955 04 20, palaidotas Palangoje. Kurorte, prie Vytauto 52 numeriu pažymėto namo, atidengta atminimo lenta (2009)

26 d. sukanka 50 m., kai 1971 m. mirė agrochemikas, profesorius, pedagogas, mokslininkas, keliautojas VIKTORAS RUOKIS

28 d. sukanka 16 m., kai 2005 m. mirė dailininkas, fotografas JUOZAS MEŠKYS

30 d. sukanka 38 m., kai 1983 m. mirė Nepriklausomos Lietuvos karininkas Mykolas Slyvauskas. Palaidotas Palangoje.

 

 

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-18 12:30