Litvaitis Vitalius Bernardas

Inžinierius-ekonomistas, visuomenės, kultūros veikėjas, spaudos bendradarbis, Palangos miesto garbės pilietis.

V. B. Litvaitis gimė 1937 m. liepos 26 d. Stolaukio kaime, Vilkaviškio rajone. 1965 m. baigė Vilniaus statybos technikumą (pastatų santechniniai įrengimai), 1974 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Į Palangą V. B. Litvaitis persikėlė 1961 m. rudenį. Dirbo darbininku-statybininku, nuo 1963 m. – Palangos vietinio ūkio valdyboje (nuo 1965 m. – Komunalinių įmonių kombinatas) inžinieriaus, vėliau – vyriausiojo inžinieriaus pareigose. 1969 m., įsteigus Vandentiekio ir kanalizacijos valdybą (vėliau – Teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba (TVKV), Valstybinė vandens tiekimo įmonė, UAB „Palangos vandenys“), dirbo šios įmonės vadovu iki išėjimo į pensiją (2001 m.).

V. B. Litvaitis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, ypač kultūros srityje. Jis buvo kurortinio sezono atidarymo švenčių organizacinio komiteto narys (1969–2000, atsakingas už karnavalo organizavimą), Lietuvos dailininkų sąjungos narių kasmetinių plenerų Palangoje organizatorius (1984–2000). Tuometinio Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininko skulptoriaus K. Bogdano paskatintas, V. B. Litvaitis  rengė rudeninius tapytojų plenerus. Jų metu sukurti tapybos darbai būdavo eksponuojami Teritorinės vandentiekio ir kanalizacijos valdybos salėje. Į ataskaitinių parodų atidarymą atvykdavo menotyrininkai. Iš viso įvyko 6 plenerai. Įmonė sukaupė 100 tapybos darbų kolekciją, ji buvo eksponuota ir Palangos viešosiose erdvėse.

Vandentiekininkai įmonės vadovo dėka bendradarbiavo su Lietuvos dailės muziejumi. Įmonė teikdavo techninę paramą muziejui, parengiant skulptūrų parodas Vytauto-Dž. Simpsono gatvių skvere, o muziejaus darbuotojai skaitė paskaitas vandentiekio darbuotojams. Rudenį, uždarant skulptūrų parodas, pavykdavo susitarti, kad dalį eksponatų muziejus paliktų Palangai visam laikui. 2008 m. skulptūrų parkas Palangoje buvo atnaujintas ir išplėstas. Kartu su skulptūrų parko rekonstrukcijos autoriumi architektu L. Mardosu ir ekspozicijos autoriumi R. Budriu darbavosi ir V. B. Litvaitis, parūpindamas transportą, kėlimo įrenginius, darbininkus.

Kultūros veikėjo iniciatyva atstatytas prieškario Palangos simbolis – „Laiminančio Kristaus“ skulptūra. Atgimimo laikotarpiu V. B. Litvaitis gyventojų susirinkimo metu paragino miestelėnus atkurti skulptūrą. Pirmiausia jis pradėjo nuo archyvinės bei istorinės medžiagos paieškų.   Skulptūros rekonstrukcijos autorius – skulptorius S. Žirgulis. Ieškota medžiagų, darbų vykdytojų ir lėšų. Buvo gauta tuo metu deficitinė bronza, skulptūrą išliejo Kauno „Centrolitas“, postamentui išpjauti akmens rieduliai, suaukotos lėšos. 1993 m. birželio 14-ąją – Gedulo ir Vilties dieną – skulptūra buvo atidengta Palangos parke ir vyskupas A. Vaičius ją pašventino. 2007 m. rugsėjo 1 d. atšvęstas skulptūros „Laiminantis Kristus“ šimtmečio jubiliejus. Palangos miesto savivaldybė, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios parapija ir Lietuvos dailės muziejus surengė iškilmingą minėjimą, kuriame prisiminta šio paminklo istorija.

Vandentiekininkų vadovas daug prisidėjo, propaguojant skulptūros meną Palangoje. Jo iniciatyva skautų akmuo sugrįžo į buvusią vietą, pastatytas bronzinis dr. J. Basanavičiaus biustas (2002, skulptorius J. Zikaras). Kitos skulptūros buvo nuvalytos, restauruotos, pakeltos ant postamentų, nuvežtos ir pastatytos  miesto įstaigose ar prie jų. V. B. Litvaitis rūpinosi 13 skulptūrų Palangos viešose erdvėse pastatymu.

V. B. Litvaitis apdovanotas VLŪPP (Maskva) bronzos ir sidabro medaliais, jam suteikti Lietuvos nusipelniusio komunalinio ūkio darbuotojo (1987) ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos garbės nario (2001) vardai, įteiktas Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos Garbės ženklas (2010).

Palangos miesto laikraščiuose V. B. Litvaitis rašo kurorto kultūros, istorijos temomis,  surinko kraštotyrinės medžiagos apie svarbius miesto istorijai žmones, parašė Palangos miesto vandentvarkos ūkio raidos istoriją „Šimtmečio istorija“ (2008, su L. Peleckiu-Kaktavičiumi), skirtą Palangos vandens tiekimo 100 metų sukakčiai, atsiminimų knygą „Esu toks, koks esu“ (2015).

V. B. Litvaitis – vienas iš kurorte rengiamo ir tradicija tapusio „Palangos dienų“ renginio, apimančio dvi Palangai svarbias istorines datas, iniciatorių.

2015 m.  kovo 26 d. Palangos miesto savivaldybės  tarybos sprendimu už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai, aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą ir svarų indėlį Palangos miestui, kuriant bendruomenės kultūrinę gerovę, Vitaliui Bernardui Litvaičiui suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas.

Nuotrauka iš  LITVAITIS, Vitalius Bernardas; PELECKIS-KAKTAVIČIUS, Leonas. Šimtmečio istorija. Klaipėda: Druka, 2008, p. 69.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-04 12:32