Brindza Jonas

Pedagogas lituanistas, Palangos miesto garbės pilietis.

J. Brindza gimė 1936 m. liepos 3 d. Vozbučių kaime, Lazdijų r. Nuo 1943 m. mokėsi Juozapavičių pradinėje, nuo 1949 m. – Krikštonų septynmetėje mokyklose. 1952 m. pradėjo mokytis Alytaus r. Miroslavo vidurinėje mokykloje, o abitūros atestatą gavo Seirijų vidurinėje mokykloje. 1961 m. J. Brindza baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir gavo paskyrimą dirbti naujai pastatytoje Palangos vidurinėje mokykloje (dabar – Senoji gimnazija). Pradėjęs mokytojauti Palangoje, J. Brindza įkūrė moksleivių lituanistų būrelį ir jam vadovavo (1961-2000). Nuo 1965 m. mokytojas su savo literatais pradėjo dalyvauti Jaunųjų filologų konkursuose, iš kurių labai dažnai moksleiviai grįždavo, užėmę prizines vietas. Mokytojas J. Brindza išaugino ne vieną šiuo metu Lietuvoje žinomą asmenybę.

1969 m. apdovanotas „Lietuvos TSR  liaudies švietimo pirmūno“ ženkleliu, 1975 m. J. Brindzai suteiktas LTSR nusipelniusio mokytojo garbės vardas. 1993 m. pedagogui suteikta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija. Mokytojas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu (1997), o Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų proga gavo Lietuvos Respublikos prezidento padėką (2003).

Pedagogu J. Brindza dirbo 47 metus.

2013 m. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Jonui Brindzai už veiklą ir ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Palangos miestui suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas. Palangos miesto garbės piliečio regalijos pedagogui įteiktos Palangos Kurhauzo atidarymo iškilmingo vakaro metu 2013 m. gruodžio 14 d.

J. Brinza mirė 2024 m. kovo 6 d. Palaidotas Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš  Aitvaras. Palanga, 2000. 164 p.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-14 15:20