Puodžius Danius

Inžinierius, politikos, visuomenės, kultūros veikėjas, Palangos miesto garbės pilietis.

D. Puodžius gimė 1935 m. spalio 28 d. Saukiškių kaime, Molėtų rajone. Jis mokėsi Utenos 1-ojoje vidurinėje mokykloje (1946–1954), studijavo Kauno politechnikos institute (1954–1959), neakivaizdiniu būdu baigė Leningrado aukštąją partinę mokyklą (1980).

Jaunasis specialistas paskirtas Užvenčio rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju (1959–1962), pirmininku (1962–1963). Vėliau jis dirbo Plungės rajono vykdomojo komiteto pirmininku  (1965–1969), Palangos vykdomojo komiteto pirmininku (1969–1989), 1989–2009 m. buvo Palangos m. komunalinio ūkio įstaigų susivienijimo,  UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vyriausiuoju inžinieriumi, direktoriaus pavaduotoju.

D. Puodžius buvo vietinių darbo žmonių deputatų tarybos narys Užvenčio, Tauragės, Plungės rajonuose ir Palangoje (1959–1990), LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas (1971–1985), Palangos miesto savivaldybės tarybos narys (1995–1997, 2007–2011).

Prie Palangos valdžios vairo D. Puodžius buvo 20 metų. Jo vadovavimo miestui laikotarpiu kurorto teritorija išsiplėtė, pastatyta daug svarbių objektų, kurortas priimdavo svečius ištisus metus. Daug dėmesio skirta Vanagupės komplekso vystymui. Pastatytas „Linas“, Reabilitacijos ligoninė, Jūrininkų ligoninės korpusas, poliklinika, fizioterapijos gydyklos, „Lino“ ir „Jūratės“ baseinai, iškilo sveikatos objektų korpusai – „Žilvinas“, „Voveraitė“, „Eglė“, „Energetikas“ (Šventojoje). Pastatytas prekybos centras, darželiai, 3-ioji vidurinė mokykla ir kiti objektai, rekonstruotos „Gintaro“ ir „Neringos“ poilsinės.

D. Puodžiui būnant vykdomojo komiteto pirmininku, Palangoje labai sparčiai buvo statomi gyvenamieji namai – iškilo A, B, C gyvenamųjų namų kvartalai. Per 20 pirmininko vadovavimo kurortui metų pastatyta virš 3 tūkstančių butų, nutiesta ir išasfaltuota naujų gatvių, įrengtas 12 km dviračių takas.

Ypač didelį dėmesį pirmininkas skyrė natūraliai gamtai, žaliųjų plotų ir želdinių vystymui. Palangos miesto vadovui teko rūpintis, kaip pašalinti iš tanklaivio „Globe Assimi“ išsiliejusio ir užpylusio visą Palangos paplūdimį mazuto žalos padarinius (1981).

Reikšmingas D. Puodžio indėlis Palangos kultūriniam gyvenimui: pastatyta  nauja vaikų muzikos mokykla, į naujas patalpas perkelta viešoji biblioteka, iškilo Moksleivių rūmai. Nuo 1970 m. D. Puodžiaus iniciatyva rengiamos kurortinio sezono pradžios šventės.

Danius Puodžius apdovanotas garbės ženklo ordinu (1971), 2 medaliais (1965, 1970), Palangos miesto savivaldybės padėkos raštais. 1985 m. jam suteiktas nusipelniusio LTSR kultūros veikėjo vardas.

Nuo 2010 m. D. Puodžius – Palangos kraštovaizdžio bičiulių klubo pirmininkas. Kolegos – šio klubo nariai – pasiūlė jo kandidatūrą suteikti Palangos miesto garbės piliečio vardą.

2015 m. kovo 26 d. Palangos miesto savivaldybės  tarybos sprendimu už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai, ilgametę ir reikšmingą veiklą Palangos miestui, Daniui Puodžiui suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas.

Nuotrauka iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 246.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-04 12:30