Gricius Vidmantas

Kunigas, Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės parapijos klebonas (1995–2016), Palangos miesto garbės pilietis (2019)

 Vidmantas Gricius gimė 1969 m. sausio 6 d. Ketūnų kaime, Mažeikių rajone. 1976–1987 m. mokėsi Mažeikių 1-ojoje vidurinėje mokykloje.

Po tarnybos sovietinėje armijoje, 1989 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. Baigęs seminariją, V. Gricius 1993 m. paskirtas dirbti vikaru šv. Kazimiero parapijoje Klaipėdoje, 1995 m. – klebonu Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės, o nuo 1997 m. ir Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčių parapijose, 2016 m. – klebonu Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios parapijoje.

1995 m. paskirtas Šventosios parapijos klebonu, kun. V. Gricius nuo pirmų dienų rūpinosi Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios statyba pagal architektų R. Krištapavičiaus ir G. Aperavičiaus parengtą projektą. Kun. V. Griciui atvykus, tebuvo tik bažnyčios pamatai, išvykstant – stovėjo ypatingos architektūrinės formos bažnyčia.

Paskyrus šalia statomos bažnyčios buvusį karininkų dviaukštį namelį su ūkiniu pastatu, kun. V. Griciaus iniciatyva suremontuoti apleisti pastatai tarnavo kaip klebonija.

 Kun. V. Griciaus kvietimu 1997 m. į Šventąją grįžo kun. A. Valiuška, kuris aptarnauti Šventosios parapiją ir statyti ten bažnyčią buvo paskirtas dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Kun. A. Valiuška, ilgus metus dirbdamas Amerikoje, kaupė santaupas, kurias vėliau paaukojo Šventosios bažnyčios statybai.

1998 m. mirus A. Valiuškai, Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios fundatoriui, kun. V. Gricius, siekdamas bažnyčios statybai sukaupti kuo daugiau lėšų, daug keliavo po Lietuvą ir užsienį, pristatydamas Šventosios bažnyčios statybų eigą.

1998 m., kun. V. Griciaus iniciatyva, Kalifornijos lietuvis Džo Hazinkeris Šventosios bažnyčiai dovanojo 1920 m. pagamintus vargonus.

2000 m. ant Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios stogo iškeltas 26 m kryžius.

2003 m. birželio 20 d. Telšių vyskupas Jonas Boruta pašventino bažnyčią. Nuo tada joje pradėta melstis, vyko pamaldos, nors statybų darbai dar buvo nebaigti. Klebonas toliau rūpinosi bažnyčios įrengimu.

2009 m. Šventosios bažnyčia papuošta granitiniu altoriumi (skulptorius Arūnas Sakalauskas).

2010 m. prieš šv. Kalėdas buvo pabaigta 13 m. aukščio ir 6 m. pločio altoriaus freska Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje (dailininkas Juozas Vosylius).

2014 m. rugsėjo 28 d. bažnyčios altorius konsekruotas, pašventintas.

Kun. V. Gricius suaktyvino ir Šventosios intelektualinį bei kultūrinį gyvenimą. Jo rūpesčiu organizuotos įvairios akcijos, kultūros renginiai klebonijoje ir už jos ribų. Daug darbų nuveikta ir ugdant katalikiškąjį jaunimą.

Dirbdamas klebonu Laukžemėje, V. Gricius rūpinosi Šv. apaštalo Andriejaus parapijos namų sutvarkymu, pritaikė juos bendruomenės poreikiams, įrengė Laukžemės jubiliejinę aikštę.

2016 m. paskirtas Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonu, kun. V. Gricius ėmėsi rūpintis parapijos klebonijos pastato remonto darbais. Pirmame aukšte – erdvi salė bendruomenės poreikiams, antrame įsikūrė klebonas, yra patalpos svečiams.

 2018 m. gegužės 30 d. Veiviržėnuose Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje vyko altoriaus konsekracija. Iškilmėms vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Taip pat buvo minimas ir klebono kun. Vidmanto Griciaus 25 metų kunigystės jubiliejus. Vyskupas įteikė jubiliatui popiežiaus Pranciškaus dovaną.

Už iniciatyvumą ir veiklą Laukžemės krašte 2012 m. laikraščio „Pajūrio naujienos“ skaitytojai kun. V. Gricių išrinko Kretingos rajono metų žmogumi, 2013 m. jam paskirta Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premija už realizuojamus vertingus projektus, reikšmingą kultūros paveldo puoselėjimą.

 2019 m. gegužės 30 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą ir svarų indėlį Palangos miestui, kuriant bendruomenės kultūrinę ir dvasinę gerovę, Vidmantui Griciui suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas.

 Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fondo.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-14 11:21