Projektai

2022 m.

PROJEKTAS „Inovatyvios technologijos bibliotekoje 2“

Projekto tikslas – tobulinti bibliotekininkų žinias ir kompetencijas inovatyvių technologijų srityje.

Projekto trukmė: nuo 2022 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2022 m. gruodžio mėn. 21 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Palangos miesto savivaldybė, UAB „Pajūrio šaltinis“ ir UAB „Kavinada“.

Projekto lėšos: 8886,00 Eur.

Projekto partneriai: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka

Trumpas pristatymas: Įgyvendinant projekto veiklas buvo tobulinamos bibliotekininkų žinios ir kompetencijos inovatyvių technologijų srityje. Kiekvienuose mokymuose dalyvavo 10 bibliotekininkų iš Palangos miesto ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešųjų bibliotekų. Iš viso suorganizuoti 6 mokymai. Įgyvendinant mokymų programą buvo plėtojamas bibliotekų tarpusavio bendradarbiavimas, vyko gerosios patirties sklaida, darbuotojai tobulino savo kompetencijas ir ieškojo naujų idėjų plečiant bibliotekų teikiamų paslaugų kokybę ir tolygią kultūrinęs raidą. Projekto metu buvo sprendžiami realūs dalyviams kylantys iššūkiai, susiję su bibliotekos paslaugų plėtra.

PROJEKTAS „Kūrybinis žvilgsnis į rytojų 3“

Projekto tikslas – tobulinti bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas.

Projekto trukmė: nuo 2022 m. kovo mėn. 1 d. iki 2022 m. gruodžio mėn. 21 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Palangos miesto savivaldybė, UAB „Pajūrio šaltinis“, UAB „Kavinada“ ir „Kannel“ desertinė.

Projekto lėšos: 5114,00 Eur.

Projekto partneriai: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka ir Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Trumpas pristatymas: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka organizavo ir įgyvendino kvalifikacijos bei kompetencijų ugdymo projektą bibliotekininkams „Kūrybinis žvilgsnis į rytojų 3“. Projekto veiklos padėjo bibliotekininkams užtikrinti tolygią kvalifikacijos ir kompetencijų ugdymo raidą regione. Mokymuose buvo ugdoma: problemų sprendimas, kritinis mąstymas, gebėjimas bendradarbiauti, kūrybiškumas, komunikacija, gebėjimas reflektuoti patirtis. Palangos viešojoje bibliotekoje įvyko 8 mokymai, kuriuose dalyvavo 187 bibliotekininkų iš Palangos, Skuodo, Kretingos, Plungės ir Šilutės viešųjų bibliotekų bei keletas švietimo įstaigų bibliotekininkų. Įgyvendinant projektą buvo plėtojamas bibliotekų tarpusavio bendradarbiavimas, vyko gerosios patirties sklaida. Projekto metu buvo sprendžiami realūs dalyviams kylantys iššūkiai, susiję su bibliotekos paslaugų plėtra. Paskutiniame mokymų etape suorganizuotas bendras dalyvių susitikimas, kuriame aptarti projekto rezultatai ir perspektyvos, aktualūs klausimai rengiant projekto tęstinumą. Projekto metu įgytos žinios bibliotekininkams naudingos kasdieniniam darbe: ir bibliotekiniuose procesuose, ir kolektyvo formavime, ir vartotojų aptarnavime.

2021 m.

PROJEKTAS „Inovatyvios technologijos bibliotekoje“

 Projekto tikslas – tobulinti bibliotekininkų žinias ir kompetencijas inovatyvių technologijų srityje.

Projekto trukmė: nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2021 m. gruodžio mėn. 21 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Palangos miesto savivaldybė, UAB „Pajūrio šaltinis“ ir UAB „Kavinada“.

Projekto lėšos: 6593,00 Eur.

Projekto partneriai: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka

Trumpas pristatymas: Įgyvendinant projekto veiklas buvo tobulinamos bibliotekininkų žinios ir kompetencijos inovatyvių technologijų srityje. Kiekvienuose mokymuose dalyvavo po 10 bibliotekininkų iš Palangos miesto ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešųjų bibliotekų. Iš viso suorganizuoti 6 mokymai, naudojantis LEGO Education priemonėmis ir metodikomis. Įgyvendinant mokymų programą buvo plėtojamas bibliotekų tarpusavio bendradarbiavimas, vyko gerosios patirties sklaida, darbuotojai tobulino savo kompetencijas ir ieškojo naujų idėjų plečiant bibliotekų teikiamų paslaugų kokybę ir tolygią kultūrinęs raidą. Projekto metu buvo sprendžiami realūs dalyviams kylantys iššūkiai, susiję su bibliotekos paslaugų plėtra. Paskutiniame mokymų etape suorganizuotas bendras dalyvių susitikimas, kuriame aptarti projekto rezultatai ir perspektyvos, aktualūs klausimai rengiant projekto tęstinumą. Išsamūs mokymai padėjo ne tik plėtoti bibliotekų tarpusavio bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi, bet sudarė sąlygas bibliotekininkams įgauti daugiau kompetencijų ir idėjų jų realizavimui savose bibliotekose, plečiant bibliotekos teikiamas paslaugas.

PROJEKTAS „Kūrybinis žvilgsnis į rytojų 2“

Projekto tikslas – tobulinti bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas.

Projekto trukmė: nuo 2021 m. balandžio mėn. 1 d. iki 2021 m. gruodžio mėn. 21 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Palangos miesto savivaldybė, UAB „Pajūrio šaltinis“ ir UAB „Kavinada“.

Projekto lėšos: 3980,00 Eur.

Projekto partneriai: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka.

Trumpas pristatymas: Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko 6 mokymai, kuriuose dalyvavo bibliotekininkai iš Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos, Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir keletas regiono švietimo įstaigų bibliotekininkai. Mokymuose dalyvavo 100 bibliotekininkų.

Mokymai padėjo bibliotekininkams įgauti reikalingų kompetencijų, sustiprino bendradarbiavimą tarp bibliotekų ir švietimo įstaigų bibliotekininkų, skatino darbuotojus tobulėti ir efektyviau dirbti. Projektą numatoma  tęsti, siekiant tobulinti darbuotojų kompetencijas, įgyti naujų žinių ir skatinti tolygią kultūrinę raidą Klaipėdos regione.

 

2020 m.

PROJEKTAS „Kūrybinis žvilgsnis į rytojų“

Projekto tikslas – tobulinti bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas.

Projekto trukmė: nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2020 m. gruodžio mėn. 7 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Palangos miesto savivaldybė, restoranėlis „A-petit“.

Projekto lėšos: 3900 Eur.

Projekto partneriai: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Palangos miesto švietimo įstaigos.

Trumpas pristatymas: Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko 7 mokymai, kuriuose dalyvavo bibliotekininkai iš Palangos miesto švietimo įstaigų, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bei Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos. Mokymuose dalyvavo 70 bibliotekininkų.

Įgyvendinus mokymų programą buvo išplėtotas bibliotekų ir mokyklų bibliotekininkų bendradarbiavimas, plėtojama tolygi kultūrinė raida, darbuotojams padėta ugdyti tokias kultūrines kompetencijas, kaip: problemų sprendimas, kritinis mąstymas, gebėjimas bendradarbiauti, kūrybiškumas, komunikacija, gebėjimas dalintis gerąją patirtimi.

2019 m.

PROJEKTAS „Lapo pasakojimai: nuo medžio iki knygos“

Projekto tikslas – plėtoti aktyvų vaikų poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, ugdyti kūrybišką asmenį, gebanti pažinti gamtos ir kultūros įvairovę, suvokiant ir įsisavinant lapo naudą: gamtoje ir knygoje.

Projekto trukmė: nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 6 d. iki 2019 m. gruodžio mėn. 11 d.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, Palangos miesto savivaldybė.

Projekto lėšos 2429 Eur.

Projekto partneriai:  Palangos švietimo įstaigos, Palangos turizmo ir informacijos centras, Palangos dienraščiai.

Trumpas pristatymas: Įgyvendinant projektą, vaikai buvo supažindinti su medžių įvairove, juos tyrinėjo, kūrybiškai naudojo gamtos gėrybes. Veiklos sudomino vaikus knygomis, jų atsiradimo, kitimo istorijomis, lavino vaizduotę, kalbą, kūrybiškumą, suteikė žinių, kaip kuriamos knygos, lavino kūrybinę vaikų raišką kuriant savas knygeles. Projekto dalyviai išmoko gerbti ir tausoti gamtą bei knygas. Užbaigiant projekto įgyvendinimą, vaikai su savo mokytojomis buvo prašomi įvertinti pasiektus rezultatus ir išliekamąją vertę. Sulaukta daug teigiamų atsiliepimų ir prašymų tęsti šį projektą. Mokytojai teigė, jog veiklų metu gautos žinios bus naudojamos ir ugdymo procese. Projekto tikslas buvo pasiektas: buvo plėtojamas vaikų poreikis pažinti aplinkinį pasaulį, ugdomas kūrybiškas asmuo, gebantis pažinti gamtos ir kultūros įvairovę, suvokiantis ir įsisavinantis lapo naudą: gamtoje ir knygose.

PROJEKTAS „Europos diena. Būkime kartu“

Projekto tikslas – skatinti Palangos miesto gyventojus ir svečius domėtis Europos Sąjungos raida, ateitimi, vertybėmis ir kultūra, pabrėžti Europos Parlamento rinkimų svarbą ir atsakingą dalyvavimą juose.

Projekto trukmė: 2019 m. gegužės 9 d.

Projektą remia: Europos komisijos atstovybė Lietuvoje (dalinai), Palangos miesto savivaldybė.

Projekto lėšos: 2100 Eur.

Projekto partneriai:  Palangos kultūros ir jaunimo centras, Palangos orkestras, Palangos turizmo ir informacijos centras.

Trumpas pristatymas: 2019 metais Europos diena Palangoje buvo švenčiama gegužės 9 d. Europos dienos renginiai Palangoje vyko keliose erdvėse. Šventės atidarymas vyko ant Palangos tilto, nes būtent šis objektas sutraukia daug miesto svečių ir miestelėnų. Tilto pradžioje buvo parengtas informacinis stendas, kviečiantis žmones fotografuotis ant tilto ES vėliavų fone ir nuotraukas viešinti socialiniuose tinkluose su grotažyme #EUandMe. Tai buvo viena iš šventės viešinimo priemonių, tiesiogiai įtraukianti balsavimo teisę turinčius asmenis. Miesto gyventojus ir svečius sveikino Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus, sveikinimas buvo filmuojamas ir siunčiamas Europos dienos organizatoriams transliacijai Vilniuje (užsienio reikalų ministerijai), į dangų kilo balionai su ES simbolika. Koncertavo jaunieji Palangos talentai. Vėliau šventė tęsėsi Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kur vyko diskusija apie Europos Parlamento rinkimus, ES aktualijas ir perspektyvas. Diskusiją moderavo Jolita Viluckienė. Dalyvavo svečiai: apžvalgininkas, vertėjas, publicistas, rašytojas Tomas Viluckas, politologas Dovilas Petkus, profesorius dr. Liudas Mažylis. Europos diena baigėsi Palangos bažnyčioje Šv. Mišiomis už ES ir jos žmones bei Palangos orkestro koncertu. Šventės trukmė 5 val. 20 min. – nuo 14.40 val. iki 20 val. Visi renginiai buvo nemokami.

2018 m.

PROJEKTAS „Europos kultūros pėdsakai Palangoje“

Projekto tikslas – skatinti Palangos miesto gyventojus ir svečius domėtis Europos Sąjunga, aktyviai švęsti Europos dieną, prisimenant Europos paveldą, raidą, vertybes, kultūrą ir muziką.

Projekto trukmė: 2018 m. gegužės 5 d.

Projektą remia: Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, Palangos miesto savivaldybė. Projekto lėšos 2100 Eur.

Projekto partneriai:  Palangos kultūros ir jaunimo centras, Palangos orkestras, Palangos balandininkų klubas, Labaiteatras.

Trumpas pristatymas: Europos diena – tarptautinė šventė, simbolizuojanti Europos taiką ir vienybę. 2018 metų gegužės 5 d. (šeštadienį) Palangoje organizuotos Europos dienos tikslas - skatinti Palangos miesto gyventojus ir svečius domėtis Europos Sąjunga, aktyviai švęsti Europos dieną, Europos, Lietuvos ir Palangos miesto raidą, paveldą ir kultūrą. Europos dienos renginiai buvo skirti šeimoms su vaikais. Šventė prasidėjo vėliavos pakėlimu ir Europos himnu. Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė Palangos miesto tarybos narys Bronius Vaitkus, Klaipėdos Europos Direct padalinio vadovė Dalia Urbutytė ir Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys. Šeimos, turinčios vyresnio amžiaus vaikų, dalyvavo orientacinėse varžybose, aplankė Palangoje esančius kultūros paveldo objektus. Laimėtojų šeimos buvo apdovanotos skaniais prizais – šakočiais. Šeimos su mažamečiais vaikais piešė Europą ant grindinio su kreidelėmis, vyresnio amžiaus asmenys galėjo susipažinti su Europos kultūros paveldo objektais, apžiūrėdami Jūratės ir Kastyčio skvere eksponuojamą nuotraukų parodą. Praeiviai ypač džiaugėsi Palangos miesto orkestro melodijomis, bei 100 balandžių skrydžiu, skirtu Lietuvos 100-mečiui ir Europai. Šventinė diena baigėsi koncertu „Aplink Pasaulį 2“ – tai buvo linksmas, interaktyvus, teatralizuotas koncertas šeimoms. Teatralizuoto koncerto-žaidimo metu šeimos  patyrė įvairių nuotykių, susipažino su labai skirtingų kultūrų žmonėmis, išmoko dainų ir žaidimų, bet svarbiausia, kad atrado labai seną ir  amžiną tiesą: visur gerai, bet namuose-geriausia. Reportažą apie Europos dieną Palangoje rodė Balticum televizija. Visi renginiai buvo nemokami.

2017 m.

PROJEKTAS „Europos pėdsakai Palangoje“

Projekto tikslas – skatinti Palangos miesto gyventojus ir svečius domėtis Europos Sąjunga, aktyviai švęsti Europos dieną, prisimenant Europos, Lietuvos ir Palangos miesto raidą, vertybes ir kultūrą.

Projekto trukmė: 2017 m. gegužės 6 d.

Projektą remia: Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, Palangos miesto savivaldybė. Projekto lėšos 1200 Eur.

Projekto partneriai:  Palangos kultūros ir jaunimo centras, Palangos orkestras, Palangos pakrančių apsaugos rinktinė, Palangos Vl. Jurgučio pagrindinė mokykla, Baltijos pagrindinė mokykla, Senoji Gimnazija, Šventosios pagrindinė mokykla, Palangos lopšeliai-darželiai: Nykštukas, Gintaras, Pasaka, Žilvinas. Palangos botanikos parkas, Palangos viešbučių ir restoranų asociacija.

Trumpas pristatymas: Europos diena – kasmetinė tarptautinė šventė, simbolizuojanti Europos taiką ir vienybę. 2017 metų gegužės 6 d. Palangoje buvo organizuojama Europos diena. Palangos miesto gyventojai ir svečiai domėjosi Europos Sąjunga, aktyviai šventė Europos dieną, prisiminė Europos, Lietuvos ir Palangos miesto raidą, vertybes ir kultūrą. Europos dieną Palanga sukvietė daug žmonių, kurie iškylavo parke,  klausiesi koncerto, dalyvavo orientacinėse varžybose ir kituose renginiuose, per kuriuos buvo skleidžiama informacija apie Europos Sąjungą, Šengeno erdvės privalumus, „Erasmus“ programos galimybes, Europos istorinę įtaką Lietuvai ir Palangai. Visi renginiai buvo nemokami. Šventė prasidėjo Jūratės ir Kastyčio skvere, iš kurios šventės dalyviai drauge su Palangos miesto orkestru buvo kviečiami žygiuoti į europietišką iškylą Birutės parke.

2016 m.

PROJEKTAS „ Informacinis raštingumas – senjorų kelias į pilnavertį rytojų“

Projekto tikslas – suteikti senjorams reikiamų kompetencijų suvokti medijų vaidmenį ir funkcijas demokratinėje visuomenėje, suprasti sąlygas, kuriomis medijos gali atlikti savo funkcijas; kritiškai vertinti medijų turinį; turėti įgūdžių turiniui sukurti.

Projekto trukmė: 2016 m. spalio mėn. -  2016 m. gruodžio mėn.

Projektą remia:  Lietuvos Kultūros taryba, Palangos miesto savivaldybė. Projekto lėšos 1000 Eur.

Projekto partneriai: Palangos švietimo pagalbos tarnyba.

Trumpas projekto pristatymas: Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje senjorams sudaryta galimybė teoriškai ir praktiškai susipažinti ir išmokti naudotis naujausiomis technologijomis, buvo ugdomi jų gebėjimai saugiai naudotis naujomis skaitmeninėmis technologijomis. Senjorai išklausė mokymus–paskaitas apie informacinį raštingumą. Senjorai dalyvavo septyniuose mokymuose–paskaitose, siekė atpažinti kas gerai ir kas blogai pateikiama internetiniame medijų pasaulyje.

2015 m.

PROJEKTAS „Palangos istorija jungia kartas“

Projekto tikslas – Suburti Palangos senjorus ir jaunimą bendrai miesto istorijos fiksavimo ir sklaidos išmaniaisiais įrenginiais veiklai.

Trukmė – nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki 2016 m. liepos 31 d.

Projektą remia – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, administruojanti Bilo ir Melindos Geistų fondą ir vykdanti projektą „Bibliotekos pažangai2“. Projekto biudžetas - 26934,00 Eur. Gautas dalinis finansavimas 21856,00 Eur.

Projekto partneris – Palangos kurorto muziejus.

Trumpas projekto pristatymas: Projekto metu paruošta 10 lektorių-bibliotekininkų, kurie mokė senjorus naudotis išmaniais įrenginiais. Bibliotekininkai parengė mokymų medžiagą. Mokymuose naudotis išmaniais įrenginiais dalyvavo 100 senjorų. Projekto veikla sumažino senjorų skaitmeninę atskirtį. Įrengta jauki erdvė, iš esmes pakeitusi bibliotekos įvaizdį, Įsigytas interaktyvus ekranas, planšetiniai kompiuteriai, baldai, istorinių Palangos nuotraukų reprodukcijos. 2016 m. balandžio 1 d. vyko interaktyvi edukacinė viktorina „Palangos istorija jungia kartas“ ir balandžio 5 d. kraštotyrinis orientacinis žaidimas mieste „Palanga. Pažink išmaniai“. Šiose veiklose dalyvavo po  70 dalyvių, iš jų suformuota10 mišrių senjorų ir jaunimo komandų, jauniausiajai dalyvei 12 metų, o vyriausiam senjorui – 86. Edukacinę viktoriną Kahoot  programa parengė bibliotekos darbuotoja Lina Šilgalytė, orientacinį žaidimą Action Bound programa – savanoris Žygimantas Mitkus. Interaktyvi edukacinė viktorina „Palangos istorija jungia kartas“ ir kraštotyrinis orientacinis žaidimas mieste „Palanga. Pažink išmaniai“ buvo tradicinės miesto šventės „Palangos dienos“ dalis. Projekto rezultatai nustatyti atlikus poveikio vertinimą. Veiklos viešintos spaudoje, bibliotekos svetainėje ir socialinuose tinkluose, Balticum televizijos ir Lietuvos radijo reportažuose.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-12 11:49