Pradžia / Paslaugos / Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos

VARTOTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Abonementas

 • Knygų skolinimas į namus (terminas - 1 mėn., maksimalus skaičius – 5 vnt.)
 • Nenuolatiniams Palangos miesto gyventojams (poilsiautojams) knygos skolinamos su 15,00 Eur. užstatu (maksimalus skaičius - 3 vnt.)
 • Elektroninis katalogas
 • Naujų knygų parodos

Skaitykla

 • 150 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai
 • Enciklopedijos, žodynai, žinynai
 • Įvairių mokslo šakų knygų fondas
 • Elektroninės informacijos šaltiniai:
 • Palangos viešosios bibliotekos Elektroninis katalogas
 • LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema
 • Prenumeruojamos duomenų bazės: Credo Online Reference Service, Naxos Music Library, EBSCO, TARLRSEUR-LexLATLVAT
 • Konsultacijos dokumentų paieškos, naudojimosi katalogais ir duomenų bazėmis klausimais
 • WiFi

Kraštotyros skaitykla 

 • Dokumentų fondas apie Palangą, jos apylinkes, pajūrį, Baltijos jūrą, žymius kraštiečius
 • Teminiai periodikos publikacijų apie Palangą aplankai
 • Miesto periodinių leidinių archyvas
 • Fotonuotraukų apie Palangą archyvas
 • E. Adiklienės kraštotyros darbų rinkinys
 • Kortelinė ir elektroninė kraštotyros  kartotekos
 • Vartotojų informacinių poreikių, susijusių su Palangos istorija, kultūra, gamta, menu, paveldu, bendruomenės gyvenimu ir kt. tenkinimas

Interneto skaitykla

 • 10 darbo vietų vartotojams
 • 1 darbo vieta vartotojams su regėjimo negalia
 • Individualūs ir grupiniai kompiuterinio raštingumo mokymai

Parodų salė

 • Dailės parodos
 • Dokumentų parodos
 • Renginiai

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS 

 • Spalvingos knygelės mažiesiems skaitytojams
 • Informaciniai leidiniai moksleiviams
 • Grožinė literatūra: poezija, proza
 • Knygos pedagogams ir tėvams
 • 30 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai 
 • Internetas – 4 darbo vietos vartotojams
 • Informacijos paieška
 • Renginiai

POSKYRIS "GINTARAS"

 • Knygos vaikams ir suaugusiems
 • 20 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai 
 • Internetas – 4 darbo vietos vartotojams

SKYRIUS ŠVENTOSIOS BIBLIOTEKA

 • Knygų skolinimas į namus (terminas - 1 mėn., maksimalus skaičius – 5 vnt.)
 • Nenuolatiniams Palangos miesto gyventojams (poilsiautojams) knygos skolinamos su  15,00 EUR užstatu
 • 40 pavadinimų periodiniai leidiniai
 • Internetas – 4 darbo vietos vartotojams
 • Renginiai
 • WiFi