Naujienos

Platono knygų „Gorgijas“ ir „Teaitetas“ sutiktuvės bibliotekoje

2023 - 02 - 09   

Vasario 17 d. (penktadienį) 17 val. Palangos viešojoje bibliotekoje išskirtinė popietė! Iškalbos ir intelekto puota, dedikuota labiausiai nuo Antikos iki šių dienų filosofijos tradicijoje ištirtiems genialaus filosofo ir rašytojo Platono tekstams. Knygų „Gorgijas“ ir „Teaitetas“ pristatymas – guvios mąstymo pratyboms susirinksiantiems. Dalyvaus Platono raštų iš senosios graikų kalbos vertėja dr. Tatjana Aleknienė. Pokalbį, kurio metu bus apžvelgta ir Platono raštų / dialogų vertimo į lietuvių kalbą istorija moderuos dr. Giedrius Saulytis.

„Platono „Gorgijas“ – antrasis aistringos polemikos kupinas leidyklos ,,Žara“ 2019 metais išleistas klasikinių filosofijos tekstų serijos Philosophica tomas. Šį veikalą iš senosios graikų į lietuvių kalbą vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė antikinės filosofinės tradicijos tyrėja dr. T. Aleknienė. Ji yra išvertusi ir kitus Platono dialogus: „Faidoną“, „Puotą“, taip pat klasikinių filosofinių tekstų serijoje Philosophica pasirodžiusį „Filebą“ (2016).

„Gorgijas“ – dialogas kuriame Sokratas polemizuoja su sofistais retorikos, įtikinėjimo meno klausimais. Vienas iš sofistų – vardu Gorgijas, kurio garbei ir pavadintas tekstas. Platonikų mokyklose „Gorgijas“ – Sokrato dramos pirmasis veikalas buvo skaitomas kaip įvadinis „etinis“ dialogas. Jis neabejotinai tinka tokiam vaidmeniui, o svarstymai apie moralinius poli(ti)nio veikimo pagrindus ,,Gorgiją” verčia moderniausiu Platono veikalu. Jame filosofo ir politiko akistata leidžia patirti paties autoriaus gyvenimo pasirinkimo įtampą.

Kitas, popietės bibliotekoje metu garbių svečių pristatomas veikalas – 2020 metais ,,Žaros“ leidyklos Vilniuje išleistas – „Teaitetas“. Nepaprastai turtinga, didelės apimties, ilga kalba apie politiką ir prisitaikymą sudomins ne tik epistemologinių klausimų tyrėjus ar Sokrato gyvenimo dramos Platono dialoguose sekėjus bet, galiausiai, ir kiekvieną žinių alkstantį.Tai vienas vėlesniųjų filosofo Platono dialogų skirtas kertinei Sokrato misijos sąvokai – žinojimui. „Net filosofijos istorikai skaitydami šį Platono dialogą turi įsitempti“, – teigia įvadą ir komentarus parašiusi vertėja.

Pamatiniai filosofijos klausimai mažai keičiasi, keliauja iš amžiaus į amžių. Žmonės klausia panašiai, kaip klausė Platono laikais. Tačiau atsakymai visai kitokie. Kita vertus, kartais atsakymai pateikiami apeliuojant į Platoną, vėl iškeliant tuos pačius pamatinius klausimus, tik naujoje aplinkoje.

Maloniai kviečiame.