Naujienos

Etnokultūros metraščio „Palangos langai“ Nr. 3 pristatymas

2023 - 11 - 28   

Gruodžio 7 d. (ketvirtadienį) 17 val. Palangos viešoji biblioteka vėl atveria langus į krašto etnokultūrą. Renginių salėje bendruomenei pristatomas trečiasis kurorto etnokultūros metraščio „Palangos langai“ numeris, skirtas miesto įkūrimo 770-osioms metinėms paminėti.

 Palangiškės kraštotyrininkės Emilijos Adiklienės rankraštyje „Buvusio Kontininkų kaimo istorija“ surinkta medžiaga apie Kontininkų kaimą. Aprašomos buvusios sodybos, ten gyvenę ir dirbę žmonės, jų verslai, amatai, socialinė padėtis, buitis. Surinkta medžiaga padės geriau pajusti XX a. antros pusės sodybos pulsą, supažindins su aprašomos buvusios sodybos žmonėmis, jų amatais, buitimi.

Etnokultūros metraščio atsiminimų skiltyje publikuojami nuoširdūs Palangos grafo Felikso Tiškevičiaus jauniausios sesers grafaitės Elenos Klotildos Tiškevičiūtės-Ostrovskos atsiminimai. Iš Gyčio Venckaus kolekcijos. Šiame, jau trečiąjame „Palangos langai“ leidinyje pasakojama Venckų giminės istorija, kuri nukels į XIX a. pabaigą – XX a. pradžią ir neabejotinai prikaustys jūsų dėmesį: gyvenimas Šventojoje ir Palangoje sovietiniais metais, žvejyba, mokykla, mokytojai, pabėgimas į Švediją.

Pirmą kartą „Palangos languose“ pateikti Palangoje gimusios ir čia baigusios gimnaziją Jūratės Klovienės (Pociūtės) eilėraščiai. Garbaus amžiaus autorė juos rašė žemaičių tarme – apie Palangą, jos gatveles, namelius, kaimynus, kurių jau nėra.

Palangos miesto garbės piliečio, prof. habil. dr. Vlado Žulkaus straipsnyje apžvelgiamas povandeninis paveldas – Baltijos jūroje, ties Palanga nuskendę laivai, jų istorijos, būklė, apsauga.

Palangos miesto garbės pilietis Mikelis Balčius – Šventosios krašto istorinių faktų žinovas straipsnyje „Keliai į Šventosios uostą“ nagrinėja strategiškai svarbią pajūrio zoną: automobilių ir geležinkelio kelius, vedusius į statomą Šventosios uostą, tiltus per Šventosios upę.

Izraelyje gyvenantis Baruchas Gutmanas artimai susijęs su Palanga – čia gimė ir gyveno jo tėvai,  seneliai. Autorius surinko ir susistemino faktus apie susigiminiavusias palangiškių Gutmanų ir Bruckų šeimas.

Leidinys „Palangos langai“ gausiai iliustruotas nuotraukomis, archyviniais dokumentais. Jį finansavo Palangos miesto savivaldybė.

Maloniai kviečiame  ir Jus atverti dar vienų „Palangos langų“  puslapius tam, kad  pažintume tuos, kurių gyvenimo keliai ir darbai atskleidžia mūsų krašto unikalumą.