Naujienos

Bibliotekoje – Šventojo rašto vertimo pristatymas

2023 - 01 - 12   

Sausio 20 d. 17 val. Palangos viešosios bibliotekos renginių salėje vyks Naujojo Testamento vertimo iš senosios graikų kalbos pristatymas.

Didžioji dalis Naujojo Testamento  teksto yra identiška visuose mums žinomuose šaltiniuose. Naujojo Testamento teksto tyrinėtojai ir jo tekstinės kritikos autoritetai teigia, jog, palyginę du labiausiai vienas nuo kito nutolusius Naujojo Testamento  manuskriptus, atrandame, jog vienodas tekstas juose sudaro apie 80%. Nauji Biblijos vertimai kyla iš troškimo aiškiau suvokti Dievo mintis. Nors Šventojo Rašto kanonas yra baigtinis, tačiau pats Dievo žodis – gyvas ir vis iš naujo prakalbinantis. Kinta ne tik kalba, į kurią verčiamas Biblijos tekstas, bet ir kultūra, kurioje gyvena skaitytojas su teksto vertėju. Be to, nauji kultūrinio ir religinio hebrajų bei graikų romėnų pasaulio, kuriame pirmiausia suskambo Viešpaties žodžiai, tyrimai atveria daugiau galimybių aiškintis biblinių tekstų prasmę.

2021 metais Lietuvos Biblijos draugija suplanavo  išleisti visą naujai išverstą Naująjį Testamentą. Toks laikas pasirinktas neatsitiktinai: būtent 2022-aisiais suėjo 50 metų nuo kun. Č. Kavaliausko Naujojo Testamento vertimo pirmojo išleidimo. „Tai yra natūralus poreikis pažinti Dievą, perprasti Jo valią ir mintis. O Šventasis Raštas, kaip Jo Žodis, ypač traukia mus, Dievo vaikus, – sako teologas, vertėjas iš graikų kalbos ir komentarų autorius dr. Giedrius Saulytis.

Naująjį Testamentą verčia ekumeninė komanda, kuri „atsigręžia į šaknis“. Juk pirmąjį lietuvišką Biblijos vertimą (1579–1590) parengė liuteronų kunigas Jonas Bretkūnas, o redaguojant talkino visa bendražygių komanda. ,,Kad galėtum versti Šventąjį Raštą, reikia pažinti senąsias biblines hebrajų ir graikų kalbas, išmanyti teologiją, turėti gimtosios kalbos pajautimą ir be galo mylėti Dievą. Tai štai, visas šitas savybes vienas žmogus labai retai turi. Jau seniai suvokta, kad tik komanda gali įkūnyti tas savybes. Dabartinė situacija Lietuvoje yra visiškai unikali ir nauja – nes Naujojo Testamento vertimą rengia skirtingų konfesijų krikščionys“ – sako dr. G. Saulytis.

Naująjį Šventojo Rašto vertimą iš senosios graikų kalbos pristatys, bei išsamius komentarus pateiks Lietuvos Biblijos draugijos ekumeninio vertimo komandos nariai: dr. Giedrius Saulytis ir kun. Laimonas Nedveckas.

Maloniai kviečiame pokalbiui.