Naujienos

Rimos Palijanskaitės parengtų knygų apie Vydūną pristatymas

2022 - 06 - 01   

Birželio 7 d., antradienį, 16:30 val. Palangos viešojoje bibliotekoje vyks vieno iškiliausių mąstytojų, humanistų ir kultūros veikėjų Lietuvos istorijoje Vilhelmo Storosto-Vydūno knygų pristatymas. Į susitikimą pamąstyti apie svarbius dalykus kviečia šių Vydūno knygų „Apie tikėjimą“, ,,Apie gyvenimą ir sveikatą“ sudarytoja, Vydūno gyvenimo ir kūrybinio palikimo tyrinėtoja Rima Palijanskaitė.

,,Nors praėjo šimtmetis ir netgi daugiau, Vydūno parašytos įžvalgos bei patarimai, jo išmintis aktualumo neprarado. Jo gyvenimo būdas, kūrybiškumas daugelį stebina ir šiandien. Vydūnas turėtų ir galėtų lietuviams būti pagrindiniu mokytoju ir patarėju įvairiais gyvenimo klausimais: egzistenciniais (religiniais), psichologiniais (savo esmės puoselėjimo, minčių bei jausmų valdymo), sveikos gyvensenos bei mitybos, lyčių kultūros ir kt. Jo pastangos tautai ir jos žmonėms dvasiškai augti ir išlikti per mažai dar yra suvoktos ir įvertintos“, – sako nuolat kalbėti apie Mažosios Lietuvos šviesuolio Vydūno kūrybą raginanti ir entuziastingai jo palikimu besidalinanti Rima Palijanskaitė. Susipažinti su šia legendine asmenybe, jo kūrybine veikla, filosofinėmis idėjomis ir, žinoma, Vydūno praktikuotu sveikos gyvensenos mokymu ypač kviečia ir skatina jaunimą (daug tekstų Vydūnas rašė būtent jauniems žmonėms).

Susitikimo bibliotekoje metu R. Palijanskaitė pristatys leidinį ,,Apie gyvenimą ir sveikatą“, sudarytą iš įvairiais laikotarpiais (1905–1951) rašytų Vydūno publicistinių straipsnių, kuriuose atskleidžiama sudėtinga ir daugialypė žmogaus prigimtis, gvildenami gyvenimo fenomeno, žmogaus sąmoningumo, jo veikimo ir likimo bei sveikatos sąsajų klausimai, daug dėmesio skiriant sveikai ir prasmingai gyvensenai.

Žmonija jau yra nuėjusi ilgą grįžimo į visuotinį dvasinį būvį kelio dalį, tačiau to kelio galas, anot Vydūno, dar esąs labai toli. O ėjimas juo – tai nuolatinis savo netobulumo, savo susitapatinimo su gamtos pasauliu, savo vidinės disharmonijos įveikimas. Toji žmonijos kelionė tobulumo link, nors ir vyksta pagal nustatytą kryptį, nėra lengva ir neskausminga. Ją žymi ne tik pakilimai, bet ir nuosmukiai, ne tik stulbinantys civilizacijos bei dvasinės kultūros laimėjimai, bet ir sukrečiančios pačios žmonijos sukeltos katastrofos. Šiuolaikiniame pasaulyje religija dažnai nustumiama į gyvenimo pakraščius kaip nereikšminga jo dalis. Tik užklupti didelių išgyvenimų ieškome galutinių būties priežasčių: kančioje ar sunkumuose.

Vydūno propaguota tiek rytietiška, tiek vakarietiška filosofija, praturtinanti bei stiprinanti tikėjimą – tarsi jungiamoji grandis, pasitarnauja žmonių vienijimui, o ne skaldymui ar priešinimui, kas pastaruoju metu mums ypač aktualu. Naujos Vydūno knygos „Apie tikėjimą“ sudarytoja pratarmėje pateikusi autentiškas paties mąstytojo mintis pastebi: „Vydūnas – pirmas lietuvių mąstytojas, išreiškęs kritiką istorinei Biblijos sampratai ir išryškinęs visuotinius, bendrus pasaulio religijų simbolius, aiškinęs jų reikšmę. Jis drąsino nieko nepriimti aklai, bet viską, ypač religinius klausimus, apsvarstyti patiems. Tarp visų pasaulio religijų, kurias bendras jų pagrindas turi vienyti, o ne skaidyti, Vydūnas nepamiršo ir senojo lietuvių tikėjimo, o Dievo ieškotojus ragino pirmiausia atsigręžti į save, į savo esmę.“ Šiais neramiais, pasaulinės pandemijos sukeltų baimių, globalaus nerimo, žmonių supriešinimo, visuomenės susiskaldymo laikais, mums ypač aktualus giliai dvasingas Vydūno mokymas, padedantis išsaugoti žmoniškumą. Ypač jo žodžiai apie tautos misiją, atskiro žmogaus stiprybę ir orumą, visuomenėje tvyrantį negatyvumą ir jį gydančią teigiamą patirtį.

Maloniai kviečiame kartu praleisti įdomų, naudingą laiką drauge – susipažinti ar prisiminti, kaip šiandien aktualūs šio itin jautraus, savikritiško ir reiklaus, bet visada ištikimo sau ir savo idealams Vydūno žodžiai.

Dalyvaus knygų sudarytoja Rima Palijanskaitė,

Vydūno tekstus skaitys režisierius Domininkas Malajavas.

Apie knygas žodį tars Danutė Kunčienė ir Aleksas Patapavičius.

Turėsite galimybę įsigyti renginyje pristatomas knygas.