Naujienos

Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos paroda „Nelikim su negalia vieni“

2020 - 12 - 03   

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią 1992 m. pabaigoje paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija.

Šią dieną visuomenė supažindinama su neįgaliųjų žmonių problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis ir laisvėmis be diskriminacijos, ką plačiai deklaruoja ir JT Neįgaliųjų teisių konvencija.

Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje eksponuojama Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos paroda „Nelikim su negalia vieni“.

Parodą apžiūrėti galite virtualiai nukopijavę nuorodą https://www.facebook.com/Palangosbiblioteka/videos/3462963950484246