Naujienos

„Palangos langų“ pristatymas

2021 - 11 - 12   

Palanga šiemet šventė grąžinimo Lietuvai 100-čio jubiliejų. Palangos viešoji biblioteka šiai datai skyrė etnokultūros metraščio „Palangos langai“ antrąjį numerį. Metraštis – Palangos miesto etninės kultūros plėtros programos priemonė.

Latvijos karo muziejaus Rinkinių skyriaus vedėjas dr. Krišs Kapenieks publikacijoje „Palangos valsčius Laisvės kovų laikotarpiu (1918–1920)“, pasinaudojęs gausia Latvijos ir Lietuvos archyvų medžiaga, pasakoja apie istorinius įvykius Latvijoje ir jos sudėtyje buvusį Palangos valsčių. Tai labai vertingas straipsnis, nes iki šiol latvių istoriografijoje nebuvo publikacijų, skirtų analizuoti šią temą.

Palangos kurorto muziejaus direktorė Virginija Paluckienė palietė taip pat nenagrinėtą temą – „Palangos savivaldos raida 1921–1940 m.“ Straipsnyje įvardintos  personalijos, kurios formavo vietinę valdžią, užsiminta apie politinių partijų, tautinių mažumų dalyvavimą savivaldoje. Pirmą kartą publikuojami Palangos valsčiaus ir miesto tarybų bei valdybų narių sąrašai, tikslūs burmistrų kadencijų laikotarpiai.

Metraštyje pateikiamas lenkų istoriko, geografo, profesoriaus Stanislovo Karvovskio (lenk. Stanisław Karwowski, 1848–1917) leidinio Połąga i Kretynga (1913) vertimas į lietuvių kalbą. Tai vienas pirmųjų spaudinių, kuriame yra įvairiapusės informacijos apie Palangą.

Nematerialaus krašto kultūros paveldo skyriuje publikuojami Monikos Grigūnienės straipsniai apie palangiškių tautosaką ir kulinarinį paveldą; dr. Auksės Noreikaitės straipsnis „Gyvenimas Palangos ir Rucavos paribyje“, palangiškės kraštotyrininkės Emilijos Adiklienės (1906–1993) rankraščiai apie Palangos krašto siuvėjus Praną Vainorą ir Bronę Vitkienę (Butkutę).

„Palangos languose“ spausdinamos žurnalisto, redaktoriaus Vytauto Žeimanto publikacijos apie Palangos oro uosto įkūrimą, Palangos atspindžius periodikoje ir kurorto spaudą 1886–1940 m., Palangos ir Šventosios vardų paminėjimus Lietuvos ir kitų kraštų žemėlapiuose.

Tikimės, kad šios ir nepaminėtos publikacijos suteiks daug naudingos ir išliekančios informacijos apie Palangos kraštą ir jo žmones. Antruosius „Palangos langus“ sudarė ir parengė

Aura Banevičienė, Dainora Kaniavienė, Kęstutis Rudys, Bronislava Spevakovienė.

Lapkričio 4 d. į leidinio pristatymą susirinko gausus miestelėnų būrys. Metraštį pristatė bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys, kalbėjo prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Virginija Paluckienė, Mikelis Balčius, dr. Auksė Noreikaitė. Metraštis buvo šiltai priimtas. Bibliotekos direktorius pasidalijo ateities planais, ką galima būtų publikuoti trečiajame etnokultūros metraščio numeryje...

 

Bronislava Spevakovienė