Naujienos

Keramikos paroda „Uuuu... puodai“

2021 - 02 - 23   

Vasario – kovo mėnesiais kviečiame aplankyti vaikų literatūros skyriuje esančią Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokinių parodą „Uuuu... puodai“.

2020 m. rugsėjo-spalio mėn. Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus  pradinio ir pagrindinio ugdymo I-III klasių mokiniai dalyvavo NVŠ programoje „Eksperimentinės–kūrybinės dirbtuvės „Uuuu...puodai“: pajūrio seniausio kultūrinio sluoksnio meno radinių tyrinėjimas ir interpretavimas“. NVŠ programos rengėja ir koordinatorė dailės ir keramikos mokytoja Živilė Malūkaitė. Programoje dalyvavo ir mokiniams talkino dailės mokytojos Dovilė Oškinytė, Danguolė Baravykienė, Živilė Malūkaitė ir Gitana Dainiūtė.

2020 m. rugsėjo - spalio mėn. apsilankę Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejaus kilnojamojoje parodoje „Pajūrio akmens amžius“ mokiniai  smalsiai tyrinėjo archainių puodynių molių sudėtis, keramikinių indų formas fiksavo fotografijose, domėjosi senovinių šviestuvų lipdymo būdu. Įsikūrę Jono Šliūpo muziejaus jaukiame kiemelyje jaunieji dailininkai patirtus įspūdžius savaip interpretuodami  pieštuku vaizdavo eskizuose.

Netradicinėje aplinkoje vykdoma programa paskatino mokinių aktyvių domėjimąsi savo gimtosios aplinkos, pajūrio senuoju (akmens amžiaus) kultūriniu ir meniniu palikimu. Mokinių kūrybiškumas išsiskleidė eksperimentuojant senuosius lipdymo būdus ir kuriant savitus keramikos darbus.  Sėkmingas eksperimentavimo  patirtis mokiniai panaudojo kūrybiniuose grafinių piešinių, keramikos ir skulptūros  darbuose.

Programoje dalyvavo ir kūrybinius darbus lipdė ir piešė Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus  pradinio ir pagrindinio ugdymo I-III klasių mokiniai.

Virtualią parodą galite peržiūrėti: https://www.facebook.com/Palangosbiblioteka/posts/3858732614191343