Knygos

Apie gyvybės ir Visatos kilmę

Sean Carroll

Knygoje „Apie gyvybės ir Visatos kilmę“ žymus fizikas ir kosmologas Seanas Carrollas pasakoja, kaip visuomet, lengvai, suprantamai ir įdomiai, apie veiksnius, tapusiais mokslinių Darvino ir Einšteino revoliucijų pagrindu, tuo pačiu parodydamas, kaip neįtikėtini mokslo atradimai, padaryti per pastąrąjį šimtmetį, pakeitė mūsų supratimą apie pasaulį ir, tuo pačiu, patį pasaulį taip pat.

Seanas Carrollas kalba apie gyvybę ir mirtį, jų vietą šioje Visatoje, pasakoja, kaip atrodo pasaulis kvantiniame, kosminiame ir žmogiškame lygmenyje, parodo, kur mūsų vieta šiuose pasauliuose, paaiškina, kaip bendražmogiškos vertybės susietos su mokslu. Knygoje „Apie gyvybės ir Visatos kilmę“ parodomas pasakojimo mastelis: po Didžiojo sprogimo praėjo keturiolika milijardų metų, matomą erdvės dalį užpildo šimtai milijardų galaktikų, o kiekvienoje galaktikoje yra apie šimtas milijardų žvaigždžių. Žmogus yra nepaprastai mažas, beveik neegzistuojantis darinys. Lyginant su Visata, žmogus mažesnis už atomą Žemės mastelyje. Mes maži, Visata neaprėpiama, konstatuoja Seanas Carrollas. Ir mes neturime instrukcijos, kaip ją pažinti. Ir vis tik žinome neįtikėtinai daug, teigia knygos „Apie gyvybės ir Visatos kilmę“ autorius.