Paslaugos

Šauliai paminėjo Kovo 11-ąją

Kovo 11 dienos renginiai Šaulių sąjungos Palangos skyriuje prasidėjo kovo 7 dieną miesto viešojoje bibliotekoje, kur įvyko popietė-susitikimas su Palangos literatais, skaitovais, skaitytojais ir miesto bendruomenės atstovais. Vyrų šaulių ansamblis su miesto moterų ansambliu „Guboja“ atliko keletą dainų ir įteikė Palangos „Jūros“ šaulių ir jų rėmėjų atminimo ženklus labiausiai pasižymėjusiems nariams-vyrams, taip pat labiau pasižymėjusioms šaulėms: Saulei Narkienei, Zelmai Grabienei, Džuljetai Garolienei.


Kovo 11 dieną jaunieji Palangos šauliukai padėjo gėlių girliandą ant Nepriklausomybės akto signataro Algimanto Vinco Ulbos kapo. Nepriklausomybės dienos minėjimas vyko Nepriklausomybės aikštėje. Jame dalyvavo ne tik šauliai, bet ir buvę tremtiniai bei politiniai kaliniai, miesto savivaldybės atstovai, miesto bendruomenė.
Vėliau Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje įvyko šventos Mišios.
Prie paminklo iš Palangos kilusiam, buvusiam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininkui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui buvo uždegtos žvakutės ir padėta gėlių. Visi sugiedojo dainą „Brangiausios spalvos“.

Adolfas SENDRAUSKAS
Palangos Šaulių 6-osios kuopos vadas