Pradžia / Paslaugos / Literatai / Literatu aktualijos / Palangos literatai paminėjo Salomėjos Nėries 110-ąsias gimimo metines

Paslaugos

Palangos literatai paminėjo Salomėjos Nėries 110-ąsias gimimo metines

Palangos literatų susitikimas

„Salomėja Nėris paliko mįslę – jos likimas vis dar atrodo ne visas, neatspėtas, neįspėtas...“(Viktorija Daujotytė).

Spalio 17d. miesto viešojoje bibliotekoje susirinkę literatai prisiminė vieną žymiausią ir mylimiausią lietuvių poetę Salomėją Nėrį.

Renginio pradžioje bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys pasveikino literatų klubo narę Svetlaną Andziulienę, išleidusią knygą „Jausmų spalvos“. Visi kartu paklausė dainos, sukurtos pagal eilėraštį „Daina apie Šventąją“.
Vėliau buvo kalbama apie Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą, apie jos svarbą kiekvieno gyvenime. Vytautas Lukšas prisiminė, kad tik poetės skausminga lyrika paskatino mylėti poeziją ir paskaitė savo eilėraštį, skirtą Salomėjai Nėriai.Toliau mintimis dalijosi literatai: Janina Vambutienė, Marijona Žiūraitienė, Albinas Šerelis, Jonas Pivoris, Svetlana Andziulienė, Nijolė Fultinavičienė, Antanas Raudys, Anelė Mažeivaitė.
Visų jausmingus posmus ir žodžius galima būtų apibendrinti vienu sakiniu iš Roko Subačiaus knygos „Dramatiškos biografijos“: „Tad, matyt, teisus naujosios kartos poetas Aidas Marčėnas teigdamas: „Bet kiekvienas, kuris dar taikosi spjauti į Salomėjos Nėries pusę <...>, turėtų suvokti bent tiek, kad spjauta bus į šulinį, iš kurio semsis ir semsis visi nors kiek susipratę lietuviai.“

Nijolė Bagdonienė

Daugiau apie renginį „Palangos Tiltas".- 2014, gruod. 2