Edmundo Atkočiūno poezijos vakaras

Kovo 15 d., 17 val. Palangos viešojoje bibliotekoje vyko Edmundo Atkočiūno poezijos vakaras. Autorių pristatė Palangos viešosios bibliotekos direktorius Kęstutis Rudys. Susirinkusieji ne tik klausėsi deklamuojamų eilių, bet ir pianinu autorius  atliko keletą muzikinių kūrinių. Taip pat vakaro metu knygos autorius paatviravo apie savo kūrybinį kelią, vaikystę, jaunystės laikus ir kūrybą iki šių dienų. Edmundą Atkočiūną sveikino ir kūrybinės sėkmės linkėjo buvęs auklėtojas Jonas Brindza, klasiokai ir draugai.

E. Atkočiūnas gimė 1958 m. kovo 27 d. Kaune. Mokėsi Palangos vidurinėje (1969–1976) ir muzikos mokyklose. Studijavo orkestrinį dirigavimą Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultete (1976–1978), teologiją Kauno kunigų seminarijoje (1981–1986), psichologiją, filosofiją, dvasinį auklėjimą šv. Antano universitete Romoje (Italija), edukologiją Klaipėdos universitete (1997–1998).

Vienuolis pranciškonas E. Atkočiūnas – vienas iš Kretingos pranciškonų vienuolyno įkūrėjų. Įšventintas į kunigus, dirbo Kuršėnų bažnyčioje, Plungės, Nidos parapijose. Nidos klebonas pašaukimą iškeitė į šeimą – atsisakė celibato įžadų. Lietuvoje ši istorija nuskambėjo skandalingai, jo kunigystė suspenduota. 1994 m. E. Atkočiūnas emigravo į JAV, su žmona Gerimanta Stankute gyveno Floridoje, augino tris dukras. 2007 m. Atkočiūnų šeima grįžo į Lietuvą, gyvena Vilniuje.

Dirbo lietuvių bendruomenių Lietuvoje ir išeivijoje kultūrinės veiklos vadovu (1986–2007), muzikos pedagogu Cornerstone muzikos konservatorijoje Santa Monikoje (2003–2007), Jono Meko vizualiųjų menų centro vyriausiuoju specialistu (2007–2008); VšĮ „Visos Lietuvos vaikai“ socialiniu pedagogu (2008–2009); Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos vyriausiuoju specialistu (2009–2010); M. K. Čiurlionio namų parodų koordinatoriumi (2010–2011); Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto lektoriumi-asistentu (2011–2013).

Išleido poezijos knygas: Paguodos angelas (1993), Einu jums vietos paruošti (1995), Nostalgijos vitražas (2008), autobiografiją Nesu kaltas, kad myliu (2010).

Poetas aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: nuo 2001 m. – Pasaulio lietuvių žurnalistų asociacijos narys, nuo 2009 m. – lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ prezidentas, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros kongreso valdybos narys ir kt.