Mykolas Vaitkus – „nušvitusi dulkė“...

Mykolas Vaitkus. Iš: Lietuvos albumas. Vilnius, 1990.

Rūkas, vien rūkas, kaip ilgesio marios,

Tolį užtvinę – mįslingos gilybės…

Ilgis širdis, graudumoj užsidarius, –

Paukštis, tėvynėn keliaut susizgribęs.

M. Vaitkus

Skaityti daugiau...

Robert Baden-Powell

1. Prie „Baltosios“ vilos. Iš kairės : S. Smetonienė, R. Baden-Powell, prezidentas A. Smetona, O. Baden-Powell. Palanga, 1933 m.

 „Pats tikriausias kelias į laimę yra teikti laimę kitiems. Pamėginkite juo eiti ir palikite šį pasaulį truputį geresnį, negu radote.”

Robert Baden-Powell

 

 

Skaityti daugiau...

Palangos progimnazija

Palangos progimnazijos pastatas. Apie 1907 m. Foto P. Mongirdaitės.

„Palangos progimnazija, gerai susitvarkiusi, gavusi gerų administratorių bei pedagogų mokytojų, pasidarė patraukli plačiajai Lietuvai <...> Iš ten išėjo daugelis žymių Lietuvos inteligentų, pasauliečių ir dvasiškių <...>“

                                                                          Mykolas Vaitkus

 

 

Skaityti daugiau...

Ignas Končius

Palangos gimnazijos mokytojas Ignas Končius su žmona Marija Kentraite-Končiene. Palanga, 1914.

„Jo ilgas gyvenimas ir gražūs darbai paženklinti auka ir meile. Auka ir meile Lietuvai, takais takeliais išvaikščiotai Žemaitijai,  auka ir meile Tiesai, Gėriui ir Grožiui,  mokslui ir menui, auka ir meile šeimai, vaikams“, – rašė  Lina Dzigaitė apie Igną Končių.

Skaityti daugiau...

Pirmasis Palangos laikraštis „La Limande“

1. Laikraščio „La Limande“ antrojo  numerio pirmasis puslapis (1886 06 29)

2016 m. sukanka 130 metų nuo pirmojo Palangos laikraščio „La Limande“ išleidimo

Skaityti daugiau...

Vladas Rafaelis Jurgutis

1. Vladas Jurgutis 1940 m.

„Prieš nieką nekapituliuoti, niekam savo tautinės garbės neišduoti, savo lietuviškų papročių ir savo močiutės kalbos neišsižadėti“.

                                                       Vladas Jurgutis

Skaityti daugiau...