Pradžia / Kraštotyra / Virtualios parodos
Mykolas Vaitkus. Iš: Lietuvos albumas. Vilnius, 1990.

Mykolas Vaitkus – „nušvitusi dulkė“...

Rūkas, vien rūkas, kaip ilgesio marios,

Tolį užtvinę – mįslingos gilybės…

Ilgis širdis, graudumoj užsidarius, –

Paukštis, tėvynėn keliaut susizgribęs.

M. Vaitkus

Skaityti daugiau...
Baden Povelis

Robert Baden-Powell

 „Pats tikriausias kelias į laimę yra teikti laimę kitiems. Pamėginkite juo eiti ir palikite šį pasaulį truputį geresnį, negu radote.”

Robert Baden-Powell

 

 

Skaityti daugiau...
Palangos progimnazijos pastatas. Apie 1907 m. Foto P. Mongirdaitės.

Palangos progimnazija

„Palangos progimnazija, gerai susitvarkiusi, gavusi gerų administratorių bei pedagogų mokytojų, pasidarė patraukli plačiajai Lietuvai <...> Iš ten išėjo daugelis žymių Lietuvos inteligentų, pasauliečių ir dvasiškių <...>“

                                                                          Mykolas Vaitkus

 

 

Skaityti daugiau...
Ignas Končius

Ignas Končius

„Jo ilgas gyvenimas ir gražūs darbai paženklinti auka ir meile. Auka ir meile Lietuvai, takais takeliais išvaikščiotai Žemaitijai,  auka ir meile Tiesai, Gėriui ir Grožiui,  mokslui ir menui, auka ir meile šeimai, vaikams“, – rašė  Lina Dzigaitė apie Igną Končių.

Skaityti daugiau...
Pirmasis laikraščio „La Limande“ numeris

Pirmasis Palangos laikraštis „La Limande“

2016 m. sukanka 130 metų nuo pirmojo Palangos laikraščio „La Limande“ išleidimo

Skaityti daugiau...
Valdas Rafaelis  Jurgutis

Vladas Rafaelis Jurgutis

„Prieš nieką nekapituliuoti, niekam savo tautinės garbės neišduoti, savo lietuviškų papročių ir savo močiutės kalbos neišsižadėti“.

                                                       Vladas Jurgutis

Skaityti daugiau...