Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Uogintas Bronius (1913 01 02 – 1988 09 03)

Uogintas Bronius (1913 01 02 – 1988 09 03)

Uogintas tevas

   Dailininkas tapytojas, dėstytojas, kultūros veikėjas             

B. Uogintas  gimė 1913 m. sausio 2 d. Grūžiuose (Pasvalio r.). Mokėsi Kauno meno mokykloje (1932–1940), Vilniaus dailės mokykloje (1940–1941). 1943 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, dėstė Vilniaus valstybiniame dailės institute (1947–1951), vėliau tapo laisvu menininku.

Nuo 1943 m. dalyvavo parodose. Tapė portretus, peizažus. Nutapė daug žymių žmonių portretų: Balio Dvariono, Juozo Grušo, Donato Banionio ir kt. Sukūrė ekslibrisų, etikečių, emblemų, plakatų, šaržų, apipavidalino knygų, bendradarbiavo vaikų žurnaluose.

Uogintų šeima nuo 1953 m. Palangoje statėsi medinį namą, nuo 1964 m. vasaromis jame gyvendavo. Antrame namo aukšte buvo Broniaus Uoginto ir jo žmonos Bronės Mingilaitės-Uogintienės dirbtuvės, kuriose virė gyvenimas. Uogintų namai garsėjo svetingumu – pas Uogintus lankydavosi daug iškilių to meto asmenybių: kompozitorių, dailininkų, aktorių, rašytojų. Palangoje, „Uogintų palėpėje“, buvo kūrybingų asmenybių susitikimo vieta. Jie bendraudavo, diskutuodavo apie meną, gyvenimą, filosofiją, kultūrą, vertybes ir kt., o šeimininkai, taip pat svečiai-dailininkai tapydavo jų portretus. Šeimininkas buvo pagaminęs specialią kėdę pozuotojams. Uogintų name tvyrojo gera, kūrybinga aura. Čia lankėsi: B. Dvarionas, J. Miltinis, J. Grušas, D. Banionis, L. Noreika, J. Karosas, V. Blėdis, J. A. Krikštopaitis, G. ir B. Jakuboniai, A. Makūnaitė ir daugelis kitų.

1963 m. B. Uogintui suteiktas LTSR nusipelniusio meno veikėjo vardas.

Dailininkas mirė 1988 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje.

Uogintų namas Palangoje (Naglio al. 12) 1992 m. įrašytas į kultūros vertybių registrą ir  saugomas valstybės. 2013 m., minint Broniaus Uoginto 100-ąsias gimimo metines, ant dailininkų vilos Palangoje atidengta atminimo lenta, kurioje įamžintas Broniaus Uoginto, jo žmonos Bronės Mingilaitės-Uogintienės ir sūnaus Broniaus Uoginto atminimas.

Nuotrauka iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 106.

Šaltiniai:

  • KRIKŠTOPAITIS, Juozas Algimantas. Tapytojų Uogintų namuose. Naujoji Romuva, 2009, nr. 1, p. 25–27.
  • Memorialinė lenta įamžino Broniaus Uoginto ir jo šeimos atminimą. Palangos tiltas, 2013, rugpjūčio 20, p. 8.
  •  Uogintas Bronius. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 106. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • Uogintas Bronius. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija.  Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, t. 24, p. 377. ISBN 978-5-420-01733-3.