Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Uogintas Bronius (1946 04 02 – 2013 02 19)

Uogintas Bronius (1946 04 02 – 2013 02 19)

Uogintas sunus

   Dailininkas, restauratorius                                                                   

B. Uogintas gimė 1946 m. balandžio 2 d. Vilniuje, dailininkų Broniaus Uoginto ir Bronės Mingilaitės-Uogintienės šeimoje. 1971 m. baigė Lietuvos Valstybinį dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija).

Po aukštosios mokyklos baigimo dešimt metų restauravo freskas: Kauno katedroje, Vilniaus universitete, šv. Jonų ir Bernardinų bažnyčiose, Pažaislio vienuolyne, Vladimiro sobore (Rusija). Kūrė teatro dekoracijas, tapė Vilniaus miesto vaizdus, gėles, medines Žemaitijos bažnyčias, koplyčių šventuosius ir kt. Nutapė nemažai žymių žmonių portretų: J. Miltinio, G. Kaukaitės, A. Žukausko, A. Dvarionaitės, B. Barausko, S. Sondeckio, A. Marcinkevičiaus, L. Noreikos, R. Staliliūnaitės, R. Katiliaus, P. Gaidžio, R. Butvilos ir kt. Kai kurie iš šių portretų nutapyti tėvų dirbtuvėse Palangoje.

Personalines parodas dailininkas surengė įvairiuose Lietuvos miestuose, Vokietijoje, Japonijoje.

Uogintų šeima nuo 1953 m. Palangoje statėsi medinį namą, nuo 1964 m. vasaromis jame gyvendavo. Pas Uogintus lankydavosi daug iškilių to meto asmenybių, bendraudavo, diskutuodavo, o šeimininkai tapydavo jų portretus. Kai kuriuos žymius žmones vienu metu tapė keturi Uogintų šeimos dailininkai – tėvas Bronius, mama Bronė, sūnus Bronius ir duktė Gintarė. Po tėvų mirties dailininkas gyveno tėvų name Palangoje.

Dailininkas mirė 2013 m. vasario 19 d., palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

B. Uoginto darbų turi įsigiję Lietuvos dailės muziejus, M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Tretjakovo galerija Rusijoje, privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.

Namas Palangoje, Naglio al. 12, nuo 1992 m. kaip kultūros vertybė saugomas valstybės. 2013 m. ant dailininkų vilos atidengta atminimo lenta, kurioje įamžintas Broniaus Uoginto, jo žmonos Bronės Mingilaitės-Uogintienės ir sūnaus Broniaus Uoginto jaunesniojo atminimas.

Nuotrauka iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 106.

Naudota literatūra:

  • Uogintas Bronius. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 106–107. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • Memorialinė lenta įamžino Broniaus Uoginto ir jo šeimos atminimą. Palangos tiltas, 2013, rugpjūčio 20, p. 8.
  • Projektas „Sugrįžtantys laike“ kvies į B. Uoginto kūrybos pasaulį. Palangos tiltas, 2013, rugpjūčio 13, p. 12.