Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Mingilaitė-Uogintienė Bronė (1919 04 10 – 1983 07 13)

Mingilaitė-Uogintienė Bronė (1919 04 10 – 1983 07 13)

Mingilaitė

     Dailininkė tapytoja, meno pedagogė                                                     

Bronė Mingilaitė-Uogintienė gimė 1919 m. balandžio 10 d. Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija). Mokėsi Kauno meno mokykloje (1936–1940), 1943 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. Dėstė Lietuvos valstybiniame dailės institute (1947–1953).

Nuo 1943 m. dalyvavo parodose. Tapė portretus, natiurmortus, peizažus, iliustravo knygas, sukūrė dekoracijų spektakliams. Nutapė portretų: Kazio Borutos, Giedrės Kaukaitės, Rūtos Staliliūnaitės, Barboros Radvilaitės, Petro Rauduvės, Antano Vengrio, Donato Banionio ir kt. Jos kūrinių turi įsigijęs Lietuvos dailės muziejus.

Uogintų šeima nuo 1953 m. Palangoje statėsi medinį namą, nuo 1964 m. vasaromis jame gyvendavo. Antrame namo aukšte buvo Broniaus Uoginto ir jo žmonos Bronės Mingilaitės-Uogintienės dirbtuvės, kuriose virė gyvenimas. Uogintų namai garsėjo svetingumu – pas Uogintus lankydavosi daug iškilių to meto asmenybių: kompozitorių, dailininkų, aktorių, rašytojų. Palangoje, „Uogintų palėpėje“, buvo kūrybingų asmenybių susitikimo vieta. Jie bendraudavo, diskutuodavo apie meną, gyvenimą, filosofiją, kultūrą, vertybes ir kt., o šeimininkai, taip pat svečiai-dailininkai tapydavo jų portretus. Uogintų name tvyrojo gera, kūrybinga aura. Čia lankėsi: B. Dvarionas, J. Miltinis, J. Grušas, D. Banionis, L. Noreika, J. Karosas, V. Blėdis, J. A. Krištopaitis, G. ir B. Jakuboniai, A. Makūnaitė, E. Matuzevičius ir daugelis kitų.

B. Mingilaitei-Uogintienei suteiktas nusipelniusios LTSR meno veikėjos vardas (1979).

Dailininkė mirė 1983 m. liepos 13 d., palaidota  Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Uogintų namas Palangoje (Naglio al. 12) 1992 m. įrašytas į kultūros vertybių registrą ir  saugomas valstybės. 2013 m. ant dailininkų vilos Palangoje atidengta atminimo lenta, kurioje įamžintas Broniaus Uoginto, jo žmonos Bronės Mingilaitės-Uogintienės ir sūnaus Broniaus Uoginto atminimas.

Nuotrauka iš: Dailė, 2013, nr. 2, p. 134.

Naudota literatūra:

  • DAUGIRDAITĖ, Solveiga. Bronė Mingilaitė-Uogintienė: išplėšusi trumpas žydėjimo akimirkas. Dailė, 2013, nr. 2, p. 134–136.
  • Memorialinė lenta įamžino Broniaus Uoginto ir jo šeimos atminimą. Palangos tiltas, 2013, rugpjūčio 20, p. 8.
  • Mingilaitė-Uogintienė Bronė. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 15, p. 165. ISBN 978-5-420-01654-1.
  • Uogintienė-Mingilaitė Bronė. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 107. ISBN 978-609-95578-0-9.