Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Karosas Juozas (1890 07 16 – 1981 06 06)

Karosas Juozas (1890 07 16 – 1981 06 06)

Karosas

   Vargonininkas, kompozitorius, dirigentas, muzikos pedagogas             

J. Karosas gimė 1890 m. liepos 16 d. Spraguityje (Anykščių valsčius). 1921–1927 m. Rygos konservatorijoje studijavo vargonavimą, kompoziciją, dirigavimą. Studijuodamas dėstė muziką ir dainavimą Rygos lietuvių gimnazijoje,  vadovavo lietuvių ir latvių chorams, dirbo vargonininku, rengė vargonų muzikos koncertus.

 1930–1937 m. dėstė muziką ir vadovavo chorams Kauno „Saulės“ gimnazijoje, mokytojų seminarijoje, vadovavo draugijos „Daina“ chorams,  buvo Kauno radiofono simfoninio orkestro dirigentas (1931–1937).

Kompozitorius vadovavo Klaipėdos (1937–1939, 1945–1950) ir Šiaulių (1939–1945) muzikos mokykloms. 1956–1964 m. dėstė muzikos teorijos disciplinas Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje, 1957–1961 m. buvo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Muzikos katedros choro dirigavimo vyr. dėstytojas. Muzikas dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (1956–1981), docentas (1965), profesorius (1977).

1946–1956 m. vadovavo Klaipėdos mokytojų instituto studentų mišriam chorui. J. Karosas būdavo Lietuvos dainų švenčių vyriausias dirigentas (1950, 1955, 1975).

J. Karosas – vienas pirmųjų Lietuvos kompozitorių sąjungos narių.

Kūrė oratorijas, kantatas, vokalines simfonines poemas, simfonijas, uvertiūras; siuitas simfoniniam ir styginių orkestrams; koncertus fortepijonui, smuikui, violončelei, altui; kūrinius vargonams, kaimo kapelai; romansus, dainas solistams, vaikams, chorams; vokalinius ciklus; dramos ir radijo spektaklių muziką; harmonizavo lietuvių liaudies dainų. Kompozitorius parašė muzikos vadovėlį „Garsų kelias“ (1936), atsiminimų knygą „Nueitas kelias“ (D. 1–2, 1976, 2001), publikavo straipsnius leidiniuose „Muzikos barai“, „Muzika ir teatras“ ir kt.

Kompozitoriui suteiktas nusipelniusio meno veikėjo vardas (1954), liaudies artisto garbės vardas (1960), paskirta LTSR valstybinė premija (1972).

Palangoje, Birutės al. 5, kompozitorius įsigijo vilą, vasaromis čia poilsiaudavo ir kurdavo. J. Karosas, paveiktas jūros žavesio ir kaimynystėje esančių dailininkų Uogintų viloje besirenkančių menininkų dvasingo bendravimo, sukūrė vokalinį ciklą „Pajūrio aidai“ (1972).

Kompozitorius J. Karosas mirė 1981 m. birželio 6 d. Vilniuje.

2015 m., minint 125-ąsias  kompozitoriaus gimimo metines, prie J. Karoso namo Palangoje pritvirtinta memorialinė lenta, kurioje skelbiama: „Šiame name 1958–1981 m. gyveno ir kūrė kompozitorius, pedagogas ir dirigentas Juozas Karosas“.

Nuotrauka iš: ZUBRICKAS, Boleslovas. Lietuvių kompozitoriai. Vilnius: Vaga, 2004, p.  201.

Naudota literatūra:

  • KARAŠKA, Arvydas. Karosas Juozas. Iš: Muzikos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 2, p. 127–128. ISBN 5-420-01530-7.
  • Karosas Juozas. Iš: Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1957, t. 11, p. 83.
  • Karosas Juozas. Iš: ZUBRICKAS, Boleslovas. Lietuvių kompozitoriai. Vilnius: Vaga, 2004, p. 201–2005. ISBN 5-415-01734-8.
  • Palangoje atidengta atminimo lenta kompozitoriui J. Karosui. Vakarinė Palanga, 2015, liepos 18, p. 3.