Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Bendorius Jonas (1889 08 15 – 1954 06 27)

Bendorius Jonas (1889 08 15 – 1954 06 27)

 Bendorius Jonas    

   Vargonininkas, kompozitorius, choro dirigentas, muzikos pedagogas, visuomenės veikėjas

J. Bendorius gimė 1889 m. rugpjūčio 15 d. Skaisčiuose (Liubavo valsčius, Marijampolės apskritis). 1912 m. baigė Varšuvos (Lenkija) muzikos institutą, 1924 m. – Leipcigo (Vokietija) konservatoriją. 1912–1929 m. Marijampolėje dirbo vargonininku ir mokytoju, dėstė mokytojų kursuose, įsteigė privačią muzikos studiją. 1924–1933 m. dėstė Kauno muzikos mokykloje, nuo 1933 m. – Kauno konservatorijoje. 1940–1945 m. buvo Vilniaus muzikos mokyklos direktorius, 1945–1949 m. – Vilniaus valstybinės konservatorijos direktorius, profesorius (1948), 1949–1954 m. – konservatorijos dėstytojas.

Muzikas kartu su kitais  įsteigė Marijampolėje muzikos, literatūros ir dramos draugiją „Gabija“, kuri rengdavo lietuviškus vaidinimus, koncertus ir paskaitas, buvo šios draugijos pirmininkas ir choro vadovas (1913–1920). Kompozitorius buvo „Dainos” ir „Lietuvos kanklininkų” draugijų vienas iš steigėjų ir vadovų, Lietuvių meno kūrėjų draugijos centro valdybos vicepirmininkas, Lietuvos kompozitorių sąjungos organizacinio komiteto pirmininkas (1945–1948), nuolatinis dainų švenčių organizacinių komitetų narys.

1945 m. J. Bendoriui suteiktas LTSR nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas.

Profesorius surinko ir harmonizavo lietuvių liaudies dainų, sukūrė originalių dainų chorui, giesmių, pjesių pučiamųjų orkestrui, kaimo kapelai, paskelbė muzikos kritikos ir publicistikos straipsnių, koncertų recenzijų.

Palangoje, Birutės al. 7, kompozitorius įsigijo vilą, vasaromis čia gyveno, kūrė. J. Bendorius mirė 1954 m. birželio 27 d. Palangoje, palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.

1997 m. J. Bendoriaus namas Palangoje įrašytas į kultūros paveldo registrą. Vila pažymėta memorialine lenta, pastatas saugomas valstybės.

Nuotrauka iš: ZUBRICKAS, Boleslovas. Lietuvių kompozitoriai. Vilnius: Vaga, 2004, p. 66.

Naudota literatūra:

  • Jonas Bendorius. Iš: RAMANAUSKIENĖ, Stasė. Kūrėjai ir jų memorialinės vietos. Vilnius: Mintis, 1984, p. 7-8.
  • Bendorius Jonas. Iš: ZUBRICKAS, Boleslovas. Lietuvių kompozitoriai. Vilnius: Vaga, 2004, p. 66–67. ISBN 5-415-01734-8.
  • KARAŠKA, Arvydas. Bendorius Jonas. Iš: Muzikos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, t. 1, p. 155. ISBN 5-420-01466-1.