Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Steponavičius Konstantinas (1826 – 1870 05 08)

Steponavičius Konstantinas (1826 – 1870 05 08)

Kunigas, klebonas

K. Steponavičius gimė 1826 m., į kunigus įšventintas 1848 m. Palangos bažnyčios klebonu buvo 1858–1870 m. Jo klebonavimo metu 1869 m. ant Birutės kalno buvo sumūryta aštuoniakampė raudonų plytų koplyčia (architektas Karolis Mejeris).

Birutės kulto atgimimas paskatino atstatyti jos kalne koplyčią. Iniciatyvos ėmėsi Palangos klebonas Konstantinas Steponavičius. Koplyčios statyba prasidėjo 1866 m., tačiau Rusijos imperijos valdžia sustabdė darbus ir norėjo statinį nugriauti. Kunigo K. Steponavičiaus didelių pastangų dėka 1869 m. rugpjūčio mėn. 4 d. gautas Rusijos imperijos vidaus reikalų ministro leidimas baigti koplyčią. 1869 m. kunigas K. Steponavičius koplyčią pašventino. Ant koplyčios pritvirtintas užrašas, kuriame skelbiama: „Koplicze ta stojos par proces ir rūpesnius kunega Konstantina Stapanavicziaus Palongos klebona, kuris isz tu rupesniu nutrotije svejkatą ir parsikiele ing viecznastę amžiną metuose 1870 mienesie Gegužies 8 dieno”.

1870 m. K. Steponavičius paskirtas Kurliandijos dekanato dekanu.

K. Steponavičius mirė 1870 m. gegužės 8 d., palaidotas Palangos kapinėse.

Naudota literatūra:

  • BARANAUSKIENĖ, Inga. Kunigaikštienė Birutė – faktai ir legendos. Lietuvos žinios, 2013, birželio 12, p. 12–13.
  • KONČIUS, Ignas; RUOKIS, Viktoras. Palangos kraštas: Palangos kraštui pažinti medžiaga. Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1925, p. 235–238.
  • MUKIENĖ, Danutė. Palangos dvasininkai. Iš: Palanga: Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 128–140. ISBN 978-9955-9730-5-8.