Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Juškevičius Felicijonas (1872 – 1899 10 26)

Juškevičius Felicijonas (1872 – 1899 10 26)

Juškevičius Felicijonas   

    Kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas      

F. Juškevičius gimė Barklainiuose (Ramygalos valsčius, Panevėžio apskritis) neturtingų bajorų šeimoje. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje (1885–1891). 1896 m. baigė  Petrapilio dvasinę akademiją. 1896 m. įšventintas į kunigus. Jaunasis kunigas nuo 1896 m. rugsėjo 1 d.  paskirtas Palangos vikaru ir progimnazijos kapelionu. Buvo puikus pedagogas ir auklėtojas, mokė vaikus ne atmestinai, bet sąžiningai, įdomiai. Progimnazijoje tikybą privalėjo dėstyti rusiškai, tokie buvo valdžios reikalavimai, bet už progimnazijos ribų su vaikais kalbėjo lietuviškai. Buvo atviras, malonus, išmintingas, su visais draugiškai sugyveno, buvo Lietuvos patriotas. Susipažino su knygnešiais, platino draudžiamą lietuvišką spaudą, bendradarbiavo „Tėvynės sarge”.

F. Juškevičius trečiaisiais kunigavimo metais netikėtai mirė. Jo gedėjo visa Palanga, įvairių tikybų žmonės. Jis mirė 1899 m. spalio 26 d., palaidotas Palangos kapinėse.

Nuotrauka iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 63.

Naudota literatūra:

  • BARAUSKAS, Bronislovas; MUKIENĖ, Danutė. Palangos kunigų vinjetė. Iš: Palanga: Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 143–144. ISBN 978-9955-9730-5-8.
  • Juškevičius Felicijonas.  Iš: KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 200. ISBN 9986-23-117-5.
  • Juškevičius Felicijonas. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 63–64. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • Juškevičius Felicijonas. Iš:  Lietuvių enciklopedija. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1957, t. 10, p. 183.
  • MUKIENĖ, Danutė. Palangos dvasininkai. Iš: Palanga: Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 133–134. ISBN 978-9955-9730-5-8.
  • VAITKUS, Mykolas. Su Minija į Baltiją. London: Nida, 1962, d. 1, p. 91–92.