Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Prielgauskas Ignas (1871 08 13 – 1956 07 16)

Prielgauskas Ignas (1871 08 13 – 1956 07 16)

PRIELGAUSKAS IGNAS    Muzikas, pianistas, pedagogas, profesorius                                     

I. Prielgauskas gimė 1871 m. rugpjūčio 13 d. Narvaišiuose (Plungės valsčius, Telšių apskritis). Mokėsi Liepojos gimnazijoje (1882–1886). 1889 m. įstojo į Varšuvos (Lenkija) muzikos institutą, po poros metų įstojo į Kauno kunigų seminariją, bet 1891 m. grįžo į  Muzikos instituto fortepijono skyrių  Varšuvoje (baigė 1898 m.). Šioje aukštojoje mokykloje  dėstė (1903–1924), profesoriavo (1911). 1924–1939 m. dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje, 1930–1937 m. buvo šios mokyklos direktorius. Kartu su mokyklos pedagogais rengė koncertus, per metus paruošdami po kelias naujas programas. Šiuos koncertus mėgo Klaipėdos miesto visuomenė. 1939–1954 m. I. Prielgauskas dėstė Šiaulių muzikos mokykloje. Jis išugdė daug pianistų.

Muzikas daug nuveikė, dirbdamas muzikos šviečiamąjį darbą, rengė koncertus-paskaitas, visą gyvenimą koncertavo kaip solistas, akompaniatorius ir kamerinių ansamblių dalyvis. Koncertavo Lietuvoje, Lenkijoje. Parašė muzikos kūrinių: baladę baritonui ir simfoniniam orkestrui, choro dainų, romansų ir kt.

1930 m. profesorius įsigijo namų valdą Palangoje, J. Basanavičiaus prospekte Nr. 7a. Vilos pavadinimą sukūrė iš savo ir žmonos vardų pradžių – „Igirda” (Ignas ir Darata). Palangoje pas profesorių ateidavo mokiniai, atvykdavo Varšuvos muzikos profesoriai ir atlikėjai.

Ignas Prielgauskas  mirė 1956 m. liepos 16 d. Šiauliuose, ten ir palaidotas.

Nuotrauka iš: Klaipėda. Kraštiečiai. Kaunas: JJJ leidyba, 2012, p. 92.

Naudota literatūra:

  • Giedaugas-Prielgauskas Ignas. Iš: Lietuvių enciklopedija. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1957, p. 207.
  • Prielgauskas  Ignas. Iš: Klaipėda. Kraštiečiai. Kaunas: JJJ leidyba, 2012, p. 92. ISBN 978-609-95447-0-0.
  • MEDIŠAUSKIENĖ, Danguolė. Prielgauskas  Ignas. Iš: Muzikos enciklopedija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 144–145. ISBN978-5-420-01.