Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Jonuškaitė Žymantė Vladislava (1936 09 30 – 2001 05 20)

Jonuškaitė Žymantė Vladislava (1936 09 30 – 2001 05 20)

JONUŠKAITĖ ŽYMANTĖ

   Skulptorė, literatė                                                          

Ž. Vladislava Jonuškaitė gimė 1936 m. rugsėjo 30 d. Vaduvose (Skapiškio valsčius). Mokydamasi Panevėžio II-ojoje mergaičių gimnazijoje, dalyvavo tautinėje-religinėje moksleivių organizacijoje. 1960 m. Ž. Jonuškaitė baigė Dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija), mokėsi Skulptūros fakultete.

Palangoje Ž. Jonuškaitė gyveno nuo 1960 m. Ji buvo viena iš pirmųjų profesionalių menininkų, atvykusių dirbti į kurortą. Įsidarbino Klaipėdos „Dailės” kombinato Palangos gintaro ceche dailininke, sukūrė etaloninių gintaro dirbinių, guašu ir akvarele nutapė peizažų, natiurmortų.

Respublikinėse ir tarptautinėse parodose dalyvavo nuo 1960 metų. Surengė keletą personalinių parodų (1987, 1995, Palanga). Sukūrė dekoratyvinių parko skulptūrų: „Saulytė” (1968, Palanga), „Putamarė “ (1975, Klaipėda), „Berniukas”  (1980, Vilnius) ir kt.; reljefų interjerams: „Pajūry” (1961), „Kanklininkas” (1965, „Birutės” kavinė, Palanga), „Kęstutis ir Birutė” (1968), „Palanga” (1975), „Eglė ir Žaltys” (1985); terakotinių skulptūrėlių: „Svajojanti” (1963), „Dainuoja” (1963) ir kt.

Lietuvos dailės muziejuje saugomi Ž. Jonuškaitės darbai: „Berniukas su ratu”, „Per balą”, „Mergaitė su obuoliais”, „Neringa”, „Jūros puta” ir kt.  Skulptūra „Saulytė” 1993 m.  įregistruota Lietuvos kultūros paveldo objektų registre.

Skulptorė rašė literatūrinius tekstus. Po jos mirties šie tekstai publikuoti knygoje „Vaivorykštės pavėsyje” (2001, autorė nurodyta slapyvarde – Ulijonas Lėvuo).

Žymantė Jonuškaitė mirė 2001 m. gegužės 20 d., palaidota Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš: Skulptūra. Vilnius: Vaga, 1974, p. [43].

Naudota literatūra:

  • GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. Žymantės Vladislavos Jonuškaitės rankose šaltas betonas kvėpuoja. Palangos tiltas, 2012, spalio 8, p. 7.
  • INDRIULAITIS, Aleksandras. Jonuškaitė Žymantė. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8, p. 721-722. ISBN 5-420-01574-9.
  • Jonuškaitė Žymantė Vladislava. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 58. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • TAMKEVIČIENĖ, Marija. Žymantės „Prisiminimai”. Vakarinė Palanga, 1995, kovo 11, p. 21.