Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Sungailienė (Mukaitė) Loreta (g. 1977 09 10)

Sungailienė (Mukaitė) Loreta (g. 1977 09 10)

Sungailienė Loreta

   Etnomuzikologė, etninės kultūros puoselėtoja, televizijos laidų vedėja, folkloro tyrinėtoja ir atlikėja, humanitarinių mokslų daktarė

L. Mukaitė gimė 1977 m. rugsėjo 10 d. Skuode. 1990 m. apsigyveno Palangoje,  lankė ir baigė Palangos vidurinę mokyklą ir Kretingos vaikų muzikos mokyklos chorinio dainavimo klasę, dalyvavo Palangos folkloro ansamblio „Mėguva“ veikloje (1990–1995). L. Mukaitė – nacionalinio moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ laureatė.

Mergina studijavo Lietuvos muzikos akademijos (nuo 2004 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Fortepijono ir muzikologijos fakulteto Etnomuzikologijos katedroje (1995–1999, bakalauras, 1999–2001, magistras, 2002–2007, įgijo humanitarinių mokslų  (menotyros krypties) daktaro laipsnį (2007)). Disertacijos tema – „Žemaičių muzikinis dialektas: intonaciniai modeliai ir artikuliacija“. Studijuodama L. Mukaitė dalyvavo Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ veikloje.

L. Sungailienė nuo 1995 m. vadovauja Vilniaus miesto folkloro ansambliui „Virvytė“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro folkloro ansamblio  „Šaltinis“ vadovė (1996–2013), nuo 1998 m. – akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ pirmininkė, nuo 2000 m. – Lietuvos liaudies kultūros centro Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė, Lietuvos CIOFF asociacijos sekretorės asistentė (2007–2010), nuo 2011 m. – labdaros ir paramos fondo „Mažojo princo fondas“ tarybos pirmininkė, iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ propaguotoja.

 2005 m. skaitė  dainuojamosios tautosakos kursą Vilniaus kolegijoje, 2013 m. – etninės kultūros kursą Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto kultūros vadybos  specialybės studentams. L. Sungailienė yra Dainų šventės Folkloro dienos kūrybinės organizacinės grupės narė, tarptautinio folkloro festivalio „Baltica“ kūrybinės grupės narė, folkloro kolektyvų ir jų vadovų metų nominacijos  „Aukso paukštė“ skyrimo komisijos narė, nuolatinė edukacinių kultūrinių projektų konsultantė, žurnalo „Žemaičių žemė“ redakcinės kolegijos narė, straipsnių apie žemaičių folklorą autorė. Ji vedė nacionalinės televizijos laidas „Gero ūpo“, „Kulinarinės kelionės“, „Folkšokas“, buvo viena iš muzikinio projekto „Chorų karai“ teisėjų. L. Sungailienė kartu su S. Kavaliausku – LRT pramoginės muzikinės laidos  „Duokim garo“ vedėjai.

L. Sungailienė atlieka tradicinio ir modernizuoto folkloro muziką; inicijuoja ir organizuoja respublikinius ir tarptautinius folkloro renginius; rengia ir skaito paskaitas kultūros, švietimo darbuotojams, studentams apie lietuvių liaudies dainų atlikimą, dainavimo mokymo metodiką; teikia metodinę pagalbą etninės kultūros specialistams, folkloro ansamblių vadovams; sukūrė muzikinio spektaklio „Lietuva tarmiškai“ scenarijų, atliko jame pagrindinį vaidmenį; sudarė metodinių leidinių, sukūrė scenarijų, daug garso, vaizdo publikacijų; globoja Palangos viešąją biblioteką. Kartu su Z. Baniulaityte 2006 m. sudarė kompaktinį diską „Ant krašto marių Palangos miestely: Palangos krašto tradicinė muzika“.

L. Sungailienei įteiktas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimas „Už lietuviško folkloro puoselėjimą tarp kartų“ (2012). Prezidentė Dalia Grybauskaitė ją apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Nuotrauka iš: Šeimininkė, 2016, gruodžio 23, p. 6.

Naudota literatūra:

  • BUDRIŪNAITĖ, Dangirūta. L. Sungailienė: „Jaunystės miestas Palanga mane įkvėpė tolimesniems gyvenimo žingsniams“. Vakarinė Palanga, 2014, rugsėjo 10, p. 6–7.
  • Sungailienė Loreta. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 268–269. ISBN 978-609-95578-0-9.