Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Venckus Vytautas (1922 05 15 – 1997 11 07)

Venckus Vytautas (1922 05 15 – 1997 11 07)

Venckus Vytautas

   Muzikologas, muzikos kritikas, lektorius, radijo laidų vedėjas, solfedžio vadovėlių autorius,  pedagogas, docentas

Vytautas Venckus gimė 1922 m. gegužės 15 d. Skipsčuose (Mažeikių apskritis, Ylakių valsčius). Vėliau šeima persikėlė į Sedą, Laižuvą. Dar vaikas jis grojo gitara, bandža, balalaika, pianinu, vargonais. Mokėsi Mažeikių gimnazijoje (1935–1939), studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje muzikos teoriją (profesoriaus Jono Bendoriaus klasėje). Dirbo mašininku-sekretoriumi trijose Vilniaus muzikos mokyklose, budėtoju, lektoriumi, mokytoju, kad užsidirbtų pragyvenimui ir padėtų motinai su broliu, nes po tėvo mirties šeima sunkiai vertėsi.

1948 m. studentą Vytautą Venckų pakvietė dirbti teorinių disciplinų dėstytoju į dešimtmetę muzikos mokyklą (dabar – Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla). 1957 m. muzikos teoretikas pradėjo dirbti Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Muzikos akademija), kurioje dėstė iki 1989 m., iki išėjo į pensiją. Nuo 1979 m. – docentas. Pedagogas palaikė gabius ir darbščius studentus.

Muzikas visuomet buvo visuomeninio gyvenimo sūkuryje: Lietuvos skautų sąjungos narys nuo 1934 m., Kompozitorių sąjungos valdybos narys, Vilniaus Vytautų klubo narys, Vilniaus žemaičių draugijos narys, Lietuvos žydų kultūros klubo narys ir kt.

Vytauto Venckaus veikla įvairiapusė: rašė solfedžio vadovėlius, aukštojoje mokykloje rengė muzikologus, rašė straipsnius, skaitė paskaitas, rengė radijo laidas ir jų ciklus, vedė autorinius vakarus ir kt. Paskelbė straipsnių ir recenzijų lietuvių operos, muzikinės kūrybos klausimais.

Muzikologas ruošė ir vedė radijo laidų ciklą „Koncertas-prisiminimas“, kurį sudarė 712 laidų, transliuotų penkiolika metų (1982–1997).

Pedagogas, Lietuvos valstybinės konservatorijos docentas pelnė  Lietuvos žmonių pagarbą už išlikimą pačiu savimi, paprastumą, nuoširdumą, kruopštumą, širdies šilumą.

V. Venckus pirmasis iš muzikologų apdovanotas Auksinės Bitės prizu, jam skirta populiarioji LTV laida Renomė (1994).

Vytautas Venckus mirė  1997 m. lapkričio 7 d., palaidotas Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš Vytautas Venckus. Sud. S. Puidokienė. Vilnius: Tyto alba, 2001, 614 p., [16] iliustr. lap.

Naudota literatūra:

  • KARAŠKA, Arvydas. Venckus Vytautas. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, t. 24, p. 796. ISBN 978-5-420-01733-3.
  • PUIDOKIENĖ, Svetlana. Maestro. Žemaičių žemė, 2013, nr. 3, p. 10-11.
  • PUIDOKIENĖ, Svetlana. Neužmirštamas Mokytojas: muzikologą Vytautą Venckų prisimenant. 7 meno dienos, 2007, lapkričio 9, p. 3.
  • Vytautas Venckus. Sud. S. Puidokienė. Vilnius: Tyto alba, 2001, 614 p., [16] iliustr. lap. ISBN 9986-16-223-8.