Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Saldūnas Liudas (1940 04 14 – 2004 01 06)

Saldūnas Liudas (1940 04 14 – 2004 01 06)

Saldūnas Liudas

   Medikas, kurortologas                                                                   

Liudas Saldūnas gimė 1940 m. balandžio 14 d. Stugučių kaime, Šakių r. Mokėsi Žąsinų pradinėje mokykloje (1946–1948), Barzdų septynmetėje mokykloje (1948–1955), Griškabūdžio vidurinėje mokykloje (1955–1958). Baigęs vidurinę mokyklą, studijavo Kauno medicinos institute (1958–1964).

L. Saldūnas dirbo Druskininkų sanatorijos „Dzūkija” gydytoju ordinatoriumi (1964–1969), skyriaus vedėju (1969–1970), Druskininkų sanatorijos „Nemunas” vyr. gydytojo pavaduotoju medicinos reikalams.

Nuo 1971 m. L. Saldūnas persikėlė į Palangą, dirbo sanatorijos  „Jūratė” vyriausiuoju gydytoju (1971–1973), Palangos profesinių sąjungų sanatorinių kurortinių įstaigų susivienijimo „Jūratė” vyriausiuoju gydytoju (1973–1992), nuo 1992 m. – VšĮ „Palangos Jūratė” direktoriumi.

Gydytojas buvo Palangos reabilitacinių ir sanatorinių įstaigų asociacijos prezidentas.

Medikas išrinktas į Palangos miesto tarybą, buvo Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas, mero patarėjas (2000–2004).

Liudui Saldūnui suteiktas LTSR nusipelniusio gydytojo vardas (1989), suteikta aukščiausia gydytojo sveikatos apsaugos administratoriaus kvalifikacinė kategorija (1992).

Liudas Saldūnas mirė 2004 m. sausio 6 d., palaidotas Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš Kas yra kas Klaipėdos apskrityje. 2001. Klaipėda: Neolitas, 2001, p. 226.

Naudota literatūra:

  • GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. Daktaro Liudo Saldūno priesakas – atgaivinti gydančias kurorto galias. Palangos naujienos, 2004, lapkričio 27, p. 5.
  • Saldūnas Liudas. Iš Kas yra kas Klaipėdos apskrityje. 2001. Klaipėda: Neolitas,  2001, p. 226. ISBN 9986-709-21-0.
  • Saldūnas Liudas. Iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 88-89. ISBN 978-609-95578-0-9.