Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Raudys Adomas Stanislovas (g. 1936 04 26)

Raudys Adomas Stanislovas (g. 1936 04 26)

Raudys Adomas

   Skulptorius, architektas, žurnalistas                                                       

Adomas Stanislovas Raudys (kūrybinis pseudonimas – Samogitas) gimė 1936 m. balandžio 26 d. netoli Palangos esančiame Vilimiškės kaime stambių ūkininkų šeimoje. Baigęs Palangos vidurinę mokyklą, 1955–1958 m. mokėsi Vilniaus dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija) skulptūrą. Instituto nebaigė, nes 1958 m. emigravo į Lenkiją ir  Krokuvos (1958–1959), Gdansko (1959–1960) meno akademijose studijavo skulptūrą. Darmštate (Vokietija) jaunasis menininkas studijavo architektūrą (1960). Nuo 1961 m. gyvena Paryžiuje. 1961–1978 m. Paryžiuje tęsė architektūros ir skulpūros studijas. Skulptūros meno mokėsi pas garsų menininką Cezarą, patirties sėmėsi iš žymių skulptorių Henrio Mūro, Marino Marinio ir kitų menininkų. 1969–1973 m. Italijoje dirbo žinomo skulptoriaus modernisto Žako Lipšico (Jacques Lipchitz) asistentu, tobulėjo kaip menininkas, dalyvavo parodose. Parašė prisiminimus apie Ž. Lipšicą ir penkerius darbo metus pas jį.

1967 m. skulptorius išsirinko kūrybinį slapyvardį – Samogits (Žemaitis).

Pirmąją personalinę parodą A. Raudys surengė Vilniuje 1957 m. Vėliau personalines parodas rengė užsienyje, įvairių šalių galerijose. Daugiausia savo skulptūrų parodų eksponavo Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Jis demonstravo savo darbus ir kolektyvinėse parodose įvairiose šalyse, įvairiuose žemynuose. Jo kūrinių įsigijo Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Skandinavijos šalių, Lietuvos, Austrijos, Olandijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos,  Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Japonijos, Meksikos, Kanados, JAV, ir kt. šalių muziejai, galerijos, kolekcionieriai visame pasaulyje.

Skulptorius daug metų Paryžiuje dirbo architektu. Jis – laisvasis menininkas, kuria skulptūras, dalyvauja parodose, bendradarbiauja spaudoje, daug keliauja. Nuo 1980 m. skulptorius aktyviai dalyvauja menininkų visuomeninių judėjimų veikloje, kuria jų manifestus, pasisako už profesionalumą mene. Be to, jis kuria istorinę poeziją, rašo kino scenarijus. A. Raudys moka daug kalbų, Lietuvoje kalba tik žemaitiškai. Dažniausiai jam tenka kalbėti vokiečių, anglų, prancūzų, italų, ispanų, portugalų kalbomis.

1991 m., Lietuvai atgavus nepriklausomybę, menininkas atvyko į Lietuvą, buvo Vilniuje tomis dienomis, kai tautiečiai gynė Parlamentą ir tą naktį, kai prie Lietuvos televizijos bokšto žuvo žmonės. Jis dalyvavo Klaipėdoje vykusiame tarptautiniame granito skulptūrų simpoziume, sukūrė ir Klaipėdai padovanojo paminklą „Tautinis pasipriešinimas”.

2007 m. atvykęs į Lietuvą, A. Raudys pristatė retrospektyvinę skulptūrų parodą „Sugrįžimai, arba Kaip žemaitis jėgos ieškojo”. Ekspozicija buvo pristatyta Telšiuose, Plungėje, Klaipėdoje, Vilniaus dailės akademijos galerijoje, A. Mončio namuose-muziejuje Palangoje. Jaunystėje atvykęs į Paryžių, A. Raudys jau rado ten gyvenantį kitą žemaitį skulptorių Antaną Mončį. Su šiuo skulptoriumi  A. Raudys bičiuliavosi, žinojo vienas kito kūrybą.

2011 m. A. Raudžio-Samogito paroda „Jėgos ir įtampos” eksponuota Palangos A. Mončio namuose-muziejuje. Pats autorius į parodos atidarymą nebuvo atvykęs.

Minint skulptoriaus 80-ečio sukaktį, 2016 m. Palangoje, „Ramybės” galerijoje eksponuota A. Raudžio paroda „Sugrįžimas į tėviškę”. Parodos pristatyme dalyvavo pats autorius.

Skulptorius labai vertina Vilniaus dailės akademiją, patikėjo jai savo archyvą, dovanojo  nemažai skulptūrų ir dalį Palangos miesto teritorijoje atgautos tėvų žemės. Ten turėtų atsirasti skulptūrų parkas, suformuota bazė studentų ir profesionalių dailininkų dailės plenerams.

Adomas Raudys – žymus menininkas, trykštantis neišsenkančia energija, naujomis idėjomis, pasižymintis humoro jausmu, šiltu bendravimu, garsina Lietuvos ir Palangos vardą visame pasaulyje.

Nuotrauka iš Žemaičių žemė, 2006, nr. 4, p. 8-11.

Naudota literatūra:

  • BOČIULYTĖ, Rita. Žemaičio “Sugrįžimai…” iš Paryžiaus. Klaipėda, 2007, rugpjūčio 17, p. 11-12.
  • GRAJAUSKIENĖ, L. Į tėviškę atvežti Adomo Raudžio-Samogito kūriniai. Vakarinė Palanga, 2011, rugsėjo 24, p. 4, 13.
  • LUKAUSKAITĖ, Audra. Neakivaizdinė pažintis su Paryžiuje gyvenančiu skulptoriumi SAMOGIT’u, arba susitikimas su palangiškiu A. Raudžiu. Vakarinė Palanga, 1997, gegužės 3, p. 11; gegužės 10, p. 11.
  • ŽELVYTĖ, Danguolė. Susipažinkime: skulptorius Adomas Stasys Raudys (Samogitas). Žemaičių žemė, 2006, nr. 4, p. 8-11.
  • ŽYMANTAS, Jaunius. Paryžiuje gyvenantis palangiųkis Adomas Stanislovas Raudys-Samogitas – pirmasis miesto disidentas. Vakarinė Palanga, 2016, birželio 1, p. 8.