Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Dvarionas Balys (1904 06 19 – 1972 08 23)

Dvarionas Balys (1904 06 19 – 1972 08 23)

 Dvarionas Balys  

   Kompozitorius, pianistas, dirigentas, pedagogas, profesorius                   

B. Dvarionas gimė 1904 m. birželio 19 d. Liepojoje (Latvija), gausioje šeimoje (turėjo 10 brolių ir seserų). Jo tėvas Dominykas Dvarionas buvo vargonininkas. Šeima buvo muzikali – 7 vaikai tapo profesionaliais muzikais. Šeimoje Balys buvo laikomas ypatingu talentu – jis buvo ir pianistas, ir kompozitorius, ir dirigentas.

Pirmasis B. Dvariono mokytojas buvo tėvas, 1918–1919 m. jaunuolis mokėsi pas latvių muzikos klasiką, vargonininką ir kompozitorių Alfredą Kalninį.

B. Dvarionas vargonininkavo Liepojoje, dirigavo Lietuvių draugijos  jaunimo chorui (1916–1918). 1920–1924 m. studijavo  Leipcigo (Vokietija) konservatorijoje fortepijono klasėje. Jo pedagogas buvo garsus profesorius Robertas Teichmiuleris. Nuo 1924 m. jaunasis pianistas daug koncertavo Lietuvoje, nuo 1928 m. – ir užsienyje. 1925–1926 m. tobulinosi Berlyne (Vokietija), 1934 m. – Zalcburge (Austrija). 1939 m. Leipcigo konservatorijoje eksternu išlaikė dirigavimo egzaminus.

B. Dvarionas dėstė Kauno muzikos mokykloje (1926–1933), Kauno konservatorijoje (1933–1949), LTSR valstybinėje konservatorijoje Vilniuje (1949-1972). 1947 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

1931 m. debiutavo kaip simfoninio orkestro dirigentas. Jis buvo Kauno radiofono simfoninio orkestro vadovas (1935–1938), Vilniaus miesto savivaldybės simfoninio orkestro vadovas (1939–1940), Lietuvos TSR filharmonijos simfoninio orkestro vyriausias dirigentas (1940–1941, 1958–1961). 1946–1965 m. muzikas buvo Lietuvos dainų švenčių vyriausiasis dirigentas. Jis mielai dalijosi savo patirtimi su kolegomis, muzikos, kultūros žmonėmis, aktyviai dalyvavo, rengiant konkursus, šventes, festivalius, peržiūras.

Profesorius kūrė įvairių žanrų muziką: simfoniją, koncertus, operą, baletą, uvertiūras, maršus, kamerinius opusus, muziką kinui, teatrui, siuitas fortepijonui, įvairius simfoninius ir kamerinius kūrinius, dainas chorui ar solo dainavimui ir kt. Sukūrė naujo Lietuvos TSR  himno muziką (kartu su J. Švedu,1950). Svarbiausi kompozitoriaus kūriniai: baletas „Piršlybos“ (1933), variacijos fagotui ir orkestrui (1946), simfonija e-moll „Lenkiuos gimtajai žemei“,  koncertas smuikui ir orkestrui (1948), opera „Dalia“ (1957), du koncertai fortepionui ir orkestrui (1960, 1962), koncertas valtornai ir orkestrui (1963), variacijos fagotui ir orkestrui (1946) ir kt. Kompozitorius į lietuvių muzikos istoriją įėjo kaip vieno iš pirmųjų lietuviško baleto, pirmojo koncerto smuikui kūrėjas.

B. Dvarionas publikavo straipsnius spaudoje muzikos, kultūros temomis. Profesorius mokėjo lenkų, rusų, žydų, vokiečių kalbas. Buvo inteligentas, eruditas, plačių interesų asmenybė. Jis – vienas pirmųjų lietuvių, plačiai pagarsėjęs pasaulyje kaip pianistas, veiklus dirigentas, propagavęs lietuvių, rusų, Vakarų klasikų kūrinius.

Už pirmą koncertą fortepionui ir orkestrui kompozitorius apdovanotas LTSR valstybine premija (1960). Už koncertą smuikui su orkestru ir muziką kino filmui „Tarybų Lietuva“ jam skirtos TSRS valstybinės premijos (1949,1952).  B. Dvarionas – LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1947), TSRS liaudies artistas (1954).

Kompozitoriaus gyvenimas ir kūryba susiję su Palanga. 1921 m. Palangoje jis koncertavo su „Dainos“ draugijos choru. Muzikas nuo 1930 m. dažnai lankėsi Palangoje. 1958 m. Birutės alėjoje Dvarionų šeima įsigijo vilą ir vasaras leisdavo Palangoje. Įkvėptas Palangos gamtos grožio, jūros, kompozitorius semdavosi kūrybinių minčių, kūrė muziką.

Nuo 1955 m. Palangos vasaros estradoje imta rengti simfoninės muzikos koncertus. B. Dvarionas, tuometinis Valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas, koncertuodavo Palangoje. Profesorius globojo jaunuosius atlikėjus, jo namai vasarą tapdavo žymių muzikų susibūrimo vieta. Profesoriaus Balio Dvariono ir jo žmonos Aldonos Dvarionienės pastangomis Palangoje 1958 m. atidaryta vaikų muzikos mokykla.

Kompozitorius mirė 1972 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje. Palaidotas Palangos miesto kapinėse. Dvarionų šeimos antkapinio paminklo projekto autorius – skulptorius R. Midvikis. 1993 m. Balio Dvariono šeimos kapas įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Po kompozitoriaus mirties Palangoje rengiami klasikinės muzikos koncertai bei tarptautiniai seminarai.

Lietuvoje įkurtas Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas. Jo dėka organizuojamas tarptautinis jaunųjų talentų seminaras „Gintarinė svetainė“ (Palangoje); nacionalinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursas (Vilniuje, nuo 1974 m., kas du metus); tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkursas (Vilniuje, nuo 1989 m., kas 4 metai); organizuojami jaunųjų talentų koncertai Lietuvoje ir užsienyje.

B. Dvariono namas Palangoje įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Prie namo Palangoje, Birutės al. 6, stovi skulptoriaus Regimanto Midvikio granitinė stela, kurioje iškaltas reljefinis kompozitoriaus portretas ir užrašas: „Šiame name 1958–1972 m. su pertraukomis gyveno ir kūrė TSRS liaudies artistas kompozitorius Balys Dvarionas“. Name išliko autentiškas kompozitoriaus darbo kambarys, kuriame stovi fortepijonas, darbo stalas, nuotraukos ir kt. Čia profesorius rašė uvertiūrą „Aušra“, sonatą smuikui ir fortepijonui, operą „Dalia“, pradėjo kurti koncertą fortepijonui ir orkestrui ir kt. kūrinius.

1973 m. Vilniaus septynmetei muzikos mokyklai suteiktas B. Dvariono vardas (dabar – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla), 2000 m. Vilniaus mieste B. Dvariono vardu pavadinta  gatvė. 2005 m. Palangos miesto savivaldybės ir kultūros darbuotojų iniciatyva Liepojoje, ant namo, kuriame gimė B. Dvarionas, atidengta memorialinė lenta.

Nuotrauka iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 48.

Naudota literatūra:

  • Balys Dvarionas. Sud. Juozas Gaudrimas. Vilnius: Vaga, 1982. 346 p.
  • Balys Dvarionas. Iš GAUDRIMAS, Juozas. Tarybų Lietuvos kompozitoriai ir muzikologai. Vilnius: Vaga, 1988, p. 54-56. ISBN 5-415-00412-2.
  • Dvarionas Balys. Iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 48-49. ISBN978-609-95578-0-9.
  • GRAJAUSKIENĖ, Livija. Birutės alėjoje tebeskamba J. Bendoriaus ir B. Dvariono žingsnių aidas... Palangos tiltas, 2013, spalio 29, p. 8; lapkričio 5, p. 6, 11.
  • GRAJAUSKIENĖ, Livija. Palangos senosiose kapinėse – penkios kultūros vertybės. Palangos tiltas, 2013, lapkričio 12, p. 8.
  • LANDSBERGIS, Vytautas. Dvarionas Balys. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija:  Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 5, p. 242. ISBN 5-420-01532-3; Muzikos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 357. ISBN 5-420-01466-1.