Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Dvarionaitė Aldona (1939 05 18 – 2000 11 05)

Dvarionaitė Aldona (1939 05 18 – 2000 11 05)

Dvarionaite

   Lietuvos pianistė, pedagogė, profesorė                                                                     

Aldona Dvarionaitė gimė 1939 m. gegužės 18 d. Kaune, žymių lietuvių muzikų Balio ir Aldonos Dvarionų šeimoje. Fortepijonu Aldona grojo nuo mažens. Koncertuoti pradėjo studijų metais. 1956 m. ji baigė  Vilniaus dešimtmetę muzikos mokyklą, 1962 m. – Maskvos P. Čaikovskio konservatoriją, 1966 m. – šios konservatorijos aspirantūrą. 1962 m. apsigyveno Lenkijoje, nuo 1963 m. su pertraukomis dėstė Lietuvos konservatorijoje (nuo 1992 m. – Lietuvos muzikos akademija) fortepijono katedroje, docentė (1995), profesorė. Dėstė Vigo (Ispanija) konservatorijoje (1998–1999).

 Pianistė buvo Lietuvos muzikų draugijos narė, jos iniciatyva įkurta F. Šopeno draugija Lietuvoje. Ji buvo pirmoji šios draugijos prezidentė (2000).

Aldona Dvarionaitė pirmoji atlikdavo naujausius tėvo kompozitoriaus Balio Dvariono kūrinius fortepijonui. Pianistė koncertavo Austrijoje, Bulgarijoje, JAV, Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, TSRS sąjunginėse respublikose, Vokietijoje ir kitur kaip solistė ir kartu su simfoniniais orkestrais, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose:  F. Šopeno (Lenkijoje), Schlewig-Holsteino (Vokietijoje).

Aldona Dvarionaitė buvo M. K. Čiurlionio, B. Dvariono, Chosė Iturbi (Ispanija), A. Rubinšteino (Prancūzija) tarptautinių pianistų konkursų žiuri narė, vadovavo tarptautiniams meistriškumo kursams Lietuvoje, Lenkijoje, Italijoje, Ispanijoje.

Aldona Dvarionaitė –  temperamentinga, išskirtinių gabumų, darbšti, kartais kategoriška, gebanti aukotis neeilinė asmenybė. Gyvenimo negandas ji pasitikdavo išdidžiai iškelta galva. Išvaizda, vidumi ji labai skyrėsi iš aplinkinių, o ir pati nemėgo vidutinybių, pilkumos.

 Jai teko daug keliauti: koncertavo įvairių šalių miestuose, gyveno Lenkijoje, dažnai atvažiuodavo į Lietuvą, su pertraukomis dirbo Vilniuje.

Profesorė mėgo Palangą. Ten vasaromis gyveno, koncertuodavo. 1998 m. vasarą grojo Tiškevičių rūmuose vykstančiame festivalyje „Klasikos sezonas Palangos parke”. Ji džiaugėsi rūmų sale. Jos tėvų name taip pat dažnai buvo muzikuojama, rengiami koncertai draugams ir visuomenei.

Pablogėjus pianistės sveikatai, brolis Jurgis Dvarionas ją nusivežė į Palangą, į jos vaikystės namus.

Aldona Dvarionaitė  mirė 2000 m. lapkričio 5 d. Vilniuje. Lapkričio 7 d. laidotuvių kortežas atvyko į Palangą, sustojo Birutės alėjoje, prie tėvų A. ir B. Dvarionų namo. Per atvirus langus aidėjo Aldonos Dvarionaitės sūnėno Justo  Dvariono atliekamas Balio Dvariono preliudas iš „Mažosios siuitos”. Šį muzikinį kūrinį tėvas dovanodavo dukrai Aldonai per gimtadienius.

Pianistė palaidota Palangos kapinėse, šeimos kape, šalia tėvų Aldonos ir Balio Dvarionų. Dvarionų šeimos antkapinio paminklo projekto autorius – skulptorius R. Midvikis. 1993 m.  Dvarionų šeimos kapas įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Nuotrauka iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 48.

Naudota literatūra:

  • Amžinoji klajūnė: apie pianistę Aldoną Dvarionaitę. Sud. Audronė Girdzijauskaitė. Vilnius: Krantai, 2004. 382 p. ISBN 9955-9367-2-X.
  • Dvarionaitė Aldona. Iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 48. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • JUOZAPAITIENĖ, Ona. Dvarionaitė Aldona. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 5, p. 241. ISBN5-420-01532-3.; Muzikos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, t. 1, p. 356. ISBN5-420-01466-1.