Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Rastauskas Rolandas (g. 1954 10 13)

Rastauskas Rolandas (g. 1954 10 13)

Rastauskas Rolandas

   Poetas, dramaturgas, eseistas, vertėjas, Klaipėdos universiteto docentas, Nacionalinės premijos laureatas (2010)

R. Rastauskas gimė 1954 m. spalio 13 d. Vilniuje. Nuo 1960 m. gyvena Palangoje. Mokėsi Palangos Mečislovo Gedvilo vidurinėje mokykloje (dabar – Senoji gimnazija), kurią 1972 m. baigė aukso medaliu. 1972–1978 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos fakultete, įgijo anglų kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikaciją.

Baigęs studijas, R. Rastauskas dirbo vyriausiuoju redaktoriumi Operos ir baleto teatre Vilniuje (1978–1986), dėstė Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos fakulteto Užsienio literatūros katedroje (1981–1984).

1986 m. R. Rastauskas persikėlė gyventi į Palangą, dirbo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (dabar – Klaipėdos universiteto Menų fakultetas). Nuo 1991 m. R. Rastauskas – Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros katedros vyriausiasis asistentas, nuo 1993 m. – šios katedros docentas.

1983–1984 m. rašytojas stažavosi Sąjunginiame kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institute Maskvoje (Rusija), 1984–1986 m. – Londono nacionaliniame teatre, Karališkojoje dramos akademijoje, The Traverse teatre Edinburge ir Stephen Joseph teatre Skarbore (Didžioji Britanija).

Mokydamasis Palangos M. Gedvilo vidurinėje mokykloje, R. Rastauskas lankė palangiškio pedagogo Jono Brindzos vadovaujamą literatų būrelį. Jame debiutavo pjese Lenktynių aitvaras (1971), kuri buvo pastatyta Valstybiniame jaunimo teatre Vilniuje. Vėliau publikuotos pjesės Talmantas Žuvėdra (1974), Bermudų trikampis (1982), pjesių rinkiniai Lenktynių aitvaras. Talmantas Žuvėdra (1988), Bermudų trikampis: teatrinės istorijos (2011). Dramaturgas taip pat parašė scenarijus Lietuvos ir užsienio teatrams: Klepsidros sanatorija (Lenkija, 2002); Othello?! (Rumunija, 2002); Notturno arba Bebrų respublika (Lietuva, 2002). Daugelio teatrų (Lietuvos nacionalinio, Šiaulių, Klaipėdos universiteto ir kt.) bei įvairių Lietuvos ir tarptautinių festivalių organizatorių užsakymu vertė užsienio autorių pjeses į lietuvių kalbą. Be teatrinės literatūros darbų, R. Rastauskas publikavo eilėraščių rinkinius: Albumas (1987), Tinginio raudos (1992), Aktorius pasitraukia (1996), Metimas (2006), Vienišos vėliavos (2014), esė rinktines Kitas pasaulis (2004), Privati teritorija (2009), fotoeseistinį albumą Berlynalijos (kartu su fotomenininku Remigijumi Treigiu, 2008).      

Rašytojas su perkusininku Arkadijumi Gotesmanu įrašė poetinio džiazo kompaktinę plokštelę Metimas (2005). Kaip skaitymo performansų atlikėjas, R. Rastauskas surengė pasirodymus Varšuvoje (Lenkija), Briuselyje ir Gente (Belgija) bei kitur.

Autorius verčia iš rusų, lenkų, slovėnų ir anglų kalbų. Jo paties tekstai versti į anglų, lenkų, rusų, baltarusių, slovėnų, švedų ir kt. kalbas.

R. Rastauskas aktyviai bendradarbiauja lietuvių ir užsienio spaudoje. 1989–1990 m. jis buvo savaitraščio Atgimimas, 1993–2003 m. – dienraščio Lietuvos rytas bendradarbis, 2003–2005 m. turėjo savo skiltį Čikagos (JAV) kultūros mėnraštyje Akiračiai, nuo 2005 m. – žurnalo Verslo klasė nuolatinis autorius.

Be literatūrinės ir teatrinės kūrybos, R. Rastauskas aktyviai dalyvauja įvairių organizacijų, sąjungų veikloje. 1986–1990 m. jis buvo Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekcijos valdybos pirmininkas, nuo 1990 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 1991–1992 m. R. Rastauskas buvo Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus valdybos pirmininko pavaduotojas. Rašytojas  buvo kultūros almanachų Proskyna (1989–1994) ir Krasnogruda (1993–1996, Lenkija) redakcinių tarybų narys, daugelio tarptautinių kultūros projektų ir konferencijų dalyvis, konsultantas, teatrų ir meno festivalių vertinimo komisijų narys Lenkijoje ir Vokietijoje, Lietuvos nacionalinio dramos teatro (2011–2013) ir Antano Mončio namų-muziejaus Palangoje tarybų narys.

1997 m. R. Rastauskui paskirta Ellen Markson fondo (JAV), 2005 m. – Roberto Boscho fondo (Vokietija) stipendijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos stipendija (2006).

2001 m. autorius apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už geriausią kultūrinę publicistiką. 2003 m. R. Rastauskui įteiktas Lietuvos Respublikos Prezidento atminimo ženklas. 2006 m. skirta Ievos Simonaitytės premija bei Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto premija už geriausią 2005-ųjų metų knygą Kitas pasaulis. 2010 m. rašytojas apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija „už žaismingos ir ironiškos eseistikos būtį pasaulyje ir už sakinio eleganciją“ bei KLASCO premija už meninę veiklą. Už eilėraščių rinktinę Vienišos vėliavos (2014) R. Rastauskui paskirta Jotvingių premija (2015), prezidentūroje apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2015).

Apie R. Rastauską 2006 m. sukurtas TV filmas „Vaikštūnas RoRa“.

Nuotrauka iš Verslo klasė, 2010, nr. 4, p. 67.

Naudota literatūra:

  • RAMM, Vita. Šeši Rolando Rastausko dešimtmečiai – gyvenimas su sakiniais. Vakarinė Palanga, 2014, spalio 11, p. 6.
  • Rastauskas Rolandas. Iš Asmenybės. Vilnius: BALTO print, 2015, d. 2, p. 913-914. ISBN 978-609-95578-5-4.
  • Rastauskas Rolandas. Iš Klaipėda. Kraštiečiai. Kaunas: JJJ leidyba, 2012, p. 530-531. ISBN 978-609-95447-0-0.
  • Rastauskas Rolandas. Iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 249-250. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • RASTAUSKAS, Rolandas. R. Rastauskas: kūrybos laisvė nebūtinai turi sukelti adresato susidomėjimą: [pokalbis]. Kalbėjosi Kristina Sadauskienė. Durys, 2014, spalis, p. 34-40.
  • Sėkmingos Lietuvos kūrėjams – valstybės apdovanojimai. Iš Lietuvos Respublikos Prezidentė [interaktyvus]. [Vilnius]: [s. n.], [s. a.] [žiūrėta 2015 m. gruodžio 8 d.]. Prieiga per internetą: https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pranesimai-spaudai/sekmingos-lietuvos-kurejams-valstybes-apdovanojimai/6596/22147