Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Kišonaitė-Auželienė Sigita (1948 07 03 – 2015 07 03)

Kišonaitė-Auželienė Sigita (1948 07 03 – 2015 07 03)

Kisonaite Auzeliene Sigita

   Dailininkė (grafikė), knygų iliustratorė                                               

S. Kišonaitė gimė 1948 m. liepos 3 d. Kaune. 1966 m. ji baigė Kauno J. Naujalio vidurinę meno mokyklą ir įstojo į Vilniaus valstybinį dailės institutą (dabar – Dailės akademija), kurį baigė  1972 m. Aukštojoje mokykloje studijavo taikomąją grafiką.

Po studijų grafikė įsikūrė Klaipėdoje, o nuo 1974 m. gyveno ir kūrė Palangoje. Ji – Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1984), viena iš Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ steigėjų.

Nuo 1973 m. grafikė dalyvavo bendrose vietinėse, respublikinėse, sąjunginėse dailės parodose. Personalines parodas surengė Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Palangoje. Ji kūrė grafikos darbus, ekslibrisus ir originalius atvirukus, iliustravo knygas. Dirbo estampo, knygos iliustracijos srityse litografijos ir mišriomis technikomis. Kūrybos pradžioje daugiau dirbdavo juodais pieštukais, tušu, plunksnele, tikroviškai vaizduodavo žmogų ir jo aplinką,  vėliau – spalvotais pieštukais, pereidavo prie abstrakcijų. Bandė tapyti, mėgino jėgas ir scenografijoje, pamėgo koliažus. Lankydavosi fotomeno, keramikos, dizaino parodose. Atmintyje užfiksuotos detalės duodavo impulsą sukurti ką nors naujo, savito.

S. Kišonaitė-Auželienė Lietuvoje daugiau žinoma kaip vaikų knygų iliustratorė. Menininkė iliustravo M. Stundžios „Tarp žolynų ir lazdynų“ (1985), Tadžikijos vaikų poezijos rinktinę „Mes iš Pamyro“ (1988), M. Kudarauskaitės „Kęstaičių žemaičiai“ (1993), „Ar vingri kalbos gaida?“ (1989), D. Kudžmaitės „Slėpynių dainelė“ (1989), V. Portapo „Įdomioji meteorologija“ (1990), O. Dovidavičiūtės „Marių rankšluostėlis“ (1992), R. Mačio „Virventas“ (1993) J. Kantauto „Kranto randai“ (1994), „Vandenyno žemė“ (1997), A. Kačinauskio „Vienatvės šulinio šviesa“ (1997) ir kt.

Grafikė mirė 2015 m. liepos 3 d., palaidota Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš Dvidešimt mostų. Palanga: Palangos kūrybinė grupė „Mostas“, 2013, p. 18.

Naudota literatūra:

  • BOČIULYTĖ, Rita. Pradžios pabaiga. Klaipėda, 1998, balandžio 18, p. 22.
  • Sigita Kišonaitė-Auželienė. Iš Dvidešimt mostų. Palanga: Palangos kūrybinė grupė „Mostas“,  2013, p. 18-23. ISBN 978-609-95537-0-2.
  • MUKIENĖ, Danutė. Praktiškumas netrukdo būti menininke. Klaipėda, 1995, rugsėjo 5, p. 20.
  • PILIBAITIENĖ, Jūratė. Sigita Kišonaitė-Auželienė: „Man parodos nėra tiek svarbios, didesnį dėmesį teikiu kūrybos veiksmui“. Vakarinė Palanga, 1998, kovo 21, p. 9.