Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Platakis Kazimieras (g. 1924)

Platakis Kazimieras (g. 1924)

 Platakis Kazimieras  

    Medikas (rentgenologas), Lietuvos nusipelnęs gydytojas        

K. Platakis gimė 1924 m., mokėsi Varnių progimnazijoje. 1952 m. baigė Kauno medicinos institutą ir buvo paskirtas į Palangą vyriausiuoju ligoninės gydytoju. Pokario metais dirbti ligoninėje buvo sunku. Atvykęs į Palangą, K. Platakis rado ligoninę su 10 lovų. Nebuvo nė vieno gydytojo, trūko inventoriaus, aparatūros. Ligoninės pastatą jis perėmė iš gydytojos Jadvygos Jarmolavičiūtės-Pipinienės. Patalpos buvo ankštos, nepritaikytos nei stacionarui, nei poliklinikai. Jauno gydytojo užsispyrimo ir reiklumo dėka ligoninė išsiplėtė, buvo atidarytos biocheminė ir klinikinė laboratorijos, fizioterapijos, elektrokardiografijos kabinetai, nupirktas rentgeno aparatas. K. Platakio iniciatyva Palangoje pastatytas ligoninės priestatas, nauja poliklinika, įdarbintas didelis būrys medicinos darbuotojų. Prie Palangos miesto prijungus Šventosios gyvenvietę,  medicininio aptarnavimo ribos išsiplėtė, buvo stiprinamas greitosios pagalbos darbas.

K. Platakis – pirmos kategorijos rentgenologas. 1974 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardas, jis – respublikos sveikatos apsaugos žymūnas.

1981 m. K. Platakis išvyko gyventi į Vilnių.

Nuotrauka iš Švyturys (Kretinga),1974, rugsėjo 10.

Naudota literatūra:

  • MATUKYNIENĖ, Elena. Palangos medikai. Iš Apie medicinos mokslo ir praktikos istoriją Lietuvos pajūryje: prisiminimai ir faktai. Palanga, 1992, p. 30-35.
  • PLATAKIS, Kazys. Darbo žmonių sveikatos sargyboje. Tarybinė Klaipėda, 1975, spalio 10.
  • ŽEMAITIS, B. „Būk tvirtas kaip ąžuolas!“ Švyturys (Kretinga), 1974, rugsėjo 10.