Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Griušys Juozas (1952 03 10 – 2017 05 11)

Griušys Juozas (1952 03 10 – 2017 05 11)

Griusys Juozas    Dailininkas (tapyba, grafika, karikatūra, kaligrafija)                                

J. Griušys gimė 1952 m. kovo 10 d. Medsėdžių kaime (Klaipėdos r.). Mokėsi Ketvergių (Klaipėdos r.) aštuonmetėje mokykloje (1959–1966), Priekulės vidurinėje mokykloje (1966–1969). 1969 m. įstojo į Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą. Praktiką atliko Palangos prekybos valdyboje, kūrė pano "Birutės" kavinei. Atitarnavęs tris metus tarybinėje armijoje, grįžo tęsti mokslų ir 1975 m., su pagyrimu baigęs S. Žuko technikumą ir, įgijęs dailininko apipavidalintojo specialybę, paskyrimo vieta pasirinko Palangą.

J. Griušys Palangoje gyveno nuo 1975 m. Jis dirbo Palangos prekybos valdyboje reklamos biuro dailininku (1975–1983), kino teatre „Naglis“ (1983–2003) dailininku.

Menininkas – vienas iš Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ steigėjų. 1996–2000 m. ir  2003–2017 m. jis buvo šios kūrybinės grupės pirmininkas.

Dailininkas meno parodose dalyvavo nuo 1975 m. Dirbo tapybos, akvarelės, grafikos, karikatūros, kaligrafijos srityse bei mišria technika. Personalinės parodos buvo eksponuotos Palangoje (1986, 2000, 2007, 2015, 2017). J. Griušys dalyvavo karikatūrų parodose Lietuvoje ir užsienyje (nuo 1975), Palangos kūrybinės grupės „Mostas“ bendrose parodose (nuo 1993). Dailininkas iliustravo keletą knygų, sukūrė dvylikos satyrinių piešinių ciklą žurnalui „ADIZ“ (Vokietija), apie 20 grafikos darbų istorine Mažosios Lietuvos tematika, nupiešė tris komiksus istorine nuotykine tematika.  Jis žurnale „Šluota“ bei kituose leidiniuose nuo 1972 m. publikavo apie 1000 karikatūrų ir šaržų. 1991 m. ėmus leisti laikraštį „Palanga“ (redaktorius G. Griškevičius), J. Griušys buvo naujojo leidinio dailininkas, piešė karikatūras skyreliui „Prie Rąžės akmenų“.

 Dailininkas apdovanotas specialiuoju prizu tarptautinėje karikatūrų parodoje Taline (Estija, 1980), Lietuvos karikatūrų parodose Vilniuje laimėjo pirmąsias vietas (1989, 1991), karikatūrų konkurse „Lietuva ir NATO“ laimėjo pirmąją vietą (2001).

Juozas Griušys mirė 2017 m. gegužės 11 d., palaidotas Palangos kapinėse.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • GEDVILAITĖ, Rasa. Susirinkusieji į Juozo Griušio jubiliejinę parodą pasijautė apdovanoti. Palangos tiltas, 2017, kovo 14, p. 5.
  • GRAJAUSKIENĖ, Livija. Dailininkas Juozas Griušys: priklausomas nuo piešimo. Vakarų ekspresas, 2017, kovo 15, p. 10, 11.
  • GRAJAUSKIENĖ, Livija. Juozas Griušys: „Paišinėju kasdien: tai – lyg dienoraščio rašymas“. Palangos tiltas, 2015, kovo 31, p. 7.
  • Juozas Griušys. Iš: Dvidešimt mostų. Palanga: Palangos kūrybinė grupė „Mostas“, 2013, p. 10-17. ISBN 978-609-95537-0-2.
  • Griušys Juozas. Iš: Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 172. ISBN 978-609-95578-0-9.