Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Žulkus Albertas (1933 09 08 – 2016 02 01)

Žulkus Albertas (1933 09 08 – 2016 02 01)

Zulkus Albertas    Tautodailininkas, medžio skulptorius, drožėjas                                

A. Žulkus gimė 1933 m. rugsėjo 8 d. gausioje žemaičių valstiečių šeimoje Telšių  apskrities Janapolės kaime. Jo dėdė Vincentas Gečas – garsus dievdirbys, tėvas mokėjo staliaus darbą, tad A. Žulkus turėjo įgimtus gabumus ir potraukį meniniams medžio darbams. 1948 m. A. Žulkus įstojo į Telšių taikomosios dailės vidurinę mokyklą, kurią baigė 1958 m. Tris metus jis tarnavo tarybinėje armijoje. Baigęs mokslus,  1958 m. jis atvyko į Palangą. 1958–1993 m. tautodailininkas dirbo Klaipėdos „Dailės“ kombinate (nuo 1958 m. – dailininku-išpildytoju, o nuo 1961 m. – liaudies meistru). Jis  rengė personalines parodas įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. A. Žulkaus kūryba žinoma ne tik Lietuvoje – jo darbų yra įsigiję įvairūs muziejai, meno kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje, žymūs asmenys. A. Žulkus kaip tautodailininkas nuo 1961 m. dalyvaudavo visose respublikinėse ir sąjunginėse tautodailininkų parodose. Už dalyvavimą parodose menininkas apdovanotas daugeliu LTSR Liaudies meno rūmų ir LTSR kultūros ministerijos garbės ir padėkos raštų.

Alberto Žulkaus kūryba įvairi: monumentalioji skulptūra (memorialiniai paminklai, kryžiai, stogastulpiai), mažosios plastikos kūriniai (skulptūrėlės, prizai, suvenyrai), buitiniai drožiniai, kaukės. Ablingos ansamblyje 1972 m. jis sukūrė skulptūrinę grupę Baltuonių šeimai.

Keletas jo skulptūrų papildė Raganų kalno ansamblį. Menininkas sukūrė skulptūrų ir bareljefų religine ir tautine tematika. Gimtajai Janapolei dovanojo kūrinį „Sopulingoji“, kad saugotų nuo nelaimių. Svarbią vietą jo kūryboje užima antkapiniai paminklai, kryžiai, rūpintojėliai.

Palangoje stovi keturi meistro sukurti kryžiai. Vienas jų skirtas Palangos tremtiniams atminti, pastatytas 1988 m. Įdomūs jo mažosios plastikos darbai – prizai, suvenyrai, kuriuose jis kūrybingai derina medį ir gintarą. Tekinti medžio darbai, dekoratyvinės lėkštės, buities rakandai, restauruoti baldai – tai meistro darbai, kuriuose dera paprastumas ir originalus modernumas. Menininkas mielai drožė dekoratyvines ir apeigines kaukes, taip pat aktyviai dalyvavo Užgavėnių šventėse.

A. Žulkus aktyviai dalyvavo tautodailės sąjungos veikloje: buvo Palangos miesto tautodailininkų sekcijos pirmininkas (1966–1987), Žemaitijos tautodailės skyriaus valdybos narys (1988–1995), Lietuvos tautodailės valdybos narys (1989–1994).

Iškilaus tautodailininko septyniasdešimtmečio proga išleistas albumas „Albertas Žulkus: žemaitiška medžio filosofija“ (2003). Autoriaus kūrybiniam 50-čiui pažymėti Palangos Gintaro muziejuje eksponuota paroda „Saulės akmenų taku“, išleistas katalogas (2008). 2013 m. išleistas apverčiamasis tautodailininkų darbų albumas „Teresė Žulkienė; Albertas Žulkus". Albertas Žulkus – žemaitis, talentingas ir be galo darbštus menininkas, aistringas šachmatininkas, senienų ir senosios lietuviškos spaudos kolekcininkas.

Žulkus mirė 2016 m. vasario 1 d., palaidotas Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš  Albertas Žulkus: žemaitiška medžio filosofija. Klaipėda: Eglė,  2003. 52 p.

Naudota literatūra:

 

  • ČELIAUSKAITĖ, Rima. Žemaitiška medžio filosofija, gimstanti drožėjo rankose. Vakarų ekspresas, 2004, sausio 24, p. 8.
  • GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. Albertas Žulkus: „Jeigu pašalietis teigia, kad mano skulptūra kaip gyva, man tai – didžiausias komplimentas. Palangos tiltas, 2012, birželio 22, p. 8.
  •  Palangiškis meistras Albertas Žulkus – visos Lietuvos pasididžiavimas. Iš Audra Lukauskytė: publikacijos, atsiminimai, bibliografija. Palanga: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2011, p. 79-81. ISBN 978-609-95328-0-6
  • ŽIEMYTĖ, Ivona. Apie rūpintojėlius gintaro akimis ir nuaustas lelijas. Vakarų ekspresas, 2010, balandžio 21, p. 11.
  • Albertas Žulkus: žemaitiška medžio filosofija. Klaipėda: Eglė, 2003. 52 p. ISBN 9955-542-02-0