Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Stropus Ignas (1885 01 20 – 1959 08 13)

Stropus Ignas (1885 01 20 – 1959 08 13)

Stropus Ignas    Žymus Lietuvos pajūrio fotografas                                                              

Ignas Stropus gimė 1885 m. sausio 20 d. Kretingos apskrityje, Kartenos valsčiuje, Pakutuvėnų kaime. Augo pas tėvus ūkyje, mokėsi Plungės parapinėje mokykloje, Palangos progimnazijoje. Fotografavimo meno mokėsi Plungėje pas M. Berkovičių (1909), Kretingoje – pas A. Survilą. Kretingoje I. Stropus įkūrė pirmąją meninės fotografijos ateljė „Birutė“. 1913 m. I. Stropus vedė Ievą Rupeikaitę. 1915–1920 m. fotografas gyveno žmonos tėviškėje Šiemulių kaime (Plungės raj.). Jis važiuodavo po kaimus, fotografavo, bet tuo pačiu ir ūkininkavo. 1920–1921 m. I. Stropus fotografavo Kretingoje, o 1921 m., kai Palanga iš latvių buvo grąžinta Lietuvai, šeima persikėlė į kurortą. Čia I. Stropus išsinuomojo iš klebono pusę namo. Kieme pasidarė stiklinį paviljoną iš fotografijoje naudojamų plokštelių ir fotografavo. Elektros Palangoje dar nebuvo. Fotografuoti  išmoko ir I. Stropaus žmona. P. Mongirdaitės jau nebuvo, todėl I. Stropus mieste buvo jei ne vienintelis, tai pagrindinis šio amato meistras. Fotografas dirbti eidavo ir į parką,  pajūrį.

Kadangi vaikus reikėjo leisti į gimnaziją, 1930 m. I. Stropus išvyko su vaikais į Plungę,  pasistatė nedidelį stiklinį paviljoną ir fotografavo. I. Stropienė liko Palangoje ir tęsė darbą.

1933 m. I. Stropus grįžo į Palangą ir dirbo čia iki 1945 m. I. Stropus nuotraukose užfiksavo istorinį įvykį – 1938 m. gaisrą Palangoje. Nors jo namai ir paviljonas degė, I. Stropus visą dieną fotografavo liepsnų apimtą kurortą. Po gaisro Stropų šeima įsikūrė Basanavičiaus gatvėje, prie Ronžės, priešais „Jūros“ restoraną. Antrojoje ateljė jau buvo elektra.

Ignas Stropus ne tik fotografavo kaip amatininkas, kad uždirbtų lėšų šeimai išlaikyti, bet jis buvo ir menininkas. Domėjosi fotografijos pasiekimais, naujovėmis, pats kantriai ieškodavo geriausio apšvietimo, įdomaus kadro, naudojo įvairius filtrus, eksperimentavo. Jo nuotraukose užfiksuoti Palangoje lankomi objektai, architektūra, žymūs žmonės, peizažai. 

Jo ateljė buvo gausu dekoracijų, kurių fone buvo fotografuojami žmonės. Palangoje darytų nuotraukų apatiniame dešiniame kampe fotografas uždėdavo reljefinį spaudą, kuriame buvo nurodytas miesto pavadinimas ir fotografo pavardė. Buvo įsigijęs nemažai foto aparatų. Jis turėjo ir mokinių, kuriuos supažindino su fotografavimo specifika. Iš Klaipėdos parsiveždavo popieriaus, plokšteles, filmus. Chemikalus pirkdavo iš Palangos vaistinės. Žiemos metu fotografas neturėjo daug darbo, bet vasarą dirbdavo nuo ryto iki nakties. Svajojo ir domėjosi apie spalvotą fotografiją. 1933 m. I. Stropaus nuotraukos buvo eksponuotos „Putpelės“ draugijos surengtoje parodoje Šiauliuose ir buvo gerai įvertintos. Fotomenininko nuotraukos buvo publikuojamos to meto periodinėje spaudoje ir albumuose. 1936 m. Lietuvos Šaulių sąjungos Palangos būrys išleido I. Stropaus meninių fotografijų albumą „Palanga“. Fotografas išleido  atvirukų, kurie buvo pardavinėjami Palangos knygyne ir spaudos kioske. Jo vaikai atvirukus mieste pardavinėjo, o poilsiautojai noriai juos pirko.

Po antrojo pasaulinio karo fotografų šeima persikėlė gyventi į Šiemulius, dar fotografavo vietinius kaimiečius. Palangoje liko visi archyvai, kurie ten ir pražuvo. Nuo 1956 m. I. Stropus su žmona apsigyveno Kaune kartu su sūnumi. 1959 m. rugpjūčio 13 d. I. Stropus mirė.

Nuotrauka iš asmeninio Jolantos Klietkutės archyvo.

Naudota literatūra:

  • DIRGĖLA, Tomas. Palangą fotografavęs I. Stropus užfiksavo ir 1938-ųjų gaisrą. Vakarinė Palanga, 2012, gruodžio 5, p. 6.
  • STROPUS, Algis. Prisiminimai apie tėvą fotografą Igną Stropų [mašinraštis]. Užrašė Virgilijus Juodakis. Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fondas, 1971, 2 lap. 
  • VALIULIS, Skirmantas; ŽVIRGŽDAS, Stanislovas. Fotografija Žemaitijos miestuose ir miesteliuose. Žemaičių žemė, 2004, nr. 1, p. 14-17.
  • ŽVIRGŽDAS, Stanislovas. Fotografija Žemaitijos miesteliuose. Žemaičių saulutė, 2003, spalio 31, p. 4-5. 
  • ŽVIRGŽDAS, Stanislovas. Mūsų miestelių fotografai. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2003, p. 72-79. ISBN 9955-438-18-5.