Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Strikas Vytautas (1937 08 10 – 1988 02 24)

Strikas Vytautas (1937 08 10 – 1988 02 24)

 Strikas Vytautas    Muzikos pedagogas, visuomenės ir kultūros veikėjas, ilgametis Palangos muzikos mokyklos vadovas, LTSR nusipelnęs mokytojas

V. Strikas gimė 1937 m. rugpjūčio 10 d. Telšių rajone, netoli Alsėdžių. Tėvams persikėlus gyventi į Klaipėdą, mokėsi Klaipėdos vaikų muzikos mokykloje pedagogo V. Balkaičio smuiko klasėje, vėliau muzikos studijas tęsė Klaipėdos muzikos mokykloje (dab. S. Šimkaus konservatorija) smuiko pedagogo K. Gaidėno klasėje. Čia mokydamasis, susipažino su būsima žmona Kostancija. Baigęs šią mokyklą, paskirtas dirbti smuiko mokytoju Klaipėdos vaikų muzikos mokykloje. 1956 m. lapkričio 24 d. jis sukūrė šeimą. Jaunas pedagogas gilinti muzikos žinių įstojo į Vilniaus konservatorijos (dab. Muzikos akademija) neakivaizdinį skyrių. Jo pedagogai buvo garsūs Lietuvos smuikininkai E. Paulauskas ir P. Juodišius. 1958 m. V. Strikas paskirtas Palangos ir Kretingos  muzikos mokyklų smuiko mokytoju.

1958 m. rugsėjo 1 d. Palangoje atidaryta septynmetė muzikos mokykla. Ji įsikūrė nedideliame mediniame name Birutės alėjoje Nr. 18. Įkurtos fortepijono, smuiko, kanklių, akordeono, trimito, klarneto specialybės. Šešių šios mokyklos mokytojų gretose – Vytautas Strikas su žmona Kostancija Strikiene, kuri dėstė vokalą. Darbo ir gyvenimo sąlygos pradžioje buvo blogos – kol suremontavo mokytojams gyventi skirtas patalpas, nuo rudens iki Naujų metų reikėjo gyventi mokyklos  antrame aukšte esančiose nešildomose patalpose, maistą gaminti ant žibalinės viryklėlės. Bet pedagogų tai neliūdino – tikėjimas, viltis ir meilė, mėgstamas darbas ir jaunystė atpirko visus buitinius  nesklandumus. Muzikos mokyklai vadovavo B. Zubrickas (1958–1963), B. Normantas (1963–1966). 1959 m. mokyklai paskirtos naujai suremontuotos erdvesnės patalpos P. Aksionaičio (dabar – J. Simpsono g.). 1961 m. Palangos miesto valdžia Strikų šeimai paskyrė butą Jūratės gatvėje, po to sutuoktiniai persikėlė į erdvesnį butą Kretingos gatvėje. 1962 m. mokyklos smuiko klasę baigė pirmieji V. Striko mokiniai. Į 1964 m. vykusią Respublikinę dainų šventę važiavo  styginių ansamblis, kuriam vadovavo mokytojas Vytautas Strikas. 

Baigęs Lietuvos konservatoriją, V. Strikas grojo Lietuvos respublikiniame muzikos mokytojų styginiame orkestre. Vasaromis ir moksleivių žiemos atostogų metu šio orkestro muzikantai rinkdavosi iš visos Lietuvos muzikos mokyklų įvairiuose miestuose, repetuodavo ir koncertuodavo.

Nuo 1966 m. Palangos muzikos mokyklai vadovavo Vytautas Strikas, dirbęs joje nuo pat įkūrimo iki netikėtos mirties. 1975 m. V. Strikui suteiktas LTSR nusipelniusio mokytojo vardas.

1982 m. mokyklos direktoriui ir visam kolektyvui didelis džiaugsmas – mokykla persikėlė į Gintaro-Maironio gatvių sankryžoje architektės I. Likšienės suprojektuotus naujus rūmus. Direktoriaus V. Striko didelio sumanumo ir pastangų dėka mokykla savo 25-uosius mokslo metus pradėjo erdviose patalpose, kur užteko vietos ir mokymo klasėms, ir koncertų salei. 1983 m. muzikos mokykloje atidarytas dailės skyrius. 1984 m. V. Striko vadovaujamai muzikos mokyklai suteiktas Stasio Vainiūno vardas.

Direktorius džiaugėsi, kad Palangos muzikos mokyklos ugdytiniai sėkmingai tęsė muzikos mokslus aukštesniosiose ir aukštosiose muzikos mokyklose. Vadovaujant V. Strikui, suaktyvėjo mokyklos koncertinis gyvenimas – pedagogai ir mokiniai surengė daug koncertų  Palangos miesto bendruomenei, bendradarbiavo su Lietuvos radiju ir televizija, mokiniai nuolat dalyvavo ir laimėjo prizus respublikinėse apžiūrose, dainų šventėse. Akordeonistų orkestras ir kiti mokyklos  kolektyvai respublikiniuose konkursuose laimėdavo prizines vietas. Mokykla tapo aktyviu kultūros židiniu Palangoje. Įstaigos vadovas  kartu su pedagogais sustiprino muzikos mokyklos ne tik kaip švietimo, bet ir kultūros institucijos įvaizdį mieste. Mokyklos direktoriaus iniciatyva užsimezgė draugystė su kitų Lietuvos miestų muzikos mokyklomis, taip pat Latvijos respublikos Liepojos miesto antrąja, Vengrijos respublikos Debreceno miesto Zoltano Koday muzikos mokyklomis. Susitikimų metu buvo dalijamasi pedagogine patirtimi, rengiami bendri ugdytinių koncertai. Palangos muzikos mokykla buvo žinoma respublikoje, nes buvo veikli, turėjo darbštų kolektyvą ir gabius mokinius. 

1960 m. V. Strikas subūrė kaimo kapelą ir jai vadovavo. Vėliau šis kolektyvas pavadintas „Atgaja“. Tai buvo Palangos kultūros namų kaimo kapela, vėliau – „Jūratės“ sanatorijos kolektyvas. Iš pradžių kapeloje grojo tik instrumentalistai, vėliau prisijungė ir vokalistai: K. Strikienė, J. Žalimienė, N. Steponavičienė, J. Tubinas, R. Pupelis, V. Piparas. Šią kapelą pamėgo visi miestiečiai, be jos buvo neįsivaizduojamos miesto bendruomenės šventės. Vėliau kapela plėtėsi, prisijungė nauji nariai. Atgaivą širdžiai muzikuodami jautė ir patys dalyviai, ir klausytojai. Šio kolektyvo nariai daug koncertavo, dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse.

V. Strikas buvo aktyvus Palangos kultūros gyvenimo dalyvis. Jis buvo miesto Kultūros ir meno tarybos narys, dalyvavo respublikiniuose dainų ir šokių konkursuose, vasaros šventėse, buvo meno saviveiklos kolektyvų apžiūrų komisijos pirmininkas  ir kt. Jį kvietė visur, kur buvo reikalingas atidus, profesionalus vertinimas, taiklios pastabos, pagarba žmogui ir menui.

1988 m. vasario 24 d. ilgametis S. Vainiūno muzikos mokyklos direktorius Vytautas Strikas netikėtai mirė. Jis palaidotas senosiose Palangos kapinėse. Į paskutinę kelionę jį lydėjo didžiulis palangiškių gyventojų, mokinių, draugų muzikų iš visos Lietuvos būrys.  

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:                                                                      

  • LUKAUSKAITĖ, Audra. Smuikininkas Vytautas Strikas gyvenimą puošė muzika. Vakarinė Palanga, 2003, kovo 5, p. 4-5.
  • SPEVAKOVIENĖ, Bronislava. Skambanti Palangos styga: Vytautui Strikui – 75. Palangos tiltas, 2012, rugpjūčio 14, p. 7.
  • Strikas Vytautas. Iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 92. ISBN 978-609-95578-0-9.