Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Sobeckis Dainius (g. 1977 07 15)

Sobeckis Dainius (g. 1977 07 15)

Sobeckis Dainius   Poetas, pedagogas, žurnalistas                                                                                     

Dainius Sobeckis gimė 1977 m. liepos 15 d. Klaipėdoje, ten baigė vidurinę mokyklą. Klaipėdos universitete įgijo teologijos bakalauro (2001) ir religijos mokslų magistro (2003) laipsnius. Dešimt metų jis vaidino jaunimo teatre „Be durų“. Dirbo korespondentu „Plungės žiniose“, korektoriumi, vadybininku-pardavėju, scenos darbininku ir staliumi, administratoriumi, tikybos mokytoju Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje ir Neringos  miesto Nidos pagrindinėje mokykloje, 2006-2011 m. – Palangos miesto savivaldybės kultūros skyriuje vyresniuoju specialistu paveldosaugai ir etninei kultūrai. Nuo 2010 m. gyvena Plungėje, yra kultūros savaitraščio „Žemaičių saulutė“ redaktoriaus pavaduotojas. D. Sobeckis – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas.

Dainius Sobeckis spausdina savo kūrybą įvairiuose respublikiniuose leidiniuose, almanachuose „Baltija“, „Varpai“, „Poezijos pavasaris“,  periodiniuose leidiniuose ir kt. Jo eilėraščiai versti į anglų, baltarusių, lenkų, rusų, ukrainiečių kalbas. D. Sobeckis – nuolatinis literatūrinių konkursų Lietuvos universitetuose dalyvis; įvairių prizinių vietų laimėtojas, tris kartus laureatas (2001 m. ir 2003 m. Klaipėdoje, 2002 m. – Kaune). Nuo 2007 m. D. Sobeckis – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

D. Sobeckis išleido poezijos rinkinius:

•      Be vietovardžių (2001)

•      Žvejo sūnaus (2006)

•      Homo religiosus (2011)

Poetas  sudarė leidinius:

•      Palanga. Kultūros paveldas: [fotoalbumas] (2008)

•      Palangos kultūros paveldas: būti ar nebūti? : [konferencijos medžiaga] (2008)

•      Baltija 2007: [almanachas] (2007)

•      Baltija 2008: [almanachas] (2008)

Nuotrauka iš  SOBECKIS, Dainius. Žvejo sūnaus. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006. 93 p.

Naudota literatūra:

  • GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. Dainius Sobeckis į posmų liūtį įkinkė jūrą. Palangos tiltas, 2012, liepos 27, p. 8.
  • GEDVILAITĖ, Rasa. Mūzos numylėtinis. Palangos tiltas, 2009, rugsėjo 2, p. 7. 
  • SINUŠIENĖ, Ligita. Dainius Sobeckis: „Kapinės – lyg miestas su architektūriniais statiniais“. Vakarinė Palanga, 2009, spalio 31, p. 7.