Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Pukys Povilas (1925 05 10 – 2017 03 15)

Pukys Povilas (1925 05 10 – 2017 03 15)

Pukys Povilas  

   Žurnalistas, redaktorius, rašytojas, visuomenininkas                                                    

                                                                

P. Pukys gimė 1925 m. gegužės 10 d. Palangoje, nuo 1932 m. augo uostamiestyje, lankė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją iki 1939 m., kol Hitleris užgrobė Klaipėdos kraštą. Po to grįžo į Palangą.

Nuo 1944 m. pradėjo dirbti. 1949 m. baigė teisės studijas Vilniaus universitete, 1956 –lituanistiką Pedagoginiame institute, Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete.

Dirbo žurnalistu laikraščiuose „Komjaunimo tiesa“, „Literatūra ir menas“, žurnaluose „Jaunimo gretos“, „Kinas“, Lietuvos televizijoje. Redagavo savaitraštį „Kalba Vilnius“, bet aktualus laikraščio turinys nepatiko valdžiai, ir 1968 m. jis buvo atleistas. Nuo 1968 m. P. Pukys dirbo Lietuvos kino studijoje, kronikos ir dokumentinių filmų redakcijoje, redagavo kino periodiką, rašė trumpo metražo filmų scenarijus, nuo 1979 m. režisavo užsakomuosius filmus, tapo Kinematografininkų sąjungos nariu. 1985 m. P. Pukys išėjo užtarnauto poilsio, bet veiklos jam netrūko. 1999–2014 m. dirbo žurnalo „Liuteronų balsas“ redaktoriumi ir dizaineriu.

P. Pukys buvo Vilniaus evangelikų-liuteronų parapijos tarybos narys (1998–2015). 2011 m. sudarė metraštį „Parapijos analai: 1988–2010“, kuriame pateikė Vilniaus evangelikų-liuteronų parapijos istoriją nuo XVI a. P. Pukys aktyviai dalyvavo lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ veikloje, parapijos senjorų veikloje.

Atgimimo metais Palangoje, Povilui Pukiui iš motinos paveldėtame name (Maironio 25), buvo įkurti evangelikų-liuteronų parapijos maldos namai. Ten buvo meldžiamasi iki 2012 m., kol buvo pastatyta nauja Palangos evangelikų-liuteronų bažnyčia.

Jis išleido knygas: „Anuokart prie uosto“ (2007), „Trečias nelaimi“ (2010), „Skersprūsio klupinis“ (2015), „Maumo sapalai“ (2017).

Nuotrauka iš PUKYS, Povilas. Trečias nelaimi. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 304.

Naudota literatūra:

  • ANDRIULIS, E. P. Pukiui – 85. Liuteronų balsas, 2010, nr. 4, p. 31.
  • PUKYS, Povilas. Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (148): [pokalbis]. Kalbėjosi Gražina Juodytė. Vakarų ekspresas, 2010, balandžio 26, p. 6.
  • PUKYS, Povilas. Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (149): [pokalbis]. Kalbėjosi Gražina Juodytė. Vakarų ekspresas, 2010, gegužės 3, p. 6.
  • Pukys Povilas Endriejus. Iš Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas; Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 3, p. 800. ISBN 5-420-01612-5.