Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Mongirdaitė Paulina (1865 – 1924 11 05)

Mongirdaitė Paulina (1865 – 1924 11 05)

Mongirdaite Paulina

   Pirmoji Palangos fotografė                                                               

Paulina Mongirdaitė gimė 1865 m. Raseinių apskrityje, bajorų Mongirdų šeimoje. Jos tėvai Palangoje nusipirko 2 gyvenamuosius namus ir į Palangą atvyko apie 1885 m. Paulina kalbėjo keliomis užsienio kalbomis, mokėjo piešti, buvo meniškos prigimties. Ji mėgo kalbėti lenkiškai. Nuvykusi pas seserį į Varšuvą (Lenkija), išmoko fotografuoti. Iš ten atsivežė į Palangą ir foto aparatūrą. Apie 1889 m. Memelio gatvėje (dabar – Vytauto gatvė), šalia vaistinės atidarė dienos šviesos paviljoną ir ėmė dirbti fotografe. Paviljone ji darydavo portretines ir grupines nuotraukas. Be to, pakviesta eidavo fotografuoti į namus. Ji fotografavo kretingiškių ir palangiškių grafų Tiškevičių šeimas, jų dvarus, Palangos ir Kretingos miestelius ir jų apylinkes. Paulina mėgo fotografuoti Palangos parką, pajūrį. Kretingos muziejuje saugomos 25 Paulinos Mongirdaitės fotografijos. Jose dažniausiai nufotografuota Juozapo Tiškevičiaus šeima, jo sūnų – kretingiškio grafo Aleksandro Tiškevičiaus ir palangiškio grafo Felikso Tiškevičiaus šeimos XIX a. pab. – XX a. pr. Padarytas nuotraukas P. Mongirdaitė užklijuodavo ant kortelių, apačioje uždėdavo spaudą su savo pavarde. Ji savo padarytas nuotraukas žymėjo keliais firminiais ženklais. Poilsiautojai noriai pirko jos nuotraukas, atvirukus.

Grafai Tiškevičiai P. Mongirdaitei užsakė nufotografuoti Palangos, Kretingos dvarų parkus ir išleisti fotografijų albumus. 1890 m. ji parengė fotografijų albumą „Kretynga“. Jame įdėtos 49 nuotraukos su Kretingos dvaro pastatais, Palangos, Kretingos miestelių vaizdais, bažnyčiomis. Šis albumas yra saugomas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos retų spaudinių skyriuje. Iki Pirmojo pasaulinio karo P. Mongirdaitė išleido atvirukų su Kretingos turgaus aikštės vaizdais, Rusijos-Vokietijos sienos perėjimo punktu ties Bajorais, Kretingos bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno vaizdais. Kretingos muziejuje saugomi P. Mongirdaitės atvirukai, kuriuose pavaizduoti Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių Gedimino, Kęstučio portretai, Kretingos dvaro žiemos sodas ir parkas, Kretingos miestelio turgaus aikštė ir bažnyčia, pasienio punktas. Pas žmones originalių jos darytų nuotraukų išliko mažai, o atvirukus surinko kolekcininkai. Daugiausiai P. Mongirdaitės atvirukų surinko Henrikas Grinevičius. 2009 m. H. Grinevičiaus fotografijų ir atvirukų kolekcija išleista atskiru leidiniu „Senoji Palanga“. Jame yra P. Mongirdaitės atvirukų su Palangos vaizdais.

P. Mongirdaitė mėgo piešti. Išlikusios jos pieštos spalvotos miniatiūros su svarbiausiais Palangos akcentais – vilomis, miestelio pagrindinėmis gatvėmis, jūros ir pajūrio, kurhauzo, pasienio, jūros tilto vaizdais. Apie 1892–1895 m. ji išleido Palangos vaizdų albumėlį prancūzų kalba – „Polonga Bains de mer“. Nurodytas autorius – M. Pauline. Šiame leidinėlyje vaizdai ne fotografuoti, o piešti – atlikti spalvota grafika. Šie P. Mongirdaitės nupiešti Palangos vaizdai puikiai reprezentavo kurortą.

Paulina Mongirdaitė mirė 1924 m. lapkričio 5 d., palaidota Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš KLIETKUTĖ, Jolanta. Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus. Kretinga: [Jolanta Klietkutė], 2015, p. 31.

Naudota literatūra:

  • JUODAKIS,  Virgilijus. Lietuvos fotografijos istorija 1854-1940. Vilnius: Austėja, 1995. 166 p.
  • KANARSKAS, Julius. Fotografė Paulina Mongirdaitė. Švyturys, 2001, sausio 3, p. 5.
  • KLIETKUTĖ-PELECKIENĖ, Jolanta. Vos ne asmeninė grafų Tiškevičių fotografė. Vyzdys, 2002, nr. 1, p. 21.
  • VALIULIS, Skirmantas; ŽVIRGŽDAS, Stanislovas. Fotografija Žemaitijos miestuose ir miesteliuose. Žemaičių žemė, 2004, nr. 1, p. 14-17.
  • ŽVIRGŽDAS, Stanislovas. Fotografija Žemaitijos miesteliuose. Žemaičių saulutė, 2003, spalio 31, p. 4-5.
  • ŽVIRGŽDAS, Stanislovas. Mūsų miestelių fotografai. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2003, p. 72-79. ISBN 9955-438-18-5.