Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Jurevičiūtė Marija (1925 12 25 – 2010 09 16)

Jurevičiūtė Marija (1925 12 25 – 2010 09 16)

Jureviciute Marija    Lietuvos partizanų ryšininkė, politinė kalinė, tremtinė                                           

Gimė Užkanavės kaime, Palangos valsčiuje. Tėvas Laurynas Jurevičius buvo žvejys ir nenuilstantis lietuvybės puoselėtojas, knygnešys. Tėvas nuskendo jūroje. Šeimoje augo 6 vaikai. Marija mokėsi Palangos gimnazijoje, buvo Ateitininkų organizacijos pirmininkė.

Pokario metais visa Jurevičių šeima įsijungė į rezistencinį pasipriešinimą. Marija Jurevičiūtė tapo partizanų „Narimanto“ kuopos ryšininke, slapyvardžiu „Gražuolė“ (1946–1948 m.) 1947 m. nušautas jos brolis Albertas, buvęs partizanų gretose, o kitas brolis Vytautas ir sesers Teresės vyras Jonas buvo suimti. 1948 m. likę šeimos nariai buvo ištremti į Tomską. Sibire mirė mama. Saugumiečiai Mariją Jurevičiūtę suėmė, teismo nuosprendis – „sušaudyti“. Vėliau nuosprendis pakeistas – kalėti 25 metus. Kalėjo Kazachstane, Kingyro kalėjime. 1956 m. paskelbus amnestiją, buvo priversta vykti į tremties vietą, vėliau grįžo į Lietuvą (1959 m.).

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, M. Jurevičiūtė aktyviai įsijungė į Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos veiklą, rinko istorinę medžiagą apie partizanus, kovos draugus, rūpinosi jų palaidojimo vietomis.

M. Jurevičiūtė mirė 2010 m. rugsėjo 16 d., palaidota Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • JOMANTAITĖ, Diana. Prie atkurto bunkerio susirinko gyvi istorijos liudininkai. Pajūrio naujienos, 2009, rugsėjo 25, p. 8. 
  • JUREVIČIŪTĖ, Marija. Sukilimas Kingyro lageryje. Klaipėda, 1994, sausio 6, p. 15.
  • JUREVIČIŪTĖ, Marija. Kelionė į „rojų“. Lietuvos aidas, 2002, spalio 9.
  • JURGAITYTĖ, Dalia. Marija Jurevičiūtė: „Žmogaus dvasios ištremti neįmanoma“. Palangos tiltas, 2009, birželio 13, p. 5. 
  • RIMGAILA, Vytautas. Pasakojimai apie Palangos ir Kretingos gimnazijų pogrindininkus ir jų tragiškus likimus. Klaipėda, 1992, rugpjūčio 14, p. 11.