Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Jurevičius Vytautas Kazimieras (1922 03 22 – 2010 04 21)

Jurevičius Vytautas Kazimieras (1922 03 22 – 2010 04 21)

Jurevicius Vytautas Kazimieras    Pedagogas, poetas, kovotojas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, politinis kalinys, tremtinys

V. Jurevičius gimė 1922 m. kovo 21 d. Užkanavės kaime, Palangos valsčiuje, žvejo šeimoje. Tėvas Laurynas Jurevičius 1927 m. nuskendo, našlė Ona Jurevičienė liko su 6 vaikais.

V. Jurevičius 1940 m. baigė Palangos gimnaziją, tais pačiais metais įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Dalyvavo 1941 m. birželio mėn. sukilime (Kaune). Vadovavo sukilėlių skyriui, kol šias pareigas perdavė kadriniam karininkui. Studijų metais dalyvavo pogrindinės organizacijos veikloje.

Dėl karo nutrūkus studijoms, 1943–1944 m. mokytojavo Skuode, o 1945–1946 m. – Palangos gimnazijoje, dėstė matematiką. Ir Skuode, ir Palangoje organizavo Lietuvos laisvės armijos (LLA) kuopas ir joms vadovavo. 1945 m. vasario mėn. Palangoje Vytautas Jurevičius įkūrė LLA kuopą „Pušis“. Kuopos moksleiviai palaikė ryšius su „Kardo“ partizanų būriu. Kuopai priklausė 11 moksleivių.

1946 m. vasario 14 d. Palangoje suimti mokytojai Vytautas Jurevičius, Feliksas Alonderis. Areštuoti ir kiti LLA „Pušies“ kuopos nariai : Jurgis Dervonskis, Stasys Skripkauskas, Marcelinas Galdikas. Likusieji kuopos nariai pasitraukė į mišką pas partizanus. Tardomas Vytautas Jurevičius kuopos narių neišdavė. 1946 m. Klaipėdos karinis tribunolas jam skyrė 10 metų lagerio ir 5 metus be teisės grįžti į Lietuvą.

Lageryje jis dirbo Magadano-Utinkos rūdyne (aukso kasyklose). Aktyviai dalyvavo lagerio pogrindinėje spaudoje (laikraštyje „Toli nuo tėvynės“). Pasibaigus bausmės laikui, jis atsisakė bendradarbiauti su KGB ir į Lietuvą grįžti neturėjo teisės. Tik 1980 m. gavo teisę išvykti iš Magadano srities. Įsikūrė Mogiliove (Baltarusija), nes Lietuvoje jam nebuvo leista apsigyventi.

Paskelbus Lietuvoje nepriklausomybę, V. Jurevičius persikėlė gyventi į Lietuvą, 1990 m. sausio 29 d. buvo reabilituotas. Į gimtąją Palangą jis sugrįžo po 44 tremties metų.

1990 m. Vytautas Jurevičius pripažintas kariu savanoriu, apdovanotas „Kario savanorio“ medaliu, 2006 m. – Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžiumi. Šis apdovanojimas suteikiamas asmenims, pasižymėjusiems didvyriška narsa ir ištverme, ginant LR laisvę ir nepriklausomybę. V. Jurevičius – vienintelis palangiškis, pagerbtas tokiu aukštu Valstybės apdovanojimu. 2006 m. V. Jurevičius išrinktas Palangos miesto Metų žmogumi.

2002 m. išleista V. Jurevičiaus eilėraščių knyga „Skausmo akordai“.

V. Jurevičius mirė 2010 m. balandžio 21 d., palaidotas Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš Palangos viešosios bibliotekos nuotraukų fondo.

Naudota literatūra:

  • DRIZGAITĖ, Ramunė. Vasario 16-oji į palangiškių širdis beldėsi švente. Vakarinė Palanga, 2007, vasario 17, p. 3.
  • GIEDRAITIENĖ, Irena. Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu. Lietuvos aidas, 2006, gruodžio 8, p. 5.
  • Vytautas Kazimieras Jurevičius (1922 03 22 – 2010 04 21): [nekrologas]. Palangos tiltas, 2010, balandžio 24, p. 2.
  • JURGAITYTĖ, Dalia. Meilė Lietuvai – neišsenkantis dvasios galios šaltinis. Palangos tiltas, 2009, vasario 14, p. 3.
  • VOVERIENĖ, Ona. Ilgesio ir netekties metai. Lietuvos aidas, 2003, rugpjūčio 27, p. 11.
  • ŽALNERAVIČIUS, Sigitas. Skausmo ir džiaugsmo akordai. XXI amžius, 2005, sausio 7, p. 15.